Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MÁJ 2001
Dotyky
ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI A BRATISLAVSKÉ SALTÁ
Heinrich Brandeis - sir Oskar Henry Brandon
LEGENDÁRNÝ BRITSKÝ NOVINÁR Z BRATISLAVY
Ladislav Ballek oslavoval uvedením knihy
LITERÁRNY VEČER VEĽVYSLANCA
Hospodárske vzťahy očami Mikuláša Dzurindu
PROSPERITA SPOČÍVA V SPOLUPRÁCI
Šansonierka Hana Hegerové
NAJDÔLEŽITEJŠIE JE NESKLAMAŤ PUBLIKUM
Dagmar Havlová
PESTUJEM SI POKOJ DUŠE
Taťjana Medvecká
OD KOZY KU KRÁĽOVNEJ ALŽBETE
Skladateľ Zdenko Mikula
TÁ SLOVENSKÁ PIESEŇ
Kauza János Esterházy
POLEMIKA, KTORÁ SA INDE NEUSKUTOČNILA
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová