SLOVENSKÉ DOTYKY
 

AKO SME PRIPRAVENÍ NA HROZBU TERORIZMU

Je Slovensko v ohrození?

V júni 2001 na americkej základni odštartovali simulované cvičenie s krycím názvom Temná zima. Na jeho začiatku muži prezlečení za údržbárov ošetrovali rastliny v troch veľkých nákupných centrách. Prvý prípad kiahní sa objavil v Oklahoma City. Za jeden týždeň sa nemocnice zaplnili desaťtisícmi pacientov. Zdravotníci, FBI, CIA, ministerstvo obrany či Národná garda totálne zlyhávali. Na konci tejto morbídnej hry počty mŕtvych narastali do miliónov. Ukázalo sa, že štát nevyškolil najvyšších úradníkov, nenaplánoval koordinovanú akciu, neprecvičoval plány, nepoučoval verejnosť...

A čo my? Svet obchádzajú strašidlá terorizmu a ešte viac po eskalácii konfliktu s Irakom. Bezpečnostné štáby krajín rozpracúvajú katastrofické scenáre: Čo by sa stalo, keby...? Atómové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach, chemické prevádzky v bratislavskom Slovnafte, Dusle Šaľa, v Novákoch, vodné priehrady, výškové budovy Slovenskej televízie, Národnej banky Slovenska, hypermarkety, štadióny - to je len časť z množstva objektov, ktoré by sa mohli stať terčom zatiaľ fiktívnych teroristov. Je Slovenská republika pripravená?

Pred časom odborníci z ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných vecí vypracovali audit krízového manažmentu. Jeho výsledky boli viac než nelichotivé: štruktúra jeho orgánov nespĺňa požiadavky bezpečnosti, neexistuje ucelený komunikačný systém, na najvyšších miestach chýbajú manažéri pripravení zvládnuť krízové stavy, jednotlivé zložky sú nekoordinované. V skratke: v prípade vojenského alebo nevojenského ohrozenia by v krajine pod Tatrami pravdepodobne vypukol poriadny chaos.

Najlepší je útek

Osudný dátum, keď zmizli z povrchu zemského newyorské dvojičky, pocítili aj naši občania. Požiarnici zakuklení v protichemických oblekoch vkladali do kontajnerov listové zásielky, ktoré sa prevážali do laboratória v Banskej Bystrici. Našťastie, ani v jednom prípade sa nepotvrdilo podozrenie na nebezpečnú biologickú zbraň antrax. Zároveň sa spustila kritika našich krytov a prostriedkov individuálnej ochrany. "Kryty i ochranné masky sú v prípade teroristického útoku neúčinné. Najefektívnejšie je opustenie ohrozeného priestoru. Záchranárske tímy pomôžu tým, ktorým sa to nepodarí," hovorí riaditeľ Úradu civilnej ochrany Milan Šišulák. Masky sú údajne relatívne staré, ale dobré. Ročne ich prejde kontrolou okolo stotisíc. V koši skončí len nepatrné množstvo. V skladoch ich je tri a pol milióna. Všetkým by sa ušli len v ohrozených lokalitách. "Keby sme žili v traume z teroristov, museli by sme masku nosiť aj pri vysýpaní smetí," zdôvodňuje M. Šišulák. Ten, komu takéto vysvetlenie nevyhovuje, má možnosť zakúpiť si masku u niektorého z predajcov. Ich zoznam sa nachádza na internetovej stránke civilnej ochrany.

Kryty stíha podobný osud. Studená vojna, keď sa bránil mier nukleárnymi zbraňami, patrí minulosti. Objekty, ktoré sa budovali až do konca osemdesiatych rokov, by ukryli šesť percent obyvateľstva. V prípade vojnového konfliktu sa počíta s využitím suterénnych priestorov, ktorých máme pre deväť miliónov ľudí. Mesiac pred ním by sa pripravovali, utesňovali, navážal by sa piesok. Pravda, ak by nám eventuálny nepriateľ ten mesiac na prípravy dal.

Podľa slov predstaviteľov civilnej ochrany nemusia kvôli teroristom nijako extra meniť plány. Systém je naladený tak, že je schopný reagovať na hocijakú mimoriadnu situáciu. Tá sa zlepšila po zmenách v ekonomike, keď si už podniky nemôžu dovoliť mať veľké zásoby nebezpečných látok. Ani bratislavská Dimitrovka už nedrží v skladoch desiatky ton chlóru ako kedysi. CO má vypracované plány pre každé potenciálne ohrozené zariadenie. Navyše pripravuje výpočtové systémy na vyhodnocovanie situácie. Nemajú strach ani z bioterorizmu: "Civilná ochrana zahŕňala aj ochranu proti zbraniam hromadného ničenia," hovorí M. Šišulák. "A biologické zbrane sú ich súčasťou."

Medzi priority CO patrí vyrozumenie obyvateľstva. Staršie sirény sú napojené na telefónnu sieť a sú tiež závislé od dodávky elektrickej energie. Novšie typy majú samostatný zdroj a samy sa testujú. Ovládajú sa rádiom a dokážu "hovoriť", teda poskytovať hlasové informácie pre obyvateľstvo. Nahrádzajú doterajšie sirény a hlavné mesto Slovenska ich má už takmer kompletne vo výbave. V prípade evakuácie by Bratislavčania vedeli, do ktorých častí Slovenska sa majú vysťahovať. Pracovníci CO nemajú vypracované len návrhy na evakuáciu obyvateľov. V ich mapách sú zanesené aj miesta hromadných hrobov, pričom do úvahy prichádzajú už jestvujúce lokality cintorínov a ich okolia. Do teroristického arzenálu môžu patriť aj "špinavé bomby". Sú to konvenčné výbušniny slúžiace na rozprášenie rádioaktívneho materiálu. Možno aj kvôli nim civilná ochrana v týchto dňoch požaduje od krajských úradov zoznamy množstva a typov odmorovacích látok, podobne ako aj ľudí, ktorí sú vyškolení s nimi pracovať.

Hasiči prví na rane

Newyorskí požiarnici sa stali nechcenými hrdinami svojej doby. Bratislavskí takisto, ibaže po tom, ako v januári uvideli na svojich výplatných páskach mzdy takmer až o polovicu nižšie. Uvažujú nad hromadným odchodom. "Hovorme radšej len o desiatich percentách," poznamenal prezident Hasičského a záchránneho zboru Jozef Paluš. Podľa neho personálne i technicky zaostávame za zahraničím, no v posledných rokoch sa stav zlepšil. Prijali isté opatrenia, avšak nie radikálne - akcieschopní musia byť dvadsaťštyri hodín denne. "Na zásahy chodíme, či sa niečo deje s teroristami alebo nie. My nemusíme nič precvičovať, v priebehu roka sa vždy vyskytnú mimoriadne situácie," povedal J. Paluš. Isté nóvum je však zvažovanie rizika iných ohrození. Pri antraxe boli naši požiarnici prví na rane. Podozrivé zásielky zaisťovali do špeciálnych kontajnerov. Na jeseň minulého roka dostali súpravy chemických preukazníkov. Tieto prístroje slúžia na zisťovanie predovšetkým bojových otravných látok.

Science fiction?

Reakcie v jednotlivých firmách na naše otázky ohľadne hrozby teroristických útokov boli takmer navlas rovnaké ako hovorcu Slovnaftu: "Chcete strašiť ľudí?" Ľubomír Žitňan nám potom poskytol stručné vyjadrenie, v ktorom uvádza: "Slovnaft má vlastný systém na zvládnutie predpokladaných mimoriadnych udalostí, ktorý sa neustále zdokonaľuje. Mimoriadnu pozornosť venujeme výcviku zamestnancov. Podrobnosti z pochopiteľného dôvodu neuvádzame." V krízových plánoch atómových elektrární sú smernice, ako postupovať aj v prípade pretrhnutia Oravskej priehrady či Liptovskej Mary. "Slovenské elektrárne robia všetko pre to, aby vylúčili akékoľvek potenciálne riziká. Diskusie o hypotetických možnostiach však patria do oblasti science fiction, a nie do oblasti seriózneho a zodpovedného podnikania," odkázal nám riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti a krízového riadenia Róbert Guniš.

Vakcíny proti antraxu ani voči kiahniam v našej krajine nie sú. Do dvoch mesiacov by ich mala priviezť americká firma, avšak v dostatočnom počte len pre odborných pracovníkov a zásahové jednotky.

Informácie sa ukrývajú pod rúškom utajovaných skutočností a "istých opatrení". Chlácholenie je pohodlnejšie než "strašenie". Veľká Británia mala odvahu zverejniť katastrofické scenáre špeciálneho tímu Cobra. V nich figuruje aj letisko Heathrow. Keby nad ním vypustili pľúcny mor, pri východnom vetre by zahynuli dva milióny ľudí. Západné tajné služby označujú Slovensko za jednu z tranzitných krajín islamských radikálov. Slovenská informačná služba pripúšťa, že sa u nás môžu aktivovať skupiny s väzbami na podozrivé osoby. Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky sa zhodol v tom, že bezprostredné ohrozenie života občanov nie je aktuálne. Minister vnútra Vladimír Palko konštatoval, že nebezpečenstvo je minimálne. Nebezpečenstvo zo strany osôb napojených na medzinárodný terorizmus nám vraj nehrozí.

"Celý systém je pripravený dobre. Naše obyvateľstvo má vyššiu ako štandardnú bezpečnosť," odmietol bioterorizmus minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Pritom naši vojaci odchádzajú do Perzského zálivu bez očkovania proti antraxu! Len aby sa to neskončilo tak, ako býva na Slovensku dobrým zvykom - všetko dokonale funguje, ba podľa vyjadrení zodpovedných by sme mohli mať pocit, že sme najlepšie pripravenou krajinou na svete. Len, nedajbože, aby čosi naozaj nevypuklo...

JÁN KARÁSEK


Zpět na obsah