PUBLIKÁCIA K PIATEMU VÝROČIU KLUBU

Slovensko-český klub vydal v septembri tohto roku k piatemu výročiu svojho vzniku neveľkú publikáciu o svojej rozsiahlej činnosti. Záujemci o toto občianske združenie v nej môžu nájsť informácie o Slovenských dotykoch - mesačníku, ktorý klub vydáva, o jeho knižnej produkcii, festivaloch a iných kultúrnych aktivitách, ktoré pravidelne organizuje, o divadelnom projekte ČeskoSlovenská scéna, ktorú spoluprodukuje, legislatívnych a žurnalistických aktivitách, rovnako ako internetovom médiu Český a slovenských svet a činnosti v oblasti elektronických médií.

DENNE AKTUALIZOVANÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN PRE KRAJANOV

Slovensko-český klub uviedol na svojej tlačovej konferencii 1. októbra nové internetové periodikum Český a slovenský svet - jediný denne aktualizovaný internetový magazín českých a slovenských krajanov po celom svete. Úvodníky do tohto periodika pripravili prezidenti Václav Havel a Rudolf Schuster. Členmi redakčnej rady Českého a slovenského sveta sa okrem iných stali predstavitelia parlamentov oboch štátov a významní Česi a Slováci z najrôznejších krajín, medzi ktorými nechýbajú mená ako Josef Škvorecký. Tlačová konferencia tohto bezpochyby zaujímavého projektu sa stala prvou akciou Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti, ktorý na október 2001 vyhlásili ministri kultúry Pavel Dostál a Milan Kňažko.