Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
DECEMBER 2002 - JANUÁR 2003
Úvodník
Oblúk ponad dekádou
Rozhovor s premiérmi ČR a SR
S premiérmi ČR a SR po summite NATO
Podnetné Visegrádske literárne fórum
Stredoevrópania v Strednej Evrópe
Výstava k výročiu Ivana Hálk
Osobnosť spoločných dejín
S hercom Markom Igondom
Muž nemá problém vstať
Slovenské tenistky medzi elitou
Ako chutí svetové prvenstvo
Slovenské herečky v českých filmoch
KEĎ CHCE REŽISÉR FILM OZVLÁŠTNIŤ...
Ohliadnutie za rozdelením..... rôznymi očami
Slovensko-české desaťročie po vzniku samostatných štátov
Zo slovenskej dediny na albánsky trón
Biela ruža z Oponíc
Fotograf Ladislav Struhár
Krajina ako záhrado snov
Informácia
Benátsky pavilón naďalej česko-slovenský
Ctibor Hugo Bezděk
Lekár s krédom mravnosti
Generálna rada Svetového združenia Slovákov
Aby znela slovenčina
Architekt Drahan Petrovič
Slovák dá Kanade najvyšší mrakodrap
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová