Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MAREC 2003
Úvodník
KOŠATÝ STROM PREHLIADOK SLOVENSKEJ KULTÚRY
Slovenská kultúra v Českých Budějoviciach
FESTIVAL STÁLE BOHATŠÍ
MUDr. Ľuboš Dulka
SPEVÁK S TROMI LEKÁRSKYMI ATESTÁCIAMI
Poznáme sa?
ETNICKY PESTROFAREBNÉ SLOVENSKO
Projekt československého exilu
KUS SPOLOČNEJ HISTÓRIE
Plné Gace
LITERATÚRA AKO OLOMOUCKÉ SYREČKY
Václav Havel na Slovensku
VEĎ AJ ON JE NÁŠ...
S Milanom Kňažkom
KOŠATÝ STROM PREHLIADOK SLOVENSKEJ KULTÚRY
Desať rokov od rozdelenia
STÁLE VIAC MÝTOV AKO KRITICKEJ ANALÝZY
Spevák skupiny Kryštof a herec Richard Krajčo
VYŤAŽENÝ NAJMLADŠÍ HAMLET
Spomienka na Zoru Kolínsku
VEĽKÉ SRDCE, ŠIBALSKÝ ÚSMEV, ZAMATOVÝ HLAS
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová