Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
APRÍL 2006
Úvodník
DISKRIMINÁCIA DISKRIMINÁCIE?
S právničkou Katarínou Zavadskou
SMEROM K FARSKEJ REPUBLIKE?
Reportáž zo Slovenska
NOVODOBÍ OTROCI
Fejtón
BÚRKA PRÍBEH SPOD MARHÁTA
S Ondřejom Brzobohatým
OD MALIČKA SOM BOL EXHIBICIONISTA
Štyridsiatka Petra Cabadaja
V POLČASE DLHEJ TRATE
Nový slovenský film
JAKUBISKOVA ČACHTICKÁ PANI
Gejza Mencer
UČAROVAL MU HENRI DUNANT
Veľtrh Holiday World
O CESTOVANÍ NEPROFESIONÁLNE
Spisovateľ a podnikateľ Alfonz Lukačin
VYBERÁM SI NEOBVYKLÉ TÉMY
S Marlen Krylovou
KAREL NEBOL JEDNODUCHÝ ČLOVEK
Výtvarná antológia
ČAS V SÚVISLOSTIACH
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová