SLOVENSKÉ DOTYKY
 

Aby znela slovenčina

Generálna rada Svetového združenia Slovákov

Na konci októbra sa v Bratislave zišla na svojom prvom riadnom zasadnutí Generálna rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí, aby na niekoľkodňovom rokovaní pripravila najdôležitejšie požiadavky a zhrnula najpálčivejšie problémy slovenských krajanov.

Okrem organizačných otázok, ktoré majú zabezpečovať samotný chod združenia, sa generálna rada dohodla najmä na nutnosti vyčleniť jednotný úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s vlastnou rozpočtovou kapitolou, ktorý by mala zriadiť slovenská vláda. Dosiaľ sú totiž zdroje financovania krajanov roztrúsené v jednotlivých rezortoch - na viacerych ministerstvách - a členovia rady ich považujú za nedostatočné. Generálna rada začala pripravovať aj prvé riadne valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktoré by sa malo konať v rámci Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci", 2. - 4. júla budúceho roku. Svetové združenie sa chce zúčastniť aj na príprave dlhodobej koncepcie programu medzi Slovenskom a krajamni v zahraničí, ktorá na Slovensku zatiaľ tiež chýba.

Členov generálnej rady prijal prezident SR Rudolf Schuster a predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský. V oboch prípadoch sa okrem iného hovorilo aj o otázkach, ktoré krajanov najviac ťažia - okrem už spomínaného financovania slovenských aktivít v zahraničí to je najmä nedostatočné šírenie slovenčiny vo svete. Slovensko je totiž jednou z mála krajín, ktoré nemá satelitný prenos vysielania svojej verejnoprávnej televízie do zahraničia a vo väčšine krajín sa zhoršil aj signál slovenského rozhlasového vysielania. Keďže národné povedomie je veľmi úzko späté s ovládaním rodného jazyka či jazyka predkov, je táto otázka stále nesmierne aktuálna a naliehavá, najmä v tých krajinách, kde je veľmi silný asimilačný tlak. Prezident republiky prisľúbil osobne sa zasadiť najmä za zlepšenie situácie okolo televízneho vysielania do zahraničia.

Ďalšie pracovné stretnutie Generálnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí je naplánované na marec budúceho roku.

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah