Marta Lachová: Die Frau

Jako síťka z mušelínu, v níž uvízl motýl, se ocitla v Basileji. Město ji pohltilo v podmanivém přísvitu, který byl blankytnější než čistá, průzračná obloha. Příroda v ní vyvolala iluze jako by pohlížela na svět kouzelným mnohobarevným sklíčkem. Roky před ní defilovaly jako tajemná tříšť neopakovatelných vzpomínek. Tato fascinace okamžiku se zdála být jedinečná a těžko vysvětlitelná jako láska mezi mužem a ženou.

Nezapomenutelný moment potkal slovenskou umělkyni Martu Lachovou znovu před několika dny, kdy se ocitla právě na přelomu své životní éry, jež nutí člověka k zamyšlení a bilancování. Došlo k němu kdesi v ústraní basilejského přátelského okruhu, který vyvolával povzbudivé reminiscence i zvídavé představy, jaké může prožívat jen tvůrčí člověk. Slovenská herečka, režisérka, scénáristka a básnířka jím je v syntetické podobě, konfrontovaná se skutečností, jež opravňuje k zamyšlení a vzpomínkám.

Výrazná osobnost recitačního, filmového a divadelního umění Marta Lachová putuje už téměř třicet let po významných evropských městech a scénách, aby uplatnila svůj nesporný dramatický talent a filosofickou hloubavost v dílech, šířících utkvělou myšlenku po vytouženém štěstí a naplňující úsilí odhalit krásu v nepřehledném moři každodenních úspěchů i zklamání.

Na hereckou dráhu se Marta Lachová dopracovala se značnými obtížemi a překážkami. Podnět k umělecké práci se zrodil, když ukončila diplomová studia v zahraničí. Tehdy se vydala na kulturní dráhu a začala senzitívně hledat vhodné dramatické uplatnění. Sňatek s lékařem v Západním Berlíně jí umožnil nalézt životní orientaci. Po zkušenostech ve veřejné činnosti se jí otevřely další možnosti. Filmová a televizní práce nenalezla však trvalé uspokojení. Proto zaslíbila svou cestu výhradně divadlu. Přes obtížnost zvoleného úkolu se cítila na divadelních prknech šřastná. Publikum talentovanou slovenskou umělkyni kvitovalo. Když zvládla potřebný umělecký jazyk, vydala se Marta Lachová na odborná studia dramatické techniky do Říma, Athén a do kurzů amerických divadelníků.

Duševní ukázněnost, morální síla a odvaha k tvůrčímu růstu otevřely slovenské herečce cesty do několika západoněmeckých divadel. Ve vídeňském Burgtheatru jí nabídli významnou roli v Havlově hře Pokušení. Na základě pozitívních kritik přicházely nabídky z Rakouska a Švýcarska. Filmové a televizní produkce umožnily M. Lachové vystupovat v renomovaných pořadech, mimo jiné v antických tragédiích (Lysistrata v Istambulu) a v Kafkových inscenacích v Hebbelově divadle v Berlíně. Slovenskou dramatickou umělkyni objevil záhy světově proslulý inscenátor a dramatik Georg Tabori. Ve spolupráci s ním získala M. Lachová nesmírné zkušenosti jako herečka, režijní asistentka a nadějná divadelní autorka. Své teoretické poznatky dokázala prakticky uplatnit, zejména v divadle OFF Theater, Dramatisches Zentrum a Strasbergs Autors studio.

Umělecká dráha Marty Lachové vykazuje impozantní počet několika desítek dramatických produkcí během dvacetileté aktivní činnosti. Jsou mezi nimi titulní postavy v dílech klasiků i náročné role v současné tvorbě dnešních autorů. Za vrcholné období umělecké činnosti lze považovat samostatná vystoupení slovenské herečky jako interpretky a režisérky exkluzívních dramatických textů, především v Monologu francouzské autorky Simone de Bouvoir, přítelkyně a souputnice francouzského existencionalisty Jean Paula Sartra, jedné z nejvýraznějších osobností francouzské filosofie a dramatiky minulého století. Marta Lachová přesvědčivě zpodobnila v díle Bouvoirové charakter opuštěné ženy, egoistky, která odhaluje principy lidského zla a bojuje s vlastní identitou. Pořad se jmenuje Vůle ke štěstí a ústřední postavou je Mariell.

Naplňovat myšlenky a touhy po štěstí obsahují také původní autorské texty M. Lachové. Staly se krédem této herečky a obsahem jejího současného uplatnění. Proto také zazněly jako jubilejní dramatické pořady při jejích vystoupeních v Basileji a v Berlíně.

JIŘÍ VITULA

obsah | osobnosti