Ray Kroc: Návrat do rodiště svých předků

Otevření 1. restaurace McDonald´s v západočeské metropoli Plzni v pátek 9. září 1994 bylo pro společnost McDonald´s tou nejlepší příležitostí si připomenout, že zakladatelem firmy McDonald´s v podobě, jak ji známe dnes, byl pan Raymond Albert Kroc (1902-1984) - syn českého emigranta Aloise Kroce. Otec Raye Kroce se totiž narodil roku 1879 ve vesnici Stupno (16 km od Plzně) a strávil zde 9 let. Není jistě bez zajímavosti, že prarodiče Raye Kroce (Barbora a František Krocovi) vlastnili právě se Stupně malou vesnickou hospodu.

Příběh McDonald´s, v němž Ray Kroc sehrál nejvýznamnejší roli, se však začal zcela nenápadně před 40 lety v malé kalifornské restauraci, aby poté vyústili v jeden z největších úspěchů v historii světového podnikání.

Na počátku všeho stáli bratři Dick a Mac McDonaldové, kteří ve své restauraci v San Bernardinu v Kalifornii správně odhadli, že s redukovanou nabídkou jídel za nízké ceny a systematizovanou kuchyňskou výrobou jsou schopni ve velice krátkém čase obsloužit obrovské množství svých zákazníků. Tehdy se také zrodila základní myšlenka nejúspěšnější samoobslužné restaurace světa.

Pan Ray Kroc se s bratry McDonaldovými seznámil v roce 1954 v San Bernardinu. zalíbil se mu jejich systém, kdy restaurace rychle a přitom kvalitně dokázala obsloužit obrovské množství svých zákazníků. Auta zastavovala u restaurace, řidiči si koupili občerstvení a zase rychle odjížděli.

Ray Kroc z tohoto pozorování vyvodil jasný závěr: "Lidé potřebují kvalitní, chutné a především rychlé stravování. To znamená, že hledají alternativu k tradičnímu způsobu stravování.

Netrvalo dlouho a Ray Kroc se ve svých dvaapadesáti letech, po předchozích zkušenostech z různých druhů podnikání, rozhodl. Uzavřel s bratry McDonaldovými smlouvu, která mu dovolovala používat jejich systém prodeje a jméno firmy a o rok později (1955) otevřel svoji 1. restauraci McDonald´s v Des Plaines (Illinoios, USA), ve které přejal zásady bratří McDonaldů.

Dodnes jsou tyto zásady "nejvyšším přikázáním" pro každou restauraci McDonald´s na celém světě: vysoká kvalita, dokonalý servis, čistota a přiměřené ceny.

Když ovšem Ray Kroc v roce 1955 založil svou první restauraci, nikoho ani ve snu nenapadlo, že se společnost McDonald´s stane během jediného čvrtstoletí největším řetězcem restaurací na světě, čítající dnes přes 15 tisíc restaurací ve více než 70 zemích světa.

V první restauraci Mcdonald´s v Des Plaines je dnes muzeum Raye Kroce, zlaté oblouky - značka McDonald´s - jsou dnes druhou nejznámější značkou na světě a příběh pana Raye Kroce je jedním z dobrých příkladů, který dokazuje nejen to, že se Čechové ve světě neztratí, ale že na úspěch není nikdy pozdě.

(r)

obsah | osobnosti