Klaudia Dernerová: Chytila som šťastie za pačesy

Sopranistka Klaudia Dernerová, sólistka Opery Slovenského národného divadla, skúša v St. Gallene Jenůfu

Vo francúzskom Lyone ste koncom minulého roka spievali Rusalku a hneď 1.januára ste zase cestovali do švajčiarskeho St.Gallenu. Čo vás čaká v tamojšom Mestskom divadle?

V St.Gallene mám teraz skúšky, 9.februára premiéru a potom jedenásť repríz Janáčkovej opery Jej pastorkyňa, kde spievam hlavnú postavu Jenůfu. Ide o projekt s medzinárodným obsadením, v ktorom účinkujú najmä americkí a nemeckí umelci. Režisérom je Peter Schweiger a hudobné naštudovanie má na starosti svetoznámy dirigent Jiří Kout.

Ako ste sa dostali k tomuto projektu?

S konkrétnou ponukou ma oslovil pán dirigent Kout, ktorý ma počul a videl, ako v pražskom Národnom divadle spievam Katarínu Izmajlovovú v Šostakovičovej opere Lady Macbeth Mcenského újezdu. Potom ma pozvali do St.Gallenu na predspievanie a následne som podpísala zmluvu. Jej pastorkyňa, ktorá sa vo svete uvádza pod názvom Jenůfa, sa bude hrať až do mája, na viaceré reprízy však už budem do St.Gallenu dochádzať, lebo ma čakajú povinnosti aj v Bratislave.

Prezraďte, aké povinnosti?

Na svojej domovskej scéne v Opere SND budem spievať Micaelu v novej inscenácii Carmen, ktorú pripraví režisér Marián Chudovský spolu s dirigentom Dušanom Štefánkom. Premiéra je naplánovaná na 8. a 9.marca.

Minulý rok bol zrejme najúspešnejší vo vašej doterajšej kariére. Za postavu Kataríny Izmajlovovej ste získali prestížne české ocenenia - Cenu Thálie aj Cenu Alfréda Radoka, prebojovali ste sa medzi finalistov svetovej speváckej súťaže v britskom Cardiffe. Ste spokojná?

Asi áno, lebo rok 2001 bol pre mňa naozaj veľmi úspešný. Priniesol ovocie dlhodobej práce a náročných príprav, takže to nebola len záležitosť jednej sezóny. A musím povedať, že šťastie mi prialo - podarilo sa mi ho chytiť za pačesy. Keby to pokračovalo aj tento rok, nebola by som proti.

Čím okrem Jenůfy a Micaely ešte prekvapíte publikum v najbližšom období?

Do konca sezóny to už nebude nijaká nová postava, mám však pred sebou viacero koncertov - napríklad budem začiatkom júna spievať v Beethovenovej Deviatej symfónii na Pražskej jari 2002 pod taktovkou dirigenta Christopha Eschenbacha.

JOZEF ŠVOLÍK, PRAVDA

obsah | osobnosti