SLOVENSKÉ DOTYKY
 

KUS SPOLOČNEJ HISTÓRIE

Projekt československého exilu

Od 18. januára sa v Brne rozbehla prvá etapa veľkolepého medzinárodného projektu nazvaného "Český a slovenský exil 20. storočia". Zahŕňa problematiku rokov 1900-1959 (konečný letopočet je rok založenia Zahraničnej Matice slovenskej v Argentíne). Niekoľko brnianskych inštitúcií je tak až do konca marca "v zajatí exilu". Cieľom tohto výstavného podujatia je predovšetkým otvoriť tému, ktorá je - najmä pre mladšiu generáciu - "bielym"miestom v dejinách. Projekt ponúka niekoľko otázok, ktoré by mohli vzbudiť v širšej verejnosti hlbší záujem o tému. Výstava v Dome umenia mesta Brna predstavuje všetky zahraničné exilové skupiny, ktoré sa podieľali na založení republiky, ďalej zahraničné rádiá, ktoré v čase 1. a 2. svetovej vojny a za komunizmu vysielali do neslobodného sveta, aj spravodajské exilové organizácie. Súčasťou sú aj diela najvýznamnejších umelcov, ktorí tvorili v zahraničí (Otto Gutfreud, František Kupka a tak ďalej). Návštevníci majú v Dome umenia možnosť vyhľadávať informácie o českom a slovenskom exile v počítačových programoch.

Veľká časť projektu, ktorá sa volá Exilová pošta, je nainštalovaná v Biskupskom dvore. Výstava dokumentuje vznik poštovej správy v samostatnej republike po roku 1918, ukazuje činnosť exilovej vlády aj domáci poštový odboj s napojením na exil. Dotýka sa aj témy porušovania listového tajomstva v prípade otvárania exilovej pošty v socialistickom Československu.

Slovenskú časť projektu umiestnili organizátori na prízemí Paláca šľachtičien, ktorého rekonštrukcia bola dokončená v závere roku 2002. Výstava Slovenský exil, ktorú pripravila Slovenská národná knižnica v Martine, Slovenské národné múzeum, Matica slovenská a tiež iné slovenské vedecké a kultúrne inštitúcie, bola v zrenovovaných priestoroch slávnostnou premiérou. Výstava zhŕňa vzácne archívne dokumenty, predmety a diela zo všetkých umeleckých oblastí, najmä výtvarnej. Zastúpené sú diela Kolomana Sokola, Jozefa Cincíka, vitráže Jozefa Cígera Hronského a ďalšie.

Garantom slovenskej časti projektu sa stala Slovenská národná knižnica v Martine v čele s Petrom Cabadajom. Jej pracoviská sa vo svojej činnosti zaoberajú exilom a za poslednú desiatku rokov sa im podarilo rozšíriť fondy o rôzne rukopisné pozostalosti, umelecké diela, korešpondenciu aj množstvo exilových knižných vydaní.

Za slovenskú stranu sa projektu v Paláci šľachtičien zúčastnil minister kultúry Slovenskej republiky Rudolf Chmel a veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR Ladislav Ballek. Podľa slov ministra Chmela výstava dokladá to, že česko-slovenské vzťahy fungujú veľmi dobre, že sú možno oveľa lepšie, ako kedykoľvek predtým. "Výstava dokumentuje, že sme mali svoje osobitné slovenské aj české problémy, ale aj to, že sme mali spoločné problémy československé, že sme od počiatku 20. storočia práve v emigrácii a exile tvorili základy štátu, ktorý tu existoval sedemdesiat rokov." Téma exilu je aktuálna a živá pre českú aj slovenskú spoločnosť. Brno ako miesto konania zvolili organizátori pre jeho vyhovujúcu polohu medzi Bratislavou a Prahou. Po skončení prvej etapy bude projekt cestovať po svete a v obmedzenej podobe navštívi České centrá a krajanské spolky ako aj Bratislavu a Prahu. Skončiť by mal v roku 2007.

LENKA KOSOVÁ


Zpět na obsah