Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
PREDPLATNE
Objednávky prijíma redakcia, a to aj e-mailom

Cena:

V Českej republike:
V Slovenskej republike:
Inde v Európe:
V zámorí:
110,- Kč
110,- Sk
15,- USD
20,- USD