SLOVENSKÉ DOTYKY
 

KRST DVOCH KNÍH I CYKLU

Prvý slovenský salón v nostickom paláci

České ministerstvo kultúry bude odteraz patriť Slovákom. Teda vždy len jeden deň v mesiaci. A nie celé ministerstvo, iba nádherný priestor Koniarne Nostického paláca. Tento architektonický skvost pražskej Malej Strany bol po rekonštrukcii (uskutečnenej nadvakrát, pred záplavami a po nich) vyhlásený za stavbu roku 2003. Navyše, neexistuje vari prestížnejší priestor na prezentáciu umenia, v tomto prípade slovenského, než budova, v ktorej úraduje minister kultúry. A tak v diskusiách šéfky Kultúrneho centra Nostický palác Viktorie Hradskej s predstaviteľmi Slovensko-českého klubu vykryštalizoval nápad usporadúvať spoločne Slovenské salóny v Nostickom paláci - literárne, hudobné i divadelné.

Prvý z nich patril krstu knihy fejtónov Nade Vokušovej "Bez sukne a bez pasu alebo Ako rozbiť dúhu" a knihy esejí Vladimíra Skalského "Kľúčové slová: Praha, Slovensko, literatúra". Prvú vydal Slovensko-český klub, druhú Slovenský literárny klub v ČR, obe s podporou Ministerstva kultúry ČR a Magistrátu hlavného mesta Prahy. Obaja autori sú blízki spolupracovníci, spolu vedú nielen Slovensko-český klub, ale napríklad i časopis Slovenské dotyky.

Cyklus otvoril za ministra kultúry jeho osobný tajomník Václav Čapek, ktorý na pódium pozval slovenského veľvyslanca v Prahe, spisovateľa Ladislava Balleka. Ani jeden z nich pochopiteľne v príhovore nezaprel, že je mužom kultúry.

Po nich sa už slova ujal moderátor Igor Šebo, ktorý - sprevádzaný skladateľom a klaviristom Jiřím Toufarom - spestril celý podvečer aj svojimi šansónmi. Autori kníh čo-to o nich naznačili v krátkych rozhovoroch, viac však prezradili pochopiteľne ukážky z kníh, prednesené pražskou slovenskou herečkou Danielou Bakerovou. Napokon na stránkach Slovenských dotykov je oba tituly skoro zbytočné približovať. Veď väčšina v knihe uverejnených fejtónov Nade Vokušovej vyšla pôvodne práve na stránkach tohto mesačníka. A podobné je to i s esejami Vladimíra Skalského, točiacimi sa tak či onak okolo kľúčových slov, uvedených v názve jeho knihy. Pravda je, že autor si neodpustil niektoré väčšie či menšie žánrové či obsahové presahy, čo je pre jeho písanie veľmi typické. Knihu doplnil aj desiatkou literárnych rozhovorov.

Každá kniha mala dvoch krstných rodičov, obe však jedného z nich na diaľku. Manželia Feldekovci totiž krstili v tú istú chvíľu vlastné dielo v Bratislave, úlohu si však splnili prostredníctvom zvukovej nahrávky, ktorá za svoj vznik vďačí vedúcej redaktorke slovenského vysielania Českého rozhlasu Ľubici Svárovskej. Oľga Feldeková naznačila, aká blízka jej je tvorba "duchovnej sestry" Nade Vokušovej. Slovenský pražský humorista a mediálny podnikateľ Dušan Malota si rovnako ako knihu pochvaľoval i atmosféru večera. Ľubomír Feldek ocenil na knihe Vladimíra Skalského, že aj na literárne dianie za riekou Moravou nazerá veľmi presne a na rozdiel od pohľadu z Bratislavy ho nerozdeľuje podľa kritérií "otcov štátnosti" ani "dodatočných disidentov". Viktoria Hradská, intelektuálka mnohých profesií, donedávna i šéfka zbrojárskeho konzorcia, najmä však organizátorka kultúry, sa prihlásila k idee potreby presahov, aké autor knihy esejí predstavuje - v kultúre činný absolvent teoretickej fyziky, Slovák v Prahe s typickou stredoeurópskou iróniou...

Podvečer, ktorý sa postupne zmenil na večer, mal fantastickú atmosféru. Vďaka neobyčajnej, vyše stopäťdesiatčlennej spoločnosti, plnej skutočných osobností, ktorá sa pri tejto príležitosti zišla. A tiež vďaka výnimočnej štedrosti sponzora večera, majiteľa Hotela Paulíny a rovnomennej slovenskej reštaurácie Viliama Paulínyho, mimochodom potomka slávneho slovenského rodu. Práve jemu autori pokrstené knihy na pódiu venovali. A oplatilo sa im, lebo ruky im dlho prázdne nezostali. Skvelé vína a gastronomické špeciality vrátane troch druhov halušiek sú rovnako ako literatúra vynikajúcimi produktami našich kultúr. Naozaj - ako zaznelo - kultúra je to, čo našim životom dáva zmysel, ak len nejaký je...


Obe knihy si môžete objednať v redakcii Slovenských dotykov, na adrese: Salmovská 11, 120 00 Praha 2. Kniha fejtónov "Bez sukne a bez pasu alebo Ako rozbiť dúhu" stojí 79 Kč a kniha esejí Kľúčové slová: Praha, Slovensko, literatúra je za 129 Kč. Pioštovné neúčtujeme.

(vr)


Zpět na obsah