Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
APRÍL 2004
Úvodník
POĎME DO KINA!
Česko-srbská slovenská spolupráca
ŠESŤ TÝŽDŇOV A JEDEN DEŇ
Slovenskí umelci v Štátnej opere
CARMEN V ROZTANCOVANÝCH ARKÁDACH
Nová CD Gondolán tria
ČEKEJ A NEPLAKEJ
Kúzelník Jozef Talostan
V KRAJINE ZÁZRAKOV
S Miloslavom Kopeckým
ROBIŤ SLOVNÍK JE NEKONEČNÁ PRÁCA
Herec František Kovár
PRECHÁDZKA FARBAMI ŽIVOTA
Slovenská literatúra vo svete
DOBRODRUŽSTVO PREKLADU
Dvojčatá Tweens hrajú v Rebeloch
NA SKUSOCH V PRAHE
Režisér a dramaturg Pavol Uher
DIVADELNÝ VŠEUMELEC SPOD TATIER
Visegrádska štvorka
PRED VSTUPOM A PO VSTUPE DO EURÓPSKEJ ÚNIE
Slovenskí študenti v Česku
RIBUDNE ICH?
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová