Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
NOVEMBER 2004
Úvodník
HRANICE LEN AKO VÝZVA
So skupinou Horkýže Slíže
BRĎOKOKY A INÉ
Očami publicistu
MOJE SLOVENSKO-ČESKÉ REFLEXIE
Spomienka
ODIŠLA DAGMAR GREGOROVÁ-PRÁŠILOVÁ
Nový prieskum
SLOVÁCI PATRIA K NAJVÄČŠÍM PESIMISTOM
Speváci Eva a Dalibor Jenisovci
OPERA JE PRE INTELIGENTNÝCH ĽUDÍ
Slovenskí študenti o energetike budúcnosti
BATÉRIE NA TRVALÉ POUŽITIE
Historik Vilém Prečan o SNP
SLOVÁCI POVSTALI NA DEJINNEJ KRIŽOVATKE
Nečakaný zážitok
DIALÓG VEDY A UMENIA: MOSTY A PRIEPASTI
J S Jiřím Klapkom o generálovi Klapkovi
MAĎARSKÝ ROD SO SLOVANSKÝMI KOREŇMI
Jesenné ohliadnutie
ZA HRSŤ DOJMOV Z VELHÔR
Móda, spoločnosť, kláštor
ČESKO-SLOVENSKÉ PASTELY TAIZY
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová