SLOVENSKÉ DOTYKY
 

V NOVOM ROKU NOVÉ PROJEKTY

Slovenské dotyky sú ako vlajková loď Slovensko-českého klubu pochopiteľne úzko prepojené so všetkými ostatnými projektami tohto občianskeho združenia i s ním spriaznených subjektov. Čo nový rok, to ďalšie a ďalšie rozšírenie aktivít. Rok 2005 v tom rozhodne nemá byť výnimkou. Skôr naopak - nových projektov je mimoriadne veľa a ich rozsah je tiež výnimočný.

Dni slovenskej kultúry sa uskutočnia už v deviatich mestách, po prvý raz sa do tohto cyklu festivalov Slovensko-českého klubu zapoja Brno a Tábor. V prvom prípade je hlavným partnerom Mahenova knižnica, v druhom Galéria Kristiána Kodeta. Súčasne cyklus oslávi desiate výročie - po desiaty raz sa totiž bude konať najstarší festival, v Moravskej Třebovej. Celý cyklus už tradične otvára najväčšia z prehliadok, českobudějovická, ktorá je naozaj už za dverami, v Slovenských dotykoch prinášame aj celý jej program.

Slovensko-český klub pripravuje tento rok i dva veľmi významné jednorazové výtvarné projekty. Tie pribudnú k tradičným výstavám na Dňoch slovenskej kultúry, v Café Galerii Černá Labuť, k pravidelným expozíciám v spolupráci s D+Gallery či k Slovenskému výtvarnému letu v sídle Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Predovšetkým v spolupráci s viacerými galériami, najmä však s D+Gallery, pripravuje klub pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča ambiciózny projekt "200 rokov slovenského výtvarného umenia" v pražskom Mánese. Má ísť o najväčšiu slovenskú výstavu v Prahe od roku 1948. Vystavených bude 400 z najpoprednejších diel zapožičaných galériami i súkromnými zberateľmi. Za zmienku určite stojí aj projekt Anny Feldekovej "nedovoľ, aby zahynul tvoj obraz". Je vlastne dvojdielny. Už od polovice februára sa uskutoční výstava aktov mladej slovenskej fotografky, čerstvej absolventky FAMU, v prestížnej Gallery Art Factory na Václavskom námestí v Prahe. Druhou časťou bude vydanie rovnomennej reprezentatívnej knižnej publikácie, obsahujúcej fotografie, odborné texty i shakespearovské motívy, tvoriace zaujímavé paralely k obrazovej zložke.

Nové premiéry sa chystajú i v ČeskoSlovenskej scéne - Café Teatri Černá Labuť, kde je Slovensko-český klub jedným z koproducentov. Spomenúť možno hoci "Zhasněte lampiony" s Tatianou Vilhelmovou a Mariánom Miezgom. Alebo spoločný program Ester Kočičkovej a Milana Lasicu, do ktorého si budú pozývať zaujímavých hostí. Je toho ešte veľa - ale veď to sa čitatelia dozvedia priebežne, aj vďaka Ilustrovanému žurnálu Černá labuť.

Ďalším projektom, na ktorom Slovensko-český klub participuje, tentoraz so Slovenským literárnym klubom a PEN-klubmi v oboch krajinách, je vydávanie literárneho štvrťročníka, Česko-slovenskej revue Zrkadlenie-Zrcadlení. Na prvé číslo, vydané v roku 2004, by mal tentoraz nadviazať už kompletný ročník. Najbližšie číslo sa pripravuje aj v spolupráci s Kabinetom slovakistiky FF UK v Prahe.

Na postupnú stratu dvojjazyčnosti českých detí i na absenciu výuky slovenčiny pre deti českých Slovákov reaguje komplexný program "Slovenčina v súčasnom českom školstve", ktorý chce Slovensko-český klub realizovať v spolupráci s akademickými pracoviskami v Olomouci a Prahe. Hlavným realizátorom projektu je mladý český slovakista Kamil Kopecký. Súčasťou projektu bude analýza, vydanie teoretickej práce, ale aj príprava multimediálneho CD-romu pre zákaldné školy, vytvorenie výukového portálu www.slovenstina.net či tvorba kurzu "Slovenština a česká škola v rámci celoživotního vzdělávání" s akreditáciou ministerstva školstva.

Prestížnymi udalosťami sa určite stanú každomesačné Slovenské salóny v Nostickom paláci, sídle Ministerstva kultúry ČR. Januárový bol venovaný krstu dvoch kníh aj s hudobným a literárnym programom, ako si môžete v SD prečítať. Ďalśie salóny budú mať aj koncertný či divadelný charakter, prepojené budú aj s prezentáciou regiónov, vín či hudby v blízkej Galérii VIVO spravovanej Viktoriou Hradskou, s agentúrou ktorej salóny pripravujeme.

Rozširujú sa aj medzinárodné aktivity. K najväčšej vedomostnej súťaže pre deti a mládež vo visegrádskom priestore "Eurorebus" a literárnemu projektu "Centraleuropeans in Central Europe" má pribudnúť europrojekt venovaný divadlu malých foriem Long legs of Pocket Theatre a mediálny projekt Coloured Europe.

Pochopiteľne, naďalej budú vychádzať Slovenské dotyky, internetový denník krajanov Český a slovenský svet (www.svet.czsk.net), knihy, organizovať sa budú Klubové večery Slovenských dotykov, pokračovať budú všetky doterajšie aktivity...

Tešme sa teda na rok 2005, nudiť sa rozhodne nebudeme. Len aby sme to vôbec prežili...

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah