ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

Na úvod

ZO ŽENSKÉHO ASPEKTU

V tomto čísle je, ako vždy, celý rad tematických blokov i solitérnych materiálov. Verím, že všetky veľmi zaujímavé - niektorý viac pre jedného, iný pre iného. Jeden má však naozaj výnimočné postavenie, a to nie len kvôli svojmu rozsahu.

Ide o blok "Zo ženského aspektu". Pripravil ho jeden z najbližších spolupracovníkov revue Zrkadlenie, slovenský spisovateľ Anton Baláž. Vychádza s podporou komisie SLOLIA Literárneho informačného centra v Bratislave, teda inštitúcie, ktorá pomáha propagácii slovenskej literatúry v zahraničí. A predstavuje reprezentatívny výber z tvorby mladých slovenských autoriek v prekladoch generačne blízkych prekladateliek z kabinetu slovakistiky na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Za zorganizovanie tejto "prekladateľskej akcie" patrí vďaka vedúcej tohto kabinetu Mire Nábělkovej. Slovensko, svet a literatúra nahliadnuté zo ženského aspektu, to je určite čosi, čo je v dnešnom vývine veľmi podstatné.

Ťažko sa vyberá, čo odporučiť z ostatných textov. Zaujímavá je esej Gustáva Murína Slovo a moc, ako aj poetický report Juraja Kuniaka zo svetového kongresu básnikov. Pozoruhodným počinom je zborník poviedok juhočeských a východoslovenských autorov Česká sůl a slovenský cukor, ktorý vznikol na báze spolupráce, započatej na Dňoch slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach. Inšpiratívne sú pamäti Čestímra Císařa, ale aj ich recenzia z pera Jana Čulíka. A fascinujúci je obrazový sprievod, pochádzajúci z workshopov, na ktorých Michal Giboda a jeho občianske združenie Dialog vědy s uměním prepájajú tieto dve kráľovstvá ľudského ducha. A ako post scriptum Tomáš Janovic - lepšie nemohlo byť...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah