SLOVENSKÉ DOTYKY
 

S premiérmi ČR a SR po summite NATO

Vladimír Špidla: Všetky moje očakávania sa splnili

Splnil summit NATO vaše očakávania ako premiéra hostiteľskej krajiny?

- Na analýzu je ešte skoro, ale bezprostredne po jeho skončení môžem povedať, že summit sa stane prelomom v histórii NATO. Riešil aktuálne otázky súčasnosti, ale myslím, že súčasne predurčil aj vývoj v NATO na dlhé roky dopredu. Som presvedčený, že tieto dva dni prinesú zásadný posun nielen pre alianciu, ale aj európsky kontinent a euroatlantickú spoluprácu. Summit je významný nielen pre ČR ako hostiteľskú krajinu, ale najmä pre samotnú alianciu i celý svet. V tomto smere sa moje očakávania napĺňajú.

Je pozvanie Slovenska do aliancie zadosťučinením aj pre Česko?

- Masívnym rozšírením sa skončila etapa delenia štátov podľa tých či oných sfér vplyvu. Je to obrovský krok k definitívnej likvidácii dôsledkov studenej vojny. Rozšírenie je i významným posilnením českej bezpečnosti. Česká diplomacia sa po celý čas intenzívne snažila, aby sa aliancia rozšírila o čo najväčší počet krajín. Začlenenie Slovenska do NATO je najvlastnejším záujmom Česka, považujeme to z toho aspektu za najdôležitejšie. Slovenské integračné snahy sme vždy a všade významne podporovali, vedomí si toho, že cesta Slovenska do euroatlantických štruktúr jednoduchá nebola. Vítame i rozšírenie o také citlivé územia z hľadiska bezpečnosti Európy, ako je Balkán, teda Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko, či o tri pobaltské štáty. Stabilite a bezpečnosti táto vlna rozšírenia nepochybne pomôže.

Česko je členom aliancie tretí rok, môžete teda porovnávať, čo členstvo vlastne prináša?

- Tak ako naša republika, aj Slovensko, i keď je menšie ako ČR, bude mať teraz oveľa reálnejšiu možnosť prehovoriť k zásadným otázkam bezpečnosti. Zároveň upevní i svoju vlastnú bezpečnosť a ponúkne NATO svoju účasť, sily a schopnosti, napríklad v mierových misiách. To sú aspoň tri momenty z mnohých prínosov. Nebudem hovoriť to chronicky známe, že aj Slovensko čakajú povinnosti a práca.

Nemáte obavy, že aj keď na jednej strane rozšírenie posilní autoritu a vplyv NATO, na strane druhej skomplikuje napríklad rozhodovanie a zhodu v aliancii?

- Nemám. Som presvedčený, že NATO, ktoré prichádza so svojou vlastnou reformou, to zvládne. Aliancia si uvedomuje, že ak chce zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti, jej transformácia je nevyhnutná. Mám na mysli napr. pripravenosť a schopnosť rýchle a efektívne zareagovať na nečakané či nepredvídateľné udalosti. Osobne si myslím, že zložitejšia cesta ku konsenzu môže dokonca posilniť hĺbku a správnosť prijatého rozhodnutia.

Boj proti medzinárodnému terorizmu bol dôležitou témou summitu...

- Rokovanie potvrdilo, že aliancia jednoznačne prehĺbi spoluprácu pri boji proti medzinárodnému terorizmu ako novej bezpečnostnej hrozbe slobode, demokracii a mieru, novému fenoménu po 11. septembri 2001. Univerzálny recept je nepochybne ťažké nájsť, ale dnes je jednoznačne jasné, že demokratické krajiny sa s týmto odporným javom nikdy nezmieria. Závery summitu veľmi významne ovplyvnia smerovanie NATO v ďalších rokoch, bezpečnosť a stabilitu euroatlantického priestoru. Takáto aliancia nesporne prispeje aj k prevencii pred prípadnými útokmi medzinárodného terorizmu.

BRANISLAV JANÍK


Mikuláš Dzurinda: Je to výnimočná udalosť v dejinách Slovenska

Pozvanie do Severoatlantickej aliancie označil v bezprostrednej reakcii premiér Mikuláš Dzurinda za výnimočnú udalosť v dejinách Slovenska. "Krajina ešte nedostala takú príležitosť na trvalú bezpečnosť, akou je NATO," povedal na bratislavskom letisku bezprostredne po návrate z pražského summitu aliancie. Priletel spolu s americkým ministrom obrany Donaldom Rumsfeldom. "Aj to, že Slovensko je prvou z nových členských krajín NATO, ktorú minister obrany USA navštívil, považujeme za mimoriadne vyznamenanie," dodal Mikuláš Dzurinda, ktorému sa už v Prahe dostalo mimoriadnej pocty, keď s ním nečakane strávil dvadsať minút v neoficiálnom rozhovore najmocnejší muž sveta, prezident Spojených štátov George Bush. "Poviem úprimne, bolo to náhodné," povedal premiér, ktorý pozval prezidenta USA na návštevu SR. Najcitlivejšou témou ich rozhovoru bola podľa Dzurindu situácia v Iraku. Bushovi je podľa Dzurindu "jasné, že Slovensko je spojencom USA a NATO", a preto nežiadal o podporu v irackej otázke.

Pozvanie do NATO podľa predsedu vlády znamená aj zodpovednosť za podiel na ochrane slobody, demokracie, spravodlivosti a vlády zákona. "Je zadosťučinením pre generácie našich ľudí, ktoré podstúpili utrpenie za železnou oponou." Pripomenul, že mnohí pre ideály slobody a demokracie našli smrť vo väzniciach a tak sa tejto chvíle nedočkali. "Preto tento deň patrí aj spomienke na nich," dodal Mikuláš Dzurinda. Deň, keď Slovensko dostalo pozvánku, je podľa neho "míľnikom na ceste Slovenska k trvalej bezpečnosti" a tiež "medzníkom pre slovenských občanov, ktorí túžia byť samozrejmou súčasťou slobodného, demokratického a prosperujúceho sveta". Podľa jeho slov pozvánka posilní krajinu vo viere, že je na správnej ceste, ako aj v odhodlaní pokračovať v práci, ktorá ju po tomto verdikte čaká. Predseda vlády konštatoval, že SR si uvedomuje spoločnú zodpovednosť za ochranu civilizačných hodnôt vo svete a je rozhodnutá prispieť k nej svojim dielom. "Slovensko má dnes dôvod na zdravé sebavedomie. Ešte je pred nami veľa práce, ale sme na správnej ceste," zdôraznil.

Dzurinda zároveň pripomenul, že na meniace sa pomery vo svete reaguje aj NATO svojou transformáciou. "Ale základné hodnoty, na ktorých aliancia vznikla, dávajú zmysel jej existencii aj dnes, aj do budúcnosti," zdôraznil. "Slovensko je rozhodnuté konať tak, že bude spoľahlivým partnerom pre tých, ktorí spojili svoje snahy pre kolektívnu obranu, zachovanie mieru a bezpečnosti." Pripomenul potrebu spoločne čeliť novým globálnym hrozbám, najmä terorizmu. "Zablahoželať treba aj ostatným šiestim krajinám, ktoré spolu so SR v Prahe NATO pozvalo do svojich radov," dodal zjavne šťastný slovenský premiér.

(lw)


Zpět na obsah