Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
AUGUST 2006
Úvodník
EŠTE TROCHU O NADŠTANDARDNOSTI
So spisovateľom Martinom Šmausom
SLOVENSKO JE MOJA DRUHÁ NOHA
Na osi Praha-Bratislava
ROBERT FICO NA NÁVŠTEVE V ČESKU
ART Film v Trenčianskych Tepliciach
FESTIVAL SO STÚPAJÚCOU VÁŽNOSŤOU
Udalosti roku 1968
FALOŠNÝ PRIATEĽ ALEXANDRA DUBČEKA
Pohľad do jednej knihy
SPOMIENKY BOLIA, ALE OČISŤUJÚ
Lekár Peter Ziman
ŠANCA NA ŽIVOT
Karlovarský úspech Iných svetov
PRÍBEHY Z KONCA GLOBÁLNEHO SVETA
S hercom Adrianom Jastrabanom
HRAŤ DOBRÁKA JE VEĽMI ŤAŽKÉ
Štefánikovo putovanie
MÁLO ZNÁMY PRÍBEH ZNÁMEJ SOCHY
Osobnosť z oblasti vedy
RODÁK Z LIPTOVA S DUŠOU SVETOOBČANA
glosa
ISTOTY A OTÁZNIKY
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová