SLOVENSKÉ DOTYKY
 

CARMEN V ROZTANCOVANÝCH ARKÁDACH

Slovenskí umelci v Štátnej opere

Medzi najpopulárnejšími opernými titulmi môže sotvaktoré iné klasické dielo ponúknuť toľko inscenačných prístupov ako Bizetova "Carmen". Za 130 rokov svojej existencie prešla víťazne umeleckým svetom a stala sa inšpiračným zdrojom najväčších umelcov divadla a filmu (Zefirelli, Karajan), ktorých provokovala k novým kreáciám a hudobno-dramatickým úpravám. Žiadny z týchto pokusov neohrozil vzrastajúci úspech diela, o budúcnosti ktorého sa pravdepodobne nesnívalo ani samému skladateľovi.

Štátna opera v Prahe zaznamenala v priebehu času desiatku odvážnych tvorcov v generačných premenách Carmen, ktorí sa zaradili k presláveným inscenátorom tohto klasického diela. Nájdeme medzi nimi zapamätaniahodné mená ako Georg Szell alebo Václav Kašlík. Každý autor nového naštudovania by si mal tento odkaz minulosti uvedomovať.

Keď riaditeľ najväčšej pražskej opernej scény prizval k spolupráci na novej kreácii opery "Carmen" režiséra Zdeňka Trošku, zaiste si bol vedomý všetkých predností aj úskalí jeho osobnosti. Nepochybne tu hrala svoju úlohu jeho svojráznosť a odvaha. Voľba však nezlyhala. Hudobne vzdelaný Troška sa vyžíva v klasickej hudobnej tvorbe a vychádza z neklamného pocitu zodpovednosti voči tejto klasickej sfére. Jeho zmysel pre popularizáciu hudobného diela pramení z prirodzeného pocitu pre vnímavosť obyčajného poslucháča a diváka. To sú nevyhnutné predpoklady pre javiskové podanie originálneho diela. Réžijná práca neskĺzne iba ku karikatúre alebo na okraj svojvoľného experimentu. Deje sa tak síce niekedy za cenu rigorózne dodržiavaného operného poriadku, ale štruktúra hudobnej predlohy je vkusne zachovaná. Je pravda, že režisér mohol zborové scény a dramatické momenty niekedy rozohrať širšie, ale jeho túžba po živom a radostnom predstavení zostala zachovaná. Troška sa dôstojne zaradil do sledu svojich predchodcov na opernom javisku.

Bizetovmu dielu sa dostalo v Štátnej opere Praha závideniahodnej interpretačnej ponuky v angažmáne kvalifikovaných sólistov. Medzi nimi figurujú traja poprední slovenskí operní speváci - Vladimír Chmelo, Martin Babjak a Michal Lehotský. Zo Slovenska bol tiež pozvaný v Prahe doposiaľ neznámy scénograf Milan Ferenčík, ktorý inscenáciu "Carmen" podporil monumentálnym javiskovým projektom. Objavom inscenácie je juhokórejský tenorista Yikun Chung ako Don José. Nová "Carmen", obsadená v titulnej úlohe Gaľou Ibragimovou a Janou Sýkorovou ako skúsenými a výrazovo pôsobivými sólovými hviezdami, sa stane nepochybne nadlho vďačným umeleckým prínosom vyhľadávanej pražskej opernej scény.

JIŘÍ VITULA


Zpět na obsah