SLOVENSKÉ DOTYKY
 

NAJCHUDOBNEJŠIE SÚ JUŽNÉ A VÝCHODNÉ

Rozdiely medzi slovenskými okresmi

Rozdiely medzi okresmi na Slovensku sa stále prehlbujú, najhoršie sú na tom na juhu a východe. Hranica medzi bohatými a chudobnými je čoraz zreteľnejšia. Najviac ekonomicky rozvinutými okresmi sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Žilina. Vyplýva to z prieskumu, ktorý spracoval Sociologický ústav SAV do publikácie "Regionálny rozvoj Slovenska - východiská a súčasný stav". Ak sa rozdiely medzi oblasťami budú ešte ďalej zväčšovať, môže to podľa odborníkov ohroziť vývoj celej krajiny.

"Musíme si uvedomiť, do akej miery si môžeme dovoliť, aby sa niektoré oblasti stali civilizačným zapadákovom a to nielen v rámci našej krajiny, ale aj Európskej únie," povedal riaditeľ ústavu Ľubomír Falťan.

Ekonomicky a sociálne zaostalé slovenské okresy, ako sú Komárno, Nové Zámky, Rimavská Sobota či Svidník, Bardejov, sa nachádzajú na hraniciach a nadväzujú na rovnako málo rozvinuté oblasti susedných štátov. "Ak jedna krajina bude v nich problémy riešiť a druhá nie, môže to spôsobiť ťažkosti aj tam, kde nepriaznivý stav zlepšujú," upozornil Falťan. Veľká väčšina ekonomicky zaostalých a sociálne slabých okresov je však už v takom stave, že si len veľmi ťažko a zložito dokáže pomôcť sama. Zlepšiť situáciu sa tam nepodarilo ani vyšším územným celkom. Je to aj preto, že nespolupracujú s obcami. Málo komunikujú aj so štátnymi a inými organizáciami.

"Keď vyššie územné celky začali fungovať, zároveň preberali aj právomoci od štátu. Do januára tohto roku mali obmedzené vlastné financie, boli napojené na štátne účelové dotácie," bránil prácu regiónov splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy Viktor Nižnanský. Pripustil však, že samosprávne kraje zanedbali vypracovanie programov svojho sociálneho a hospodárskeho rozvoja či školskej politiky a spoliehajú sa na pomoc Európskej únie.

Chudobné okresy nevytvárajú dobré podmienky pre život ľudí, vyľudňujú sa. Nedokážu sa v nich pripravovať kvalifikované pracovné sily. "Tých bude stále menej a budú chýbať tam, kde ich treba, v dobre sa rozvíjajúcich okresoch," upozornil zas sociológ Peter Gajdoš.

(gk)


Zpět na obsah