Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
OKTÓBER 2006
Úvodník
O SPOKOJNOSTI SLOVÁKOV
S Boženou Fukovou
ČO NASTANE, KEĎ SA VŠETCI SKLONÍME
Stredná Európa ako mozaika menšín
BUDMERICE - TERRA INTERCULTURALIS
Humberto na Slovensku
CIRKUS JE DNES HLAVNE O PENIAZOCH
Na rade je Slovensko
AMERICKÝ BÁDATEĽ A PROTEKTORÁTNY ROZHLAS
Operná speváčka Edita Gruberová
SLOVENSKÝ PAVAROTTI V ŽENSKEJ PODOBE
Drážďany
OBNOVUJÚ SVOJU UMELECKÚ POVESŤ
S herečkou Zuzanou Kronerovou
PRAHY SA NEMÔŽEM NABAŽIŤ...
Iné svety už v českých kinách
SVĚTOZOR MADE IN ŠARIŠ
Recenzia
RELÁCIOU O LASICOVI SA TELEVÍZIA NEBLYSLA
Fejtón
BAKELITOVÉ AUTO
František Blaško
FANTÁZIA A ČARY SKRYTÉ V PRÍRODE
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová