Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚL 2002
Úvodník
O SLOVENSKO-SLOVENSKOM DIALÓGU
Herečka Hana Ševčíková
Z PETRŽALKY DO PETRŽALKY
Letná pozvánka
ARBORÉTUM MLYŇANY - VEČNE ZELENÝ PARK
Alois Kraus - stavbyvedúci Oravskej priehrady
MŇAČKOV HRDINA MILUJE HORY
Herec Oldo Hlaváček
BEŽÍM A BEŽÍM...
Veľvyslanec SR v ČR pred pražským summitom
SLOVENSKO A JEHO VSTUP DO NATO
5. ročník čitateľského maratónu
MINÚTY S OBĽÚBENÝMI AUTORMI
Najkrajšia kniha sveta
V SLOVÁKOCH DOZREL ZÁUJEM O HISTÓRIU
Čerstvý šesťdesiatnik
RUDOLF DZURKO V ČESKOM KRUMLOVE
Športovkyňa Katarína Vadovičová-Tanara
KARATE MI OTVORILO SVET
Výročie Ivana Hálka
PRÍVET K AMERICKÝM SLOVÁKOM
Výtvarné umenie a literatúra
DOMINIK TATARKA V ČESKEJ MONOGRAFII
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová