Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
APRÍL 2003
Úvodník
LIEČBA LITERATÚRY A LIEČBA LITERATÚROU
S ministrom kultúry rudolfom chmelom
V ŠTATÚTE INTELEKTUÁLA JE VEREJNÉ PÔSOBENIE
Ach, tote šaľene vichodňare...
NA VÝCHODE NIČ NOVÉHO
Je Slovensko v ohrození?
AKO SME PRIPRAVENÍ NA HROZBU TERORIZMU
Slovenské divadlo v Prahe 2003
OPULENTNÉ DIVADELNÉ MENU
Najúspešnejšia slovenská herečka - Barbora Bobuľová
BARBORA BOBUĽOVÁ: LA BOBULOVA, LA BELLA ATTRICE SLOVACCA...
Kňaz Jozef Emmanuel
FARÁR S DUŠOU BÁSNIKA
Svět knihy 2003
SLOVENSKO BUDE VIDITEĽNÉ
S podpredsedom vlády SR Pálom Csákym
ČLOVEK SÁM JE STRATENÝ
Pramene - ojedinelý projekt o slovenských dejinách
OD PRÍCHODU SLOVANOV PO NEŽNÚ REVOLÚCIU
Divadlo Ludus v Prahe
KREATÍVNY JE TVORIVÝ
Publicistika
ČESKÉ PREZIDENTSKÉ VOĽBY A SLOVÁCI
Literatúra
DRSNE CHLAPSKÁ SPOVEĎ ERNESTA STREDŇANSKÉHO
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová