Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MÁJ 2004
Úvodník
ČAS DROBNÝCH KROKOV
Po vstupe do únie
BUDÚ ČESKO A SLOVENSKO ZLATOU BAŇOU PRE ZAHRANIČNÝCH FILMÁROV?
Prezidentské voľby na Slovensku
CARMEN V ROZTANCOVANÝCH ARKÁDACH
15 rokov Slovenského PEN Centra
V MEDZINÁRODNEJ SIETI SLOBODY
Ľudový umelec Samko Dudík
POSOLSTVÁ A MOSTY
S hercom Mariánom Labudom
V DIVADLE HĽADÁME HĹBKU ĽUDSKÉHO BYTIA
Prvý slovenský tréner doviedol český tím k titulu
SLOVÁCI POBLÁZNILI MESTO OBUVI
Slovenská realita očami filmárov
DVE FILMOVÉ PREMIÉRY
Herec Roman Pomajbo
FILOZOF Z KUKURIČNÉHO POĽA
Operná speváčka Denisa Hamarová
KARIÉRA CEZ NOHAVICE
Slovenčina kontra čeština
SEN ČESKÝCH SLOVAKOFILOV
Ochranári kontra podnikatelia
BUDÚ TATRY NA PREDAJ?
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová