SLOVENSKÉ DOTYKY
 

FANTÁZIA A ČARY SKRYTÉ V PRÍRODE

František Blaško

Medzi významných súčasných slovenských ilustrátorov patrí aj akademický maliar František Blaško, žiak Albína Brunovského, ktorý v roku 1976 absolvoval VŠVU v Bratislave. S jeho tvorbou sme sa mohli pred časom stretnúť na výstave v Prahe 2 a vzápätí aj na našich tohtoročných dňoch slovenskej kultúry v Plzni.

Narodil sa v obci Dolný Hričov neďaleko Žiliny, ale už dvadsať rokov žije v Bratislave-Rači, ktorá má práve s Prahou 2 družobné kontakty. Hoci sa venuje aj voľnej grafike a maliarstvu, najväčšie úspechy zožal František Blaško práve v ilustrátorskej tvorbe. Hneď na prvom bratislavskom Bienále ilustrácií, ktorého sa zúčastnil, získal za ilustrácie knihy "Kamaráti pašinkovia" Čestné uznanie BIB (1985). I v ďalších rokoch sa ukázalo, že mu je blízke najmä prostredie prírody, živej i neživej, svet fantázie, farieb, čarov, pohybu a vôní. Preto svoje ilustrácie venoval najmä deťom, ktoré všetky tieto zázraky dokážu vnímať najintenzívnejšie. Spomeňme jeho sprievod Pavlovičovej knihy "Tri zelené rozprávky", Podjavorinskej "Išli svrčky poza bučky", ale aj k baladám, napríklad k Bottovej "Žltej ľalii" či k "Baladám"Janka Kráľa. Ilustruje i zahraničné detské knihy - ako príklad môžeme uviesť jeho kresby k "Lužickosrbským rozprávkam" preloženým do nemčiny. František Blaško navrhol aj príležitostnú poštovú pečiatku, ktorú počas vinobrania používala pošta v Rači.

Už v minulom režime tvoril aj diela s náboženskou tematikou a medzi prvými sa zapojil do akcie BIBIANY prispieť k skrášleniu detských oddelení nemocníc. Ilustroval 83 kníh, z toho 49 pre deti a prispieval do 27 časopisov a novín. Okrem tvorby sa venuje aj pedagogickej činnosti a ako docent externe prednáša na Slovensku i v zahraničí. Svoje diela predstavil asi na dvesto výstavách. Získal ceny UNESCO za detskú kresbu a ilustráciu, cenu H. Ch. Andersena, viaceré ceny UNICEF, Cenu za najkrajšiu knihu roka, Cenu na Medzinárodnom bienále grafiky Maastricht a množstvo ďalších ocenení.

(nv)


Zpět na obsah