SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI A BRATISLAVSKÉ SALTÁ

Všetko je inak. Na tento stav permanentných sált a rošád sme si už akosi zvykli. Napokon, žijeme už vyše desať rokov v období nevyhnutnej spoločenskej transformácie. Na druhej strane, ísť krok na sever, potom krok na západ, o chvíľu zase na juh a napokon na východ, to nebýva najlepší spôsob, ako sa niekam dostať. S prekvapením potom zisťujeme, že sme presne v tej istej mizérii, kde sme sa cítili tak nepohodlne už na začiatku. A že vlastne jediný "pokrok" spočíva v premárnených rokoch, úsilí i finančných prostriedkoch. Tak akosi sa vo svetle najnovších udalostí z prelomu marca a apríla javí vývoj okolo politiky Slovenska smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Ministerstvo kultúry oznámilo zámer zrušiť iba nedávno zriadenú funkciu zmocnenca vlády pre zahraničných Slovákov i jeho ešte iba budovaný sekretariát a súčasne aj niekoľko rokov fungujúci Dom zahraničných Slovákov. Všetky tieto inštitúcie tvoria viac-menej jeden celok, Dom zahraničných Slovákov mal zrejme podľa pôvodných predstáv postupne splynúť so sekretarátom zmocnenca. Tým je napokon práve riaditeľ DZS Claude Baláž. Dôvodom na zrušenie tejto štruktúry majú byť nedostatky v hospodárení. Neoficiálne sa hovorí aj o výhradách, povedzme, politických. Napríklad o spornom ocenení historika, apologéta vojnového slovenského štátu, žijúceho v Ríme - Milana S. Ďuricu. Rozhodne si nemyslím, že by si práve tento človek ocenenie od slovenskej štátnej inštitúcie zaslúžil. Nechcem a nemôžem posudzovať, ako je to s hospodárením Domu zahraničných Slovákov. Otázka však stojí úplne inak. Ak sa ministerstvu kultúry zdá, že inštitúcia hospodári zle, ak sa mu nepáči niečie politické či hodnotové zameranie, môže siahnuť k personálnym opatreniam. Ak si myslí, že tridsať zamestnancov Domu zahraničných Slovákov je priveľa, môže rozhodnúť o znížení objemu mzdových prostriedkov. Ak sa mu nepáči čokoľvek, môže zasiahnuť. Je možno najjednoduchšie, ale zrejme kontraproduktívne celý systém rozmetať. Slovensko investovalo do jeho budovania nezanedbateľné prostriedky, a to vlastne z rozhodnutia ministerstva kultúry. Ak to bolo naozaj zbytočné, čo si napriek čiatkovým výhradám nemyslím, aj ministerstvo by za to malo niesť zodpovednosť.

Ak vláda rezignuje na zámer vytvoriť centrálnu inštitúciu pre krajanské otázky a rozptýli právomoci na mnoho pracovísk, nielenže tým možno napokon ani neušetrí, ale tiež nebezpečne uvoľní priestor. Do pozície hlavného partnera organizácií zahraničných Slovákov sa nepochybne začne opäť tlačiť Matica slovenská. Vzhľadom na jej politické smerovanie to rozhodne nie je pre SR dobrá správa. Namiesto krajanských spolkov a jednotlivcov, lobujúcich za vstup do Európskej únie a NATO, budú opäť privilegovaní zatrpknutí nacionalisti, robiaci vo svete skôr hanbu. S oceneniami rôznym Ďuricom sa roztrhne vrece. A hrozienko nakoniec - napokon to na dotáciách pre Maticu slovenskú zaplatí aj tak štát, ibaže na to nebude mať vplyv!

Nemalé problémy sú aj okolo dotačných programov pre zahraničných Slovákov. Všetky sa po dlhom vákuu sústredili na MK SR. Dlho vopred bol oznámený termín uzávierky na príjem žiadostí - 31. január. Ministerstvo to potom zmenilo na koniec novembra, avšak oznámilo to iba na akejsi svojej zastrčenej webovej stránke, a to pár dní pred novým termínom. Vďaka tomu sa to väčšina krajanských organizácií dozvedela až vtedy, keď už bolo neskoro. Výnimku tvoria organizácie blízke Matici slovenskej - tá im to totiž dala vedieť. Možno budú vďaka tomu opäť podporovaní iba tí, ktorí boli aj za mečiarizmu. Mimochodom, podpory sú veľmi nízke, viac-menej ako Claude Baláž napísal: "1 Sk na 1 zahraničného Slováka". Slovensko-český klub, vydavateľ Slovenských dotykov, sa v tejto veci obrátil na ministra Milana Kňažka 29. januára. Navrhol vypísanie nového termínu. Boli sme obratom uistení, že vec bude prešetrená. Odvtedy sa až do polovice apríla, keď píšem tento úvodník, nestalo nič.

Všetko je už po stý raz inak, vďaka čomu je vlastne všetko stále rovnaké. A na nič. Je najvyšší čas, aby sme v tejto oblasti začali pracovať koncepčne a spolu - vláda, ministerstvo kultúry, centrálna inštitúcia pre zahraničných Slovákov i pozitívne krajanské aktivity...

Vladimír Skalský


Zpět na obsah