ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

Zo ženského aspektu

ZO ŽENSKÉHO ASPEKTU

Redakcia našej literárnej revue sa rozhodla predstaviť v tomto čísle blok z najmladšej slovenskej literatúry, zameraný na autorky, ktoré knižne debutovali v ostatných rokoch, a ktorých texty - predovšetkým prozaické, boli priaznivo prijaté čitateľmi a získali si aj pozitívny kritický ohlas.

Názov Zo ženského aspektu by mal evokovať fenomén osobitého ženského pohľadu na témy a obsah tvorby, ktorá sa začala v slovenskej literatúre výraznejšie presadzovať v druhej polovici 90. rokov 20. storočia. Vtedy začal na Slovensku vychádzať feministický kultúrny časopis Aspekt, v ktorom, ako to vyjadrila jedna z jeho zakladateliek, prozaička Jana Juráňová, sa presadil "jasný postoj k ženám a ich osudom". A jedným z ťažísk tohto postoja sa stali aj literárne texty, publikované v doteraz vyše dvadsiatich vydaných číslach Aspektu. Práve cez Aspekt sa do slovenskej literatúry vrátila výrazná postava modernej slovenskej literatúry 20. storočia Jaroslava Blažková, ktorej "ženský aspekt" tvorby sa výrazne presadil už v 60. rokoch v jej románe Nylonový mesiac, ako aj v početných novelách (Kirké, Poviedka plná snehu a iné). Na časopisecké publikovania nadviazala aj knižná edícia Aspektu.

Pravda, texty ženského aspektu vznikali počas 90. rokov aj v okruhu iných časopisov a vydavateľstiev a ženy - autorky získali v pôvodnej literatúre dnes už neprehliadnuteľný priestor. Jana Bodnárová, Jana Beňová, Stanislava Chrobáková, Jana Juráňová, Daniela Kapitáňová, Uršuľa Kovylyk a ďalšie výrazne zmenili obraz súčasnej slovenskej literatúry, priniesli do nej novú sviežosť a rôznorodosť pohľadov na svoje ženské "teritória", dovtedy často "okupované" mužskými autormi.

Keďže v jednom neveľkom literárnom bloku nie je možno predstaviť širší okruh autoriek, zamerali sme sa na ženy - prozaičky z najmladšej generácie, na autorky, ktoré začali tvoriť novú tematickú líniu v súčasnej slovenskej literatúre. Ich texty už nie sú zaťažené snahou o "spoločenské zaradenie" svojich hrdiniek, ich dievčenské postavy a postavičky sa často pohybujú na hrane sveta reality a fantázie, aj drsnej realite súčasného sveta dokážu dať fantazijný rozmer, narúšajú proporcie reálneho a absurdného, aby v esteticky účinnej podobe upozornili na stav citového neuspokojenia a osamelosti, ktoré sú súčasťou ich ženského sveta. A ešte niečo naviac: otvorenejšie z pohľadu ženy, píšu aj na tému ženského tela.

Do výberu sme zaradili prozaičky Janu Beňovú, Uršuľu Kovalyk, Moniku Kompaníkovú a Annu Gajdošovú a poetku Evu Lukáčovú, ktorá cez prizmu svojho básnického subjektu konfrontuje pohľad na ženu a jej svet v dvoch rozdielnych kultúrach. Súčasťou predstavenia každej autorky bude aj stručný literárny medailón, aby český čitateľ časopisu získal o nich aspoň základné biografické údaje.

Texty do češtiny preložili im generačne blízki prekladatelia...

ANTON BALÁŽ


Zpět na obsah