Dni slovenskej kultúry po Českej republike
Cyklus festivalov v rôznych mestách Českej republiky - najväčší v Českých Budějoviciach a Moravskej Třebovej (najstarší). Spoluorganizujeme s Mestskými úradmi a Klubom slovenskej kultúry v Prahe.
Dni slovenskej kultúry v Dejvickom divadle
V spolupráci s Dejvickým divadlom za podpory Mestskej časti Praha 6. Prvý sa uskutočnil na prelome novembra a decembra 2001. Program festivalu.