Regionálne Kluby Slovenských dotykov sú kolektívnymi členmi Slovensko-českého klubu, fungujú ako jeho regionálne pobočky.

Plne konštituované kluby:

Klub Slovenských dotykov v Českých Budějoviciach

M. Chlajna 1, České Budějovice
Predsedníčka: Mária Klierová

Klub Slovenských dotykov v Brne

Velkopavlovická 25, Brno
Predseda: Štefan Rychtárik

Vo viacerých ďalších mestách a regiónoch dosiaľ pôsobia prípravné výbory Klubov Slovenských dotykov.

Ak chcete založiť klub vo vašom meste či regióne, organizovať kultúrne či iné podujatia, kontaktujte, prosím, Slovensko-český klub v Prahe.