Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
FEBRUÁR 2005
Úvodník
V NOVOM ROKU NOVÉ PROJEKTY
Slovenský tenista Karol Beck
S POŽIČANÝM MILIÓNOM V PROSTĚJOVE
S veľvyslancom ČR v SR Vladimírom Galuškom
ROZVÍJAŤ DOBRÉ VZŤAHY
Slovenský cyklista Róbert Hutyra
ŽIVOTNÉ VÍŤAZSTVO
S herečkou Annou Javorkovou
ČO ZOSTANE, KEĎ SA ODLÍČIM
Biografia o Elene Kittnarovej
UŽIVOT NA DVOCH SCÉNACH
Prvý slovenský salón v nostickom paláci
KRST DVOCH KNÍH I CYKLU
Neradostný obraz slovenska
KONZUMNÁ SPOLOČNOSŤ S GÝČOVOU KULTÚROU
Začleňovanie rómskej populácie do spoločnosti
EURÓPA CHYSTÁ DEKÁDU RÓMOV
Nové projekty Igora Šeba
CITLIVÝ PRIATEĽ, KOMEDIANT A ČLOVEK
Rozdiely medzi slovenskými okresmi
NAJCHUDOBNEJŠIE SÚ JUŽNÉ A VÝCHODNÉ
Operná speváčka Ľubica Vargicová
TÚŽIM MAŤ BLÍZKYCH PRI SEBE
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová