Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚN 2004
Úvodník
AJ HOKEJ JE LEN HRA
Nepolitický rozhovor so Zuzanou Martinákovou
POLITIK JE LEN ČLOVEK
Po vstupu do unie
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PŘES HRANICE
Spomienka umocnená kultúrou
PAMIATKE M. R. Š.
S hercom Marošom Kramárom
BEZBOLESTNE NA PALUBE THÁLIE
Významná príručka
LEXIKÓN SLOVENSKÝCH ŽIEN
Hudba
SLOVENSKÉ SPEVÁČKY V DVOŘÁKOVI
S hudobným skladateľom Andrejom Turokom
HUDBA AKO NEKONEČNÉ POST COITUM
S Jiřím Bělohlávkom
SLOVÁCI MÔŽU BYŤ NA SVOJU FILHARMÓNIU PYŠNÍ
OAnalýza
PREČO PADOL "SOCIALIZMUS" V ČESKOSLOVENSKU?
Pred päťdesiatimi rokmi
NAJVÄČŠÍ PROCES S BURŽOÁZNYMI NACIONALISTAMI
Uhorskí vojenskí velitelia
BARÓN TOMÁŠ BOSNIAK A PALATÍN FRAŇO VEŠELÉNI
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová