Jubileum "živé kroniky české Vídně"

Ti, kteří ho osobně znají, by nevěřili, že Mirkovi Brožákovi je osmdesát let. Vždyť na to vůbec nevypadá. Jeden přítel z Prahy ho nazval "živou kronikou české Vídně", což asi nejvíce odpovídá profesi založení Mirka Brožáka.

V mládí cvičil v Sokole, hrál volejbal v "desítce" a fandil Slovanu. Od roku 1952 se věnoval krajanskému tisku, psal do Vídeňských menšinových listů, později přejmenovaných na Krajanské noviny. Jako absolvent škol "Komenského", později jako jednatel a starosta školského spolku "Komenský", vždy usiloval o udržení mateřštiny v menšině. Ve své funkci, jako předseda Sdružení Čechů Slováků, navázal mnoho kontaktů s českými a slovenskými umělci i sportovními organizacemi. Byl dokonce organizátorem několika představení českých divadelních scén pro vídeňské krajany. Do redakce v Drachengasse, donedávna působišti Mirka Brožáka, si chodili studenti z Vídně i z Čech pro informace o české menšině. Půjčovali si knihy i různé jiné materiály. Před týdnem jeden z těchto studentů, který nyní působí v Rakouském rozhlase, přiznal, že v rámci přípravy pro vysílání našel publikaci o Slovanu, kterou si kdysi vypůjčil.

Mirek Brožák dodnes udržuje dobré vztahy k menšinám v Rakousku, ve vlasti a v jiných zemích, čte jejich časopisy a navštěvuje jejich podniky.

Kulaté narozeniny oslavil osmdesátník v září v kruhu své rodiny, gratulanti se dostavili z Prahy a z Bratislavy. A jelikož se jednalo o bývalé kolegy-novináře, tak si měli co povídat. Členové souboru SCS jubilantovi připravili malý zábavný program. Čirou náhodou se dostavil k oslavě nynější starosta "Komenského" ing. Karel Hanzl, a o to větší byla Brožákova radost nad jeho dojemným velmi osobním projevem. Přejeme mu nadále pevné zdraví, hodně radosti v kruhu rodiny a dostatek síly v jeho neúnavné činnosti pro českou menšinu.

KULTURNÍ MĚSÍČNÍK ČECHŮ A SLOVÁKŮ V RAKOUSKU, (rn)

obsah | osobnosti