SLOVENSKÉ DOTYKY
 

O SPOKOJNOSTI SLOVÁKOV

Úvodník

S trochou pobavenia a zároveň kritickej skepsye sa vždy dívam na prieskumy verejnej mienky. Niežeby som spochybňovala prácu odborníkov, ktorí ich vypracúvajú, ide určite o prospešnú vec v istom orientačnom hodnotení tej-ktorej situácie či diania. V duchu sa však prikláňam k vete, ktorú som začula od ktoréhosi terajšieho opozičného slovenského politika - vraj "každý má svoj prieskum..." Nuž, asi tak.

V každom prípade však, ak prieskum verejnej mienky niekoľkokrát potvrdzuje jeden trend, tak už stojí zato zamyslieť sa nad ním. Dočítala som sa už niekoľkokrát, že podľa posledných prieskumov agentúry MVK sú Slováci v týchto mesiacoch čoraz viacej spokojní so svojím životom. Smerovanie krajiny vlani tešilo len približne jednu tretinu občanov za riekou Moravou a teraz ich je už údajne takmer polovica. Agentúra tiež uvádza, že podobný optimizmus zavládol na Slovensku už raz - pred ôsmimi rokmi, po páde garnitúry Vladimíra Mečiara. Nuž, čo, v tom čase som sa ani nečudovala - všetci súdni ľudia verili, že sa život na Slovensku a napokon aj jeho politické a ekonomické smerovanie výrazne zmenia k lepšiemu. A treba dodať, že sa vskutku zmenili...

V súčasnosti, aspoň podľa môjho názoru, výrazné zmeny nie sú priveľmi reálne. Skôr ide o drobné kroky, ktoré by mali ľuďom uľahčiť každodenný život. Človek je zrejme tak uspôsobený, že vždy po čase vyžaduje zmenu. Neprísluší mi hodnotiť, či zmena v slovenských júnových voľbách bola pozitívna alebo naopak, rozhodne je pravda, že nebola náhodná. No a v čase prieskumu agentúry MVK už bolo známe, že nový ľavicový kabinet zruší poplatky u lekára, vyplatí dôchodcom jednorazové koncoročné príspevky a pokúsi sa o milionársku daň či dotáciu hypotekárskych úverov. Je to trochu paradoxná situácia, pretože je zrejmé, že sľuby, ktoré dali politici svojim voličom, môžu plniť aj vďaka predchádzajúcej vláde, ktorá odovzdala slovenskú ekonomiku v dobrom stave, a preto sa tá nová ľahko mohla vyhnúť nepopulárnym škrtom, ktoré už zasa ľudí tak optimisticky nenalaďujú. Takže ťažko povedať, čia je to zásluha, že sú voliči spokojní, tak, ako sa to odráža v prieskumoch verejnej mienky. V každom prípade môžem len skonštatovať, že je to iste lepší prípad, ako keby bola väčšina Slovákov nespokojná a nervózna v očakávaní ďalšieho vývoja Slovenska.

Zaujímavé je aj to, že z výskumu vyšiel ako súčasný najspokojnejší občan Slovenskej republiky 55-ročný vysokoškolsky vzdelaný obyvateľ Trenčianskeho kraja. Smerovanie krajiny má najvyššiu podporu u ľudí v strednom a vyššom veku a po vysokoškolákoch sú to aj ľudia so stredným vzdelaním bez maturity. A tiež obyvatelia väčších miest. Viac spokojnosti je na strednom a východnom Slovensku, ale aj v Bratislavskom kraji. Slovensko sa uberá nesprávnym smerom podľa názoru podnikateľov, dôchodcov, živnostníkov a tiež občanov maďarskej národnosti. Opozícia mieni, že kroky, ktoré nová vláda uskutočňuje, sú len symbolické gestá a obyvatelia Slovenska údajne nezískajú tak veľa výhod, ako si myslia.

V každom prípade pre Slovákov žijúcich v Českej republike je pozitívne najmä to, že obaja noví premiéri deklarovali i ďalšie udržiavanie nadštandardných česko-slovenských a slovensko-českých vzťahov, ktoré podľa nich nemajú takmer žiadne tienisté stránky (vari jedinou výnimkou je postupná strata dvojjazyčnosti, ale o tomto ich konštatovaní a návrhoch na nápravu sme písali už v minulom čísle Slovenských dotykov). Premiéri sú presvedčení, že tieto vzťahy už nič nemôže narušiť. A to je, isteže, dôvod aj na optimizmus na našej strane...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah