Český a slovenský svet
PORADNA - PORADŇA

 
Máte-li problém se kterým si nevíte rady, potřebujete-li vyřídit něco na úřadech a nevíte jak, napište nám. Bude-li to v našich silách, rádi Vám poradíme.

Dotaz můžete zaslat buď na naši e-mailovou adresu dotyky@czsk.net, nebo můžete použít tento formulář. Odpovědi na dotazy, které by mohli zajímat i ostatní krajany, zveřejníme na našich stránkách a Vám odpovíme přímo na e-mailovou adresu (pokud ji vyplníte).

Jméno a příjmení:

E-mail:

Dotaz:

Souhlasím s případným zveřejněním dotazu a odpovědi: ANONE

Vaše otázky a naše odpovede:

ŽIADOSŤ O ČESKÉ OBČIANSTVO

alexander suchacek
suchacek@zoznam.sk
5. 2. 2004

mam 23 rokov, slovenske obcianstvo. Podla nejakeho noveho dodatku vraj mam moznost poziadat o udelenie ceskeho obcanstva, kedze moj otec je Cech a je som mal v roku 1993 menej ako 18.rokov. Je to pravda? Ak ano, kde a ako si on mozem poziadat. Dakujem.

Českí zákonodarcovia na návrh vlády novelizovali Zákon o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej republiky (40/1993 Sb.). Novela upresňuje niektoré otázky týkajúce sa udeľovania občianstva deťom i podrobnosti administratívneho procesu, predovšetkým však rozširuje okruh ľudí s nárokom na dvojité - české a slovenské - občianstvo o nové skupiny. K paragrafu 18a, ktorý si asi dobre pamätajú tí, ktorí po roku 1999 vyhlásením (po česky "prohlášením") získali české občianstvo k slovenskému, pribudli dva rozširujúce: 18b a 18c. Prvý z nich umožňuje znovu získať české občianstvo tým bývalým československým občanom, ktorí získali slovenské občianstvo udelením v období od 1. januára 1994 do 1. septembra 1999, teda od chvíle, keď už nebolo možné v rámci špeciálneho režimu po rozdelení získať slovenské občianstvo voľbou, do momentu, keď vstúpila do platnosti predchádzajúca novela zákona o nadobúdaní a strate štátneho občianstva ČR, podľa ktorej sa už udelením slovenského české občianstvo nestrácalo. Odstraňuje sa tak najväčšia krivda, ktorá v oblasti občianstva pretrvávala. Dosiaľ boli totiž Česi na Slovensku, ktorí si ponechali české občianstvo dlhšie než ostatní a preukázali tak mimoriadny vzťah k ČR, za tento svoj postoj českou stranou ešte trestaní. Oni na rozdiel od tých, čo si zvolili slovenské občianstvo skôr, nemali nárok na znovuzískanie českej štátnej príslušnosti, samozrejme, pri ponechaní si tej slovenskej. Druhý z pridaných paragrafov, 18c, umožňuje získať dvojité občianstvo potomkom zo zmiešaných manželstiev - podmienkou je, aby žiadateľ bol dieťaťom rodičov, z ktorých jeden mal české a druhý slovenské občianstvo, a on sám bol k 31. 12. 1992 slovenským (a súčasne samozrejme československým) štátnym občanom vo veku do 18 rokov. Týka sa teda aj dnešných takmer tridsiatnikov. Zmeny to nie sú malé, dlhodobo sa o ne usilovali aj viaceré neštátne inštitúcie, predovšetkým Český spolok na Slovensku či Slovensko-český klub. Ešte stále zákonu možno vytknúť drobné nedostatky, týkajúce sa najmä niektorých reemigrantov. Drobné z globálneho pohľadu, avšak významné pre konkrétnych ľudí. Občas sa vyskytnú aj neochotní úradníci, ktorí dokážu skomplikovať proces získavania občianstva, inak pomerne jednoduchý. Celkovo však možno konštatovať, že jedenásť rokov po rozdelení sú najväčšie krivdy v oblasti občianstva odstránené. Žiadosť si možno podať na konzuláte ČR v SR (v Bratislave alebo Košiciach), prípadne priamo v ČR na okresnom (v Prahe obvodnom) úrade, príslušnom podľa posledného miesta trvalého pobytu vášho, alebo vášho rodiča.

(vs)

DÔCHODKY MEDZI DVOMA ŠTÁTMI

Stefan Urban
surban@post.cz
29.4.2003

Moc by me zajimalo jak je to s uznavanim zapocitatelnych dob v pripade duchodovych zabezpeceni, a kdo jak vybec vyplaci duchod. Ja vim ze duchodove systemu budou doznavat brzo zasadnich zmen, ale zajimava je i situace dle stavajicich norem. Prejdu jeste bliz k veci. Co se stane, kdyz obcan jednoho statu odpracuje 10 let na uzemi druheho statu a pote se rozhodne vratit do puvodni krajiny? Jakou roli hraje v celem systemu druh pobytu u druheho statu? Jsou u naroku na duhoc (resp. vypoctu vyse) stanoveny nejake minimalni hranice (dolni stropy) uznatelnych dob pod kterymi se duchod vubec neprizna? Jake jsou ty krivky? Ja vim, ze se muzu vse docit v zakonech. Ale mam obavu, ze ony zakony budou natolik obsahle a neprehledne, ze by dalo kazdemu jednomu znacne usili se tim prolouskat a stejne by hrozilo nebezpeci se se chyti do nejake pravni klicky. Dozvim-li se cokoli vic na dane tema, budu nesmirne vdecny. Jinak velice fandim tomuto sajtu a autorum v teto cinnosti. ...to je hezke fandit..a nic vic.. s pranim veseleho dne a celeho tydne S.Urban

Možno patríte tiež medzi tých, ktorým hrozia problémy pri odchode do dôchodku. To v prípade, ak mal váš zamestnávateľ v čase rozdelenia federácie sídlo v druhom z našich štátov, než v ktorom žijete. Problémy môžete mať aj vtedy, ak ste v čase rozdelenia napríklad študovali, či boli nezamestnaný, alebo ak ste pracovali pre zahraničného zamestnávateľa, a trvalé bydlisko ste mali v druhom štáte, než dnes. Alebo aj vtedy, ak ste po roku 1993 pracovali za riekou Moravou. Zdá sa, že neštandardné zmluvy medzi ČR a SR o sociálnom zabezpečení sú tak trochu časovanou bombou, ktorá tiká aj pod ľuďmi, ktorí si žiadny problém neuvedomujú...
Vážnosť situácie si až pri vymeriavaní dôchodku uvedomil napríklad Pražan, ktorý rok a pol pred rozdelením federácie získal prácu na Slovensku a pôsobil tam až do 31. 12. 1992. Kvôli tomu mu vymerali celý dôchodok na Slovensku. Dostáva 5600 slovenských korún. Ak by bol po celý život zamestnaný v ČR, dostal by 7500 českých korún. Okrem nemalej finančnej straty, musí každý mesiac posielať na Slovensko notársky overený doklad, že ešte žije. Nižšie sú aj ďalšie dávky. V prípade úmrtia by pozostalí dostali zo SR pohrebné vo výške 2100 Sk, pričom v Česku je tento príspevok stanovený na 5000 Kč.
Podobné prípady spôsobila dikcia Zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálnom zabezpečení. Tá upravuje, ako určiť štát, príslušný pre výplatu sociálnych dávok. Pokiaľ ide o dôchodok za dobu pred rozdelením ČSFR, vypláca ho tá z republík, na území ktorej mal zamestnávateľ občana k k 31. 12. 1992 alebo naposledy predtým sídlo. V prípade, že takéhoto zamestnávateľa občan nemal, rozhodujúcim je jeho trvalý pobyt. Pokiaľ ide o obdobie po rozdelení, čiastkové dôchodky môžu vzniknúť aj v oboch republikách, v podstate podľa toho, kde občan pracuje. Ak v niektorom zo štátov pracoval celkovo menej než rok, čiastkový dôchodok v tomto štáte mu nevznikne a celý dôchodok mu vypláca tá krajina, v ktorej pracoval po zvyšok života.
Nepríliš štandardnú úpravu, týkajúcu sa obdobia pred rozdelením štátu, presadila podľa riaditeľa odboru sociálneho poistenia ministerstva práce a sociálnych vecí ČR Jiřího Krála slovenská strana. Ako SD povedali jeho podriadení i pracovníci Českej správy sociálneho zabezpečenia, ktorí nechceli byť menovaní, chcela tým zrejme Slovenská republika ušetriť na dôchodkoch pomerne veľkého počtu svojich občanov, zamestnaných v čase rozdelenia v ČR, napríklad v ostravsko-karvinskom regióne. V centrále Českej správy sociálneho zabezpečenia sme sa stretli aj s ďalším názorom. Podľa neho sa chyby dopustila aj český strana, ktorá nedostatočne obhajovala záujmy svojich občanov. Pravda, na MPSV ČR sme sa stretli aj s pracovníčkou, ktorá úpravu obhajovala ako štandardnú s tým, že podobná platila aj po rozpade Rakúska-Uhorska. Pravda, česká strana sa pred niekoľkými rokmi pokúsila otvoriť rokovanie o novelizácii zmluvy, slovenská na to však - zjavne z finančných dôvodov - nepristúpila.
Najabsurdnejšie prípady, vyplývajúce zo zmluvy, podpísanej v októbri 1992, vyriešili ďalšie dokumenty. Ide o správne ujednanie, dohodu medzi sociálnymi poisťovňami o realizácii spomínanej medzištátnej zmluvy, a tiež o dohodu medzi ČSSZ a Správu Fondu dôchodkového poistenia SR, ktorá nadobudla účinnosť so spätnou platnosťou k 17. 7. 1993. Novšia úprava špecifikovala okrem iného odstránenie "tvrdostí", o ktorom hovorí už článok 26 pôvodnej zmluvy. V praxi ide o dva prípady. Prvý sa týka tých, ktorí mali k 31. 12. 1992 trvalý pobyt i pracovisko na území jedného štátu, iba sídlo zamestnávateľa bolo na území druhej republiky. (Napríklad autorka týchto riadkov pracovala v tom čase ako vyslaná redaktorka slovenského týždenníka Život v Prahe, kde mala už mnoho rokov aj trvalé bydlisko.) Tí budú dostávať dôchodok v štáte, kde majú trvalé bydlisko. Druhým prípadom, kde sa vyhovelo ponosám občanov, je ten, keď bol dôchodok priznaný v ČR, potom sa pred rozdelením odsťahovali do SR, kde im priznali slovenský, a po rozdelení späť. Aj títo ľudia môžu opäť dostávať český dôchodok. Aj v iných prípadoch sa môžu občania obrátiť na ministra práce a sociálnych vecí, aby odstránil tvrdosť. O takýchto žiadostiach rozhoduje individuálne odborná komisia MPSV.
Existuje ešte iná možnosť, ako dosiahnuť plný český dôchodok a zbaviť sa problémov s čiastkovým slovenským: pracovať o tie roky, ktoré sa zapocitavali na Slovensku, dlhšie. To je, samozrejme, ťažko realizovateľné, ak sa na Slovensku započítalo dlhé obdobie pred rozdelením. A celkovo to asi nie je práve systémové riešenie.
Problém sa týka občanov, ktorí v čase rozdelenia federácie študovali. Doba tohto štúdia sa, samozrejme, "počíta do dôchodku", avšak v tom štáte, kde mal študent trvalé bydlisko. Napríklad autor tohto článku vtedy ako občan SR s trvalým pobytom v SR študoval v Prahe na Univerzite Karlovej. Znamená to, že ak sa právny rámec nezmení, vznikne mu zrejme nárok na čiastkový dôchodok v SR, hoci tam nikdy nepracoval a od svojich osemnástich rokov nežil! Buď sa teda môže spoliehať na zmenu zmluvy, alebo sa s tým môže zmieriť, prípadne si tých pár rokov "nadrobiť", či dúfať v kladné rozhodnutie komisie MPSV.
Pre všetkých dotknutých, a sú ich minimálne stovky, bolo najlepšie, keby sa zmenil zmluvný rámec.

(vs)

VOJENSKÁ SLUŽBA DVOJITÝCH OBČANOV

Martin Kostka
martin_kostka@yahoo.co.uk
29.4.2003

Dory den. Mohli by ste mi prosim Vas dat vediet ci musim vykonat civilnu sluzbu Slovensku aj v pripade ze dostanem obcianstvo v cudzine? A ake by boli nasledky v pripade ze by som neprisiel na Slovensko vykonat civ.sl.? V mojom pripade by islo o australske obcianstvo ziskane po dvoch rokoch pobytu v Australii ako trvaly rezident (Permanent Residence visa). Trvaly pobyt som dostal po studiu na univerzite (v Aust.) v daka comu som tiez dostal odklad z vojny. Po ziskani tvaleho pobytu som dalej studoval cim som si odklad predlzil. Dakujem. S pozdravom Martin K.

Branná povinnosť sa síce týka občanov SR, mužov v istom vekovom rozpätí, avšak nie všetkých. Dá sa povedať, že iba tých, ktorí majú na území SR trvalý pobyt, hoci to v zákone o brannej povinnosti nie je napísané úplne konzistentne. Vy sa však budete môcť odvolať na paragraf 3, odsek 4 zákona: "Osobe, ktorá má viac štátnych občianstiev, vzniká branná povinnosť, ak má trvalý pobyt v Slovenskej republike." Hoci nie je úplne evidentné, či za týchto podmienok aj zaniká povinnosť, ktorá už vznikla (paragraf 5, odsek 4 uvádza len, že zaniká tomu, kto prestal byť občanom Slovenskej republiky), avšak súčasne občana, ktorý nemá v SR trvalý pobyt nemá ani kto povolať, pretože neexistuje žiadna príslušná vojenská správa. Stačí teda v SR zrušiť trvalý pobyt a situácia by sa tým mala vyriešiť, rozhodne bez postihu. Konzistentnejšie vec rieši Európsky dohovor o štátnom občianstve, ktorého však Austrália pochopiteľne nie je signatárom.

(vs)

VODIČSKÉ PREUKAZY V ŠPANIELSKU

Jaroslav Mocary
jaroslav.mocary@patinter.net
13.3.2003

Dobry den, moja otazka smeruje k platnosti cyskych a slovenskych vodicskych preukazov v Spanielsku. V principe pisem v mene "nespocetneho" mnozstva vodicov kamionovej dopravy zamestnanych v Spanielskom Kralovstve s platnym pracovnym a pobytovym povolenim. Od 19. marca tohto roku budu na cestach od nas vyzadovat "certificat pre soferov z tretich krajin", na ktoreho poziadanie potrebujeme predlozit vodicsky preukaz platny v Spanielsku. Platnost nasich vodicakov v Spanielsku vyprsala uplynutim siestich mesiacov od vydania pobytoveho povolenia. Riesenie by bolo slovensky vodicak vymenit za spanielsky na zaklade Viedenskej dohody z 8. novembra 1968. Tuto dohodu vsak na spanielskom oddeleni dopravu neuznavaju s tym, ze v roku 1997 vstupila do platnosti nova dohoda, pravdepodobne v ramci Europskej Unie. V tejto som nenasiel nic, co by sa o podobnom vyjadrovala. Otazka znie: moze nova dohoda zrusit staru, bez toho, aby clenovia tejto dohody boli o tak zavaznej zmene informovany? Podla nemenovaneho pracovnika ministerstva dopravy v Cechach a jedneho prislusnika Policajneho Zboru na Slovensku sa na v nasich krajinach nadalej riadia touto dohodou pri vymene vodicskych preukazov prislusnikov clenskych statov tejto dohody. Paradoxom je ze medzi inymi clenmi (CSSR, Spalielsko...) su aj Bulharsko a Argentina, staty s ktorymi v minulom roku Spanielsko uzavrelo dohodu o platnosti vodicskych preukazov. Ziadam Vas o objasnenie tejto situacie. Dakujem a posielam pekny pozdrav zo Spanielska .

Slovenska republika nema uzavretu dvojstrannu medzinarodnu zmluvu o uznavani vodicskych preukazov so Spanielskym kralovstvom, na zaklade ktorej by sa slovensky vodicsky preukaz vymenil za spanielsky vodicsky preukaz, za podmienok dohodnutych v medzinarodnej zmluve. Spanielsky vodicsky preukaz je potrebne ziskat opatovnymi skuskami v autoskole v Spanielsku. Nariadenim 484/202 sa bude naviac vyzadovat od 19. marca 2003 potvrdenie "Certificado de conductor". ZU SR Madrid sa pravidelne stretava s tymto problemom slovenskych obcanov, ktori maju pobyt v SK a na zaklade uvedeneho informoval v roku 2002 Ministerstvo vnutra SR o uzavreti zmluvy s Bulharskom s navrhom iniciovat uzavretie medzinarodnej zmluvy. Ministerstvo vnutra ako gestor medzinarodnych zmluv v tejto problematike rozhodne o rokovaniach o uzavreti dvojstrannej medzinarodnej zmluvy o uznavani vodicskych preukazov.

Konzulárne oddelenie ZÚ SR MADRID

VODIČSKÝ PREUKAZ V ANGLICKU

Milota Soltisova
majmagic02@yahoo.co.uk
13.2.2003

Dobry den. Ja som slovenka a momentalne pracujem v Anglicku. Tu som si zacala robit aj vodicsky preukaz na osobne auto. Vedeli by ste mi povedat ci tento bude potom platny aj na Slovensku? Dakujem.

Podľa Zákona NR SR č.315/96 Z.z. § 83 : Držiteľ vodičského preukazu vydaného v cudzine, ktorý zodpovedá medzinárodnej zmluve, ktorou je SR viazaná a v čase jeho vydania má trvalý pobyt na Slovensku je povinný do 30-tich dní od prekročenia štátnej hranice SR po jeho vydaní sa prihlásiť do evidencie vodičov na príslušnom okresnom dopr.inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska. Taký preukaz oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidla v SR najviac šesť mesiacov od prekročenia štátnej hranice SR. Okresný dopr.inšpektorát takýto preukaz vydaný v cudzine na vlastnú žiadosť jeho držiteľa vymení za vodičský preukaz vydávaný v SR. Na takto vymenený vodičský preukaz sa vzťahuje skúšobná doba podľa uvedeného zákona.. Od tejto skúšobnej doby sa odpočítava doba, ktorá uplynula od vydania vodičského preukazu v cudzine, pokiaľ ju žiadateľ hodnoverne dokáže.Pokiaľ je táto doba kratšia ako jeden mesiac.- skúšobná doba pri výmene nie je.

Štefan Rychtárik

KÚPA NEHNUTEĽNOSTI NA SLOVENSKU

marcel
marspi44@hotmail.com
13.2.2003

Cestujem s novorodencom z Canady a mam dotaz ci je potrebna autosedacka pre deti mladsie ako 12 rokov.Na internete som nasiel ze v cechach nadobudla platnost novela od 1.1.2001.Ale nic som sa nedozvedel o Slovensku.

Ako občan Slovenskej republiky môžete kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku bez problémov, bez ohľadu na to, či máte, alebo nemáte prihlásený pobyt na území SR. Poplatky komerčnému pravnikovi, ktorý by to pre vás mohol (ale nemusel) vybavovať) sú otázkou dohody. Poplatky za notársky zápis sú určené tabuľkou. Hoci boli nedávno výrazne zvýšené, údajne v súvislosti s nákladmi na zavedenie centrálnych notárskych evidencií, prístupných aj Internetom, stále sú všetky spomínané poplatky v porovnaní s cenou nehnuteľnosti zanedbateľné. Skutočným problémom je však daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Sadzby záležia od vzťahu osôb, medzi ktorými k prechodu dochádza, a ceny nemovitosti. Deti a ich potomkovia, rodičia, príbuzní v prvom rade a manželia platia od 1 do 5 percent. Súrodenci, deti manžela, ostatné osoby s 1 rokom v spoločnej domácnosti, synovci, netere, strýkovia od 3 do 10 percent. Ostatní od 4 do 20 percent. Podrobnejšie napríklad na stránke http://www.finance.sk/home/dane/delenie/priame/majet/prevnehn. Aby sa plateniu tejto dane ľudia vyhli, často predávajú oficiálne za zanedbateľnú cenu a zvyšok platia "pomimo". Ak nie je kúpa akútna, dalo by sa tiež niekoľko mesiacov počkať, slovenská vláda totiž pripravuje úplné zrušenie tejto dane. Nájomné zmluvy a ostatné náležitosti za vás môže vybavovať právnik, ktorému dáte plnú moc.

(vs)

S DIEŤAŤOM V AUTE

Ing.Svirk Branislav
branosvirk@hotmail.com
27.1.2003

Cestujem s novorodencom z Canady a mam dotaz ci je potrebna autosedacka pre deti mladsie ako 12 rokov.Na internete som nasiel ze v cechach nadobudla platnost novela od 1.1.2001.Ale nic som sa nedozvedel o Slovensku.

V Cesku je situacia takato: Podla poslednej úpravy Zákona 341/2002 Sb, §6 sa na osoby mladsie ako 12 rokov vztahuje povinnost pouzit zádrzný systém schváleného vyhotovenia (autosedacka a.p.) na sedadle vedla vodica (specialné zariadenie) a ostatných sedadlách a to v prípade jazdy po dialnici a ceste pre motorové vozidlá. Na ostatných cestách táto povinnost nebola ustanovená. Takéto zariadenie sa nesmie pouzit na sedadlách vybavených airbagom, pokial sa jeho cinnost nedá vypnút.

Na Slovensku sa podobné zariadenia schváleného typu môzu pouzívat, ale nie je to zakotvené ako povinnost. Ostatné podmienky sú ako v CR, ale nie sú povinné. (zák.c.316/96 Zz.). V podstate to znamená, ze sa deti do 12-tich rokov smú prepravovat na zadných sedadlách bez pouzitia zádrzných systémov.

Štefan Rychtárik

O DVOJITOM OBČIANSTVE V TALIANSKU

Sarka Sucha
s.sucha@ipm-co.it
21.1.2003

Je uz dnes mozne ziskat druhe obcanstvi krome ceskeho? Jiz 10 let ziji v Italii a ulehcilo by mi spoustu burokratickych problemu ziskat i italske obcanstvi. Ale nechtela bych prijit o ceske.

Bohužiaľ, ak v Taliansku požiadate o občianstvo a získate ho, české stratíte. Princíp exkluzivity českého občianstva a umožnenia dvojitého sa podarilo prelomiť iba v niektorých špecifických prípadoch, týkajúcich sa Čechov na Slovensku, Slovákov v Česku a niektorých emigrantov spred roku 1989.

(vs)

VÍZA PRE OBČANOV KANADY

Slavik Ota
otto.slavik@gems9.gov.bc.ca
20.1.2003

...chtel bych si jenom potvrdit dojem: Do CR potrebuji visum odtud z Kanady, ale na Slovensko je pro mne pristup bezvizovy, je to pravda?...co se mnou udelaji, kdyz pojedu ze Slovenska do CR vlakem nebo autobusem, budu si moci ve vlaku nebo autobusu koupit nebo nejak obstarat to visum?... a kolik mne to bude stat?...Dekuji...OS

Od 1. apríla 2001 občania Kanady skutočne potrebujú na akúkoľvek cestu do ČR víza. Išlo z českej strany o recipročné opatrenie. Slovensko k podobnému kroku nepristúpilo a hoci občania SR na cestu do Kanady víza potrebujú, Kanaďania na cestu na Slovensko s trvaním do 90 dní vízum nepotrebujú. Víza si rozhodne vo vlaku či autobuse nezaobstaráte. Musíte ich získať na zastupiteľskom úrade, takže vám dôrazne odporúčam obrátiť sa na české veľvyslanectvo v Kanade:

Velvyslanectví ČR v Ottawě:
Embassy of the Czech Republic
541 Sussex Drive
Ottawa
Ontario, K1N 6Z6
tel.: 001613-5623875
fax: 001613-5623878

Generální konzulát ČR v Montrealu:
Consulat Général de la République Tchéque
1305 Ave. des Pins Quest
Montréal
Québec, H3G 1B2
tel.: 001514-8494495
fax: 001514-8494117

Honorární generální konzulát ČR ve Vancouveru:
Honorary Consulate General of the Czech Republic
P.O.Box 48800
2100-1111 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia, V7X 1K9
tel.: 001604-6617530
fax: 001604-6880829

Honorární konzulát ČR v Calgary:
Honorary Consulate of the Czech Republic
226 Market Mall Professional Centre
4935-40 Avenue N.W.
Calgary, Alberta, T3A 2N1
tel.: 001403-2886500
fax: 001403-2886510

Pokiaľ ide o jeden vstup, nepresahujúci 90 dní, budú vás víza stáť 53 USD. Viacnásobné víza 106 USD.

(vs)

ZDRAVOTNÉ POISTENIE POSTGRADUANTOV

Braňo Blažek
b.blazek@pobox.sk
7.1.2003

Započal som postgraduálne štúdium v Prahe (kde aj bývam) a mám 26 rokov. Moja otázka sa týka zdravotného poistenia. Neviem, či je pre mňa výhodnejšie poistenie v slovenskej, alebo v českej poisťovni. Prípadne, ako postupovať pri zmene poisťovne na českú? Za odpoveď ďakujem.

Zákonná úprava je v tomto smere trochu zvláštna. V podstate sa očakáva, že si ako postgraduálny študent (občan SR s trvalým bydliskom v SR, študujúci v ČR), budete sám platiť zdravotné poistenie na Slovensku, aktuálne vo výške 420 Sk (domnievam sa, že by to mal správne hradiť štát, nie je to však tak). S týmto poistením máte nárok na akútnu zdravotnú starostlivosť v ČR, čo by nemalo viesť k vážnym problémom (radšej tvrdo odmietajte pokusy lekárov, ak by chceli niečo uhradiť v hotovosti). Ak by ste sa chceli poistiť v ČR, muselo by ísť o "komerčné poistenie". Je to však možné maximálne na dva roky a v závislosti od poisťovne a ďalších okolností sa takéto poistné pohybuje okolo 1500 Kč. Ak by ste nechceli naďalej platiť poistné aj na Slovensku, museli by ste si tam vybaviť takzvaný Q-režim, týkajúci sa dlhodobo neprítomných občanov. Na Slovensku by ste však potom nemohli využívať zdravotnú starostlivosť. Inou možnosťou je, že ak budete v ČR popri štúdiu zamestnaný, strháva sa poistné zo mzdy (z platu) a máte české poistenie. Postup okolo Q-režimu je v tomto prípade rovnaký. Je asi výhodnejšie mať slovenské poistenie, alebo české, ak ste v ČR aj zamestnaný. Záleží však na Vašej úvahe a finančných možnostiach.

(vs)

OBČANSTVÍ V RAKOUSKU

Katerina Minarikova
trtalek@seznam.cz
27.11.2002

Dobry den,za 3 mesice se budu vdavat za rakouskeho obcana-a rada bych pozdeji ziskala i obcanstvi,je pravda,ze je nejaky novy zakon a v Rakousku se ted ceka misto 5let - 10 let?A pokud ano mam i po 10 letech narok na jak rakouske ,tak ceske obcanstvi a moje (budouci)dite taktez?Dekuji za odpoved a preji hezky den.

Podle Spolkového zákona o rakouském státním občanství (Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft - Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 - StbG - Bundesgesetzblatt 1985/331), ve vztahu k Vámi uvedenému příkladu, může být cizinci uděleno rakouské státní občanství naturalizací (Verleihung) takto:
a) má na území Rakouska trvalý pobyt nejméně 10 let, nebyl trestán nejen v Rakousku, ale i v cizině, nemá zákaz pobytu v Rakousku, s ohledem na dosavadní chování nehrozí žádné nebezpečí pro Rakouskou republiku, je existenčně zajištěn a je bez dluhů a nemá k cizím státům takové vztahy, při nichž by udělení občanství mohlo způsobit poškození zájmů a vážnosti Rakouska,
b) má za manžela rakouského státního občana, manželství nebylo soudně rozvedeno, není osobou, která by ztratila státní občanství podle § 33 státoobčanského zákona, manželství trvá nejméně jeden rok a dotyčný bydlí v Rakousku nejméně 4 roky nebo manželství trvá nejméně 2 roky a trvalé bydliště má dotyčný v Rakousku tři roky, nebo manželství trvá pět a manžel je nejméně deset let nepřetržitě rakouským státním občanem za 5 let.
Podle českého zákona o státním občanství (zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, § 17) pozbývá český státní občan, který nabyde cizí státní občanství na vlastní žádost, české státní občanství k datu nabytí cizího (rakouského) státního občanství, automaticky, ze zákona. Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, pokud alespoň jeden rodič je státním občanem České republiky (dítě má v tomto případě jak české, tak rakouské státní občanství). V záležitostech rakouského státního občanství, resp. rakouského zákonodárství obecně, Vám doporučujeme obracet se po příslušnosti na rakouské velvyslanectví v Praze: Velvyslanectví Rakouské republiky, Victora Huga 10, 151 15 Praha 5 - Smíchov, Telefon: 00420/257090511, Fax: 00420/257316045.

Dr. iur. Roman Prosa, vedoucí konzulárního oddělení

EMIGRANTI A VÝMENA VODIČSKÝCH PREUKAZOV

elenasaf@hotmail.com
26.11.2002

Odisla som zo Slovenska v roku 1987 - mam Kanadske obciansko. Kazky rok chodim na Slovensko a som drzitelom slovenskeho (cs) vodicskeho preukazu ktory je potrebne vynebit za novy. Co je potrebne predlozit uradom aby mi vymenili ten ruzovy preukaz za novy?. (som drzitelom len kanadskeho cestovneho dokladu. )

Všetky vodičské preukazy, ktoré boli vydané do 31.12.1992, sú platné len do 31.12.2002. Dá sa preto odporučiť vymeniť si preukaz do konca roku. Na príslušný dopravný inšpektorát nemusí prísť žiadateľ osobne, môže splnomocniť aj inú osobu - na podanie žiadosti. Musí však predložiť potrebné doklady a splnomocnenie, ktoré nemusí byť notársky overené. V zmysle par. 80 zákona 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách si však každý vodič nový preukaz musí prevziať osobne a svojím podpisom potvrdiť správnosť v preukaze uvedených údajov. Vodiči, ktorí výmenu nestihnú do konca tohto roku, môžu tak urobiť aj po novom roku, nesmú však jazdiť. V opačnom prípade im polícia starý a neplatný vodičský preukaz zadrží, pričom im hrozí aj pokuta do výšky 2000 Sk.
K výmene je nutné predložiť:
· vypísané príslušné tlačivo (žiadosť o výmenu vodičského preukazu),
· doklad totožnosti,
· vodičský preukaz,
· fotografiu 3,5 x 4,5 cm,
· zaplatiť správny poplatok v zmysle položky č. 63 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (100 Sk, kolok).
Kanadský cestovný doklad by nemal byť na prekážku, tlačivo počíta aj so žiadateľmi s cudzou štátnou príslušnosťou. O výmenu by ste mali žiadať na dopravnom inšpektoráte, príslušnom podľa miesta, kde vám bol pôvodne vodičský preukaz vydaný. Určite odporúčam prekonzultovať to tam najprv telefonicky, telefónny zoznam SR je na internete na adrese www.zoznamst.sk.

(vs)

PRED VYDAJOM DO USA

Katarina
alpinus1@yahoo.com
26.11.2002

Dobry den, som slovenska obcianka a hodlam sa vydat za americkeho obcana.Chcela by som sa opytat, kde by som mohla ziskat viac informacii co sa tyka prav a povinnosti vyplivajucich z tohto aktu aka je americka pravna legislativa a naco by som si mala dat najviac pozor pri uzatvarani zmluv.

Rozhodne možno odporučiť konzultácie so zastupiteľským úradom SR v USA, konkrétne s jeho konzulárnym oddelením. Už viackrát v našej rubrike veľmi ochotne (čo si zaslúži mimoriadne ocenenie) odpovedal na otázky konzul SR v USA pán Igor Pačolák. Skúste sa preto obrátiť priamo naňho. Kontakty sú:
Embassy of the Slovak Republic
3523 International Court, NW
Washington DC 20008
Tel.: 001/202/237 1054
Fax: 001/202/237 6438
E-mail: info@slovakembassy-us.org
web: http://www.slovakembassy-us.org
Domnievam sa, že treba okrem požiadaviek americkej strany (víza a podobne) venovať pozornosť možnosti zachovať si dvojité občianstvo.

(vs)

OBČIANSTVO V MAĎARSKU

Milka Mala
fmilka@freemail.hu
18.11.2002

Som slovenska statna obcianka. Zijem v Madarsku. Detom narodenym v r.1986 a 1989 sme sa rozhodli dat madarske st.obc., nakolko ma vtedy informovali,ze dvojite obcianstvo v CSSR neexistuje. Rada by som detom pribrala slovenske a mne madarske obcianstvo,len nemozem nikde zistit,ci je vobec mozne uzavriet dvojite obcianstvo s inym statom ako Ceska republika a USA. Zaroven by ma zaujimalo, ake su vyhody a nevyhody uzavretia dvojiteho obcianstva ( pri jeho pripadnej moznosti). Na koho sa s ziadostou o uzavretie dvojobcianstva obratit v cudzine, v mojom pripade Madarsku. Dakujem

Medzi Slovenskou a Maďarskou republikou neexistuje dvojité občianstvo. Na otázky toho typu, aké kladiete, poskytujú dborné, praktické a užitočné odpovede konzulárne úrady SR, ktoré pôsobia v Maďarskej republike:

1147 Budapešť, Gervai u. 44. tel.: 36/1/273-3500
5600 Békešská Čaba, Derkovits sor 7. tel.: 36/66/445-094

Etalka Rybová, podpredsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy

NA LINKE SR-USA-ČR

eva lattova
evalatta@yahoo.com
1.11.2002

dobry den, mam par otzok. som obciankou Slov rep. ,ale 7 rokov zijem v usa. V rokoch 1994-95 som pracovala v Prahe a mala prechodny cudzinecky pobyt. Za nedlho sa chem vratit spat na Slovensko, ale uvazujem o trvalom pobyte v Prahe.Aky postup mam volit, aby mi bolo dovolene pracovat a zit v Prahe. Ked moje dieta ma americke obcianstvo, ma dovolene aj ceske a mozu mi byt pridelene materske pridavky aj napriek jeho obcianstvu?. Daju sa vybavit papiere o poziadanie pobytu v Prahe vopred, pred prichodom do Prahy? dakujem za odpoved.

Pracovať a žiť v Prahe môžete ako občianka SR bez problémov. Pozrite sa napríklad na odpoveď AKO JE TO S OBČANMI SR PRACUJÚCIMI V ČR v tejto poradni. Nepotrebujete pracovné povolenie a pobyt si legalizujete veľmi jednoducho na mieste prostredníctvom potvrdenia o prechodnom pobyte. Takže nič nemusíte vybavovať dopredu. Trvalý pobyt môžete získať až po desiatich rokoch. V poradni sme už o tejto problematike písali veľakrát, predovšetkým 26. 10. 2001 pod titulkom AKO JE TO S OBČANMI SR PRACUJÚCIMI V ČR, 17. 9. 2002 pod titulkom ZNOVU OBČANIA SR V ČR a 21. 10. 2002 pod titulkom OPÄŤ ČESKÉ OBČIANSTVO. Pokiaľ ide o dávky na dieťa, na všetky má nárok rodina občana, v ktorej ostatní členovia majú aspoň trvalý pobyt na území ČR. To zrejme, bohužiaľ, nebudete spĺňať. Preštudovať si problematiku môžete napríklad na stránkach Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, konkrétne na stránke http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=873. Ako slovenská občianka by ste však mohli mať nárok na dávky zo Slovenska, odporúčam to prekonzultovať so slovenskými orgánmi.

(vs)

PRISŤAHOVALECKÉ VÍZUM

Ivan Valentík
ivalentik@tiscali.cz
29.10.2002

CHtěl bych vědět na jaké platformě lidských práv a svobod můžu zažádat o přistěhovalecké vízum do USA. P.S.na kterém úřadě?

Zrejme jediným tzv. ľudskoprávnym dôvodom na udelenie prisťahovaleckého víza do USA je zlučovanie rodiny - to znamená predovšetkým prípad, ak by Vaša manželka bola občiankou USA. Inak nie sú Česká ani Slovenská republika považované za štáty, porušujúce ľudské práva, takže podobný dôvod by s pravdepodobnosťou blízkou istote nebol uznaný. Samozrejme, existujú režimy legálneho pobytu pre študentov či pracovníkov, najmä odborníkov. O víza sa žiada na konzulárnom úrade USA v krajine, ktorej ste občanom.

(vs)

OPÄŤ ČESKÉ OBČIANSTVO

Ing. Marcel Bohunský
bohunsky@orangemail.sk
21.10.2002

Dobrý den. Narodil jsem se 1961 v Brně. Od roku 1986 jsem žil a pracoval na Slovensku, (trvalý pobyt). Zde jsem se oženil. 30.12.1993 jsem si vyhlášením zvolil občanství SR. V roce 1999 jsem na vlastní žádost obdržel Osvědčení o státním občanství ČR. Od tohoto roku žiji s celou rodinou v ČR.(trvalý pobyt, český OP). Otázky: Mám dvojité občanství, pokud ano, existuje na to nějaký doklad, vystaví mi ho na velvyslanectví, ambasádě SR, k čemu takový doklad slouží, mohu se zůčastnit např. voleb v SR, pokud tam nemám trvalé bydliště? Děkuji za odpověď.

České občianstvo môžete získať iba v bežnom režime, to znamená, že musíte žiť v ČR desať rokov s potvrdením o prechodnom pobyte (predtým sa tomu hovorilo dlhodobý pobyt), potom získať trvalé bydlisko a po ďalších piatich rokoch požiadať o občianstvo. Pracovať vsak v ČR môžete, a to bez potreby získavať pracovné povolenie. V poradni sme už o tejto problematike písali, predovšetkým 26. 10. 2001 pod titulkom AKO JE TO S OBČANMI SR PRACUJÚCIMI V ČR a 17. 9. 2002 pod titulkom ZNOVU OBČANIA SR V ČR. Vašej otázky sa však dotýkajú aj ďalšie časti poradne. V rubrike publicistika sme 4. 10. 2001 uverejnili aj analýzu NIELEN O DVOJITOM OBČIANSTVE.

(vs)

PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU SR

Monika Kuruc
767601@msn.com
21.10.2002

Vazena poradna!Moj manzel ziskal USA obcianstvo a chcel by zrusit Slovenske.Prosim Vas o postup a o danych formach,ktore by sme mali vyplnit,aky je to rozdiel ak ziadame na uzemi Slovenska alebo priamo v USA?Vopred velmi pekne dakujem.

Statne obcianstvo Slovenskej republiky mozno stratit len prepustenim zo statneho zvazku na vlastnu ziadost. Zo statneho zvazku mozno prepustit len osobu, ktora preukaze, ze ma statne obcianstvo ineho statu. Na druhej strane nemozno prepustit osobu, proti ktorej sa vedie trestne stihanie, je vo vykone trestu alebo nema vykonany trest, alebo ktora ma nedoplatky na daniach v SR. O prepusteni zo statneho zvazku rozhoduje okresny urad. Pocas pobytu v zahranici sa ziadost podava na zastupitelskom urade SR, ktory na poziadanie poskytne prislusny formular a podrobnejsie instrukcie ako postupovat. Statne obcianstvo sa straca dnom dorucenia listiny o prepusteni zo statneho zvazku Slovenskej republiky.

Igor Pacolak, konzul
Velvyslanectvo SR Washington

OBČIANSTVO NA LINKE ČR-SR-ČR

Petr Vašíček
vasicek@asec.cz
15.10.2002

Dobrý den. Narodil jsem se 1961 v Brně. Od roku 1986 jsem žil a pracoval na Slovensku, (trvalý pobyt). Zde jsem se oženil. 30.12.1993 jsem si vyhlášením zvolil občanství SR. V roce 1999 jsem na vlastní žádost obdržel Osvědčení o státním občanství ČR. Od tohoto roku žiji s celou rodinou v ČR.(trvalý pobyt, český OP). Otázky: Mám dvojité občanství, pokud ano, existuje na to nějaký doklad, vystaví mi ho na velvyslanectví, ambasádě SR, k čemu takový doklad slouží, mohu se zůčastnit např. voleb v SR, pokud tam nemám trvalé bydliště? Děkuji za odpověď.

Podstatné je, či ste v roku 1999 získali občianstvo ČR udelením (v takom prípade ste sa museli pri žiadosti vyviazať zo štátneho zväzku SR, a teda slovenské občianstvo pochopiteľne už nemáte), alebo či ste - a to predpokladám - získali v roku 1999 naozaj iba Osvedčenie o štátnom občianstve ČR, ktorým úrady potvrdili, že ste české občianstvo nikdy nestratili (na základe kauzy Petr Uhl). V tomto druhom prípade máte dvjité občianstvo. Ako doklad o občianstve SR môže slúžiť Osvedčenie o štátnom občianstve SR alebo slovenský pas. Oboje Vám vystavia na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva SR v Prahe alebo na Generálnom konzuláte SR v Brne. S pasom SR môžete voliť na Slovensku v parlamentných i prezidentských voľbách, ako aj zúčastniť sa referenda. Iba komunálne a regionálne voľby sú z pochopiteľných dôvodov viazané na pobyt v danom mieste či regióne. Samozrejme, z občianstva vyplýva celý rad ďalších práv - z takých praktických možno zmieniť právo nakupovať nemovitosti, ktoré zatiaľ v SR (rovnako ako v ČR) cudzinci nemajú, či právo neobmedzeného vstupu a pobytu, vrátane možnosti pracovať v SR, a to bez ohľadu na ďalší vývoj legislatívy.

(vs)

ZNOVU OBČANIA SR V ČR

Stanislav Barčiak
stano.barciak@merret.cz
17.9.2002

Dobry den, zijeme v Prahe spolu s priatelkou ktora je rovnako ako ja obcan SR treti rok. Obidvaja pracujeme a popri zamestnani studujeme. Planujeme sa v cechach natrvalo usadit. Potrebovali by sme poradit ako postupovat k ziskaniu trvaleho pobytu, (na ktory urad v CR sa obratit) na zaklade ktoreho je mozne aj ako obcan SR ziskat napr. hypoteku. Je naozaj nutne zit na zaklade prechodneho pobytu v cechach min.10 rokov na ziskanie trvaleho pobytu, a 5 rokov na zaklade trvaleho pobytu na ziskanie obcianstva CR? Zda sa nam to hodne dlha doba, a hlavne velka prekazka k ziskaniu napr. uz spominanej hypoteky a pod. Predpokladate po vstupe do EU zmenu v dosavadnom systeme? Mame vobec na zaklade prechodneho pobytu narok na uplatnenie nejakych vyhod v CR? Dakujeme

Bohužiaľ, tým lehotám, o ktorých píšete, sa nevyhnete. Ibaže by ste uplatňovali nárok na zlučovanie rodiny. To by ste však v ČR museli mať príbuzných, alebo sa oženiť s občiankou (vydať za občana) ČR. Zmeny po vstupe do EÚ sú iste možné, v tejto chvíli sa však, pokiaľ je nám známe, nepripravujú a ťažko ich predvídať, pretože vo svete sa dnes bijú dva trendy - globalizácia na jednej strane a opatrnosť voči prisťahovalcom, zvýšená po 11. septembri minulého roku. Väčšina výhod je naozaj viazaná na trvalý pobyt, prípadne dokonca na občianstvo. S prechodným pobytom môžete v ČR pracovať bez pracovného povolenia a študovať za rovnakých podmienok ako domáci študenti.

(vs)

ČESKO-SLOVENSKO-ŠVAJČIARSKY PREPLETENEC

Eva Severa
severa@severa.ch
16.9.2002

Dobrý den. Ráda bych se Vás zeptala, mám-li moľnost získat občanství České Republiky. Moje situace je tato: V roce 1948 jsem se narodila na Slovensku. Od roku 1951 aľ do 1968 jsem ľila v Čechách. Od roku 1968 bylím trvale ve ©výcarsku, kde jsem nabyla v roce 1981 ©výcarské státní občanství. Ve ©výcarsku jsem také uzavřela v roce 1970 manľelství, můj manľel je občanem České Republiky a zároveň ©výcar. Moje poslední trvalé bydliątě aľ do roku 1968 bylo a snad pořád jeątě je v Praze. Státní občanství ČSSR jsem nepozbyla ani propuątěním ze státního svazku, ani mi nebylo odbráno. Ráda bych věděla, jestli jsem v roce 1969 nabyla slovenské občanství, přestoľe jsem tenkrát měla trvalé bydliątě v Praze a ľila jiľ ve ©výcasku. Samozřejmě ľe moľnost volby občanství jsem neměla ani v roce 1969 ani 1992. Získala jsem ev. české občanství mým sňatkem, nebo mohu o něj poľádat protoľe můj manľel je Čech a moje matka Čeąka? A jak je to s naąimi dětmi? Mají také české nebo slovenské občanství? Velmi Vám děkuji za odpoveď.

Domnievam sa, že situácia je takáto: V roku 1969 ste nadobudli občianstvo SSR, teda slovenské (podotýkam, že išlo o unikátny inštitút akéhosi interného občianstva popri občianstve ČSSR). Vzhľadom na ostatné okolnosti máte zrejme stále občianstvo SR (pri delení štátu bolo pri určovaní občianstva v prípade občanov narodených do roku 1953 rozhodujúce miesto narodenia). Vaše deti majú v tom prípade občianstvo ČR i SR (a, samozrejme, švajčiarske). Sobášom ste české občianstvo nezískali. Obávam sa, že pre Vás bude problémom získať české občianstvo žiadosťou, pretože by ste sa zrejme museli vzdať švajčiarskeho (aj slovenského). To je podľa môjho názoru zbytočná tvrdosť Zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR. Mimochodom, ak by ste boli v minulosti občianstvo ČSSR stratili, dnes by ste mali nárok na občianstvo ČR na základe Zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů. V každom prípade Vám však odporúčam konzultovať vec na českom konzuláte.

(vs)

POPLATOK ZA VYVIAZANIE ZO SLOVENSKÉHO OBČIANSTVA

Katarína Szathmári
9.9.2002

Mám obdobnú situáciu ako paní Zuzana Hunthova. Ibaže čo nepíšete je, že za vzdatie sa občianstva SR sa platí a to v mojom prípade, kedže som Ing. tak 35000 Sk. Takže získanie občianstva ČR áno, ale za 35000 Sk. Vzhľadom na to, že som sa narodila na území ČSSR a vzdelávala som sa čiastočne ešte za ČSFR, iste uznáte, že táto čiastka je trochu privysoká (a hlavne pre začínajúcu rodinu). Kedže však je podmienené udelenie českého občianstva vzdatím sa cudzieho občianstva neexistuje žiadna možnosť získania českého občianstva možem tu žiť ako dlho chcem. Alebo sa mýlim? Pravdepodobne mi ostáva veriť v čo najrýchlejšie vstúpenie do EU a dúfaš, že to prinesie možnosť dvojitého občianstva. I keď pri priaznivom kurze českej koruny :-) by sa niekomu táto čiastka zdala neveľká, pripadá mi to skoro ako diskriminácia nás vysokoąkolsky vzdelaných. A to pobývam v ČR nie za účelom práce, ale za účelom zlúčenia rodiny.

Súhlasím s Vami, že poplatky za vyviazanie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sú neprimerané. Viaceré subjekty vrátane Slovensko-českého klubu sa usilovali a usilujú dosiahnuť ich zníženie, avšak zatiaľ bez úspechu. Zvlášť v prípade zlučovania rodiny a ešte v česko-slovenskej relácii by sa k nim malo pristupovať inak. O to viac, ak uvážime, že ČR dnes bezplatne vzdeláva až 5 tisíc občanov SR. Nie je nám známy spôsob, ako sa poplatkom vyhnúť. Ani od vstupu do EÚ sa automatické zlepšenie tohto stavu asi nedá očakávať.

(vs)

ČESKO-SLOVENSKÁ RODINA A DIEŤA

Zuzana Huthova
zuzana.huthova@chmi.cz
2.9.2002

Mam slovenske obcianstvo, som vydata v Cechach, manzel je Cech, mam tu uz tri roky trvaly pobyt a pracujem tu. Teraz cakame dieta. Chcela by som sa spytat, ako to bude s materskou a materskym prispevkom a obcianstvom dietata? Na co ako cudzinec s trvalym pobytom v Cechach budem mat narok a na co nie? Zkomplikovalo by situaciu, keby sa dieta narodilo na Slovensku? Dakujem.

Dieťa získa české občianstvo po manželovi a slovenské po Vás, a to bez ohľadu na to, či sa narodí v ČR alebo v SR. Otázku upravuje paragraf 3, odsek a) Zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiy, ktorý hovorí, že "dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky". Úplne analogický je paragraf 5, odsek a) Zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Teoreticky by ste sa menom dieťaťa mohli jedného z týchto občianstiev vzdať, na čo však neexistuje žiadny dôvod a naopak by ste ho tým obrali o časť budúcich možností. Vy sama môžete získať občianstvo ČR po piatich rokoch trvalého pobytu, teda o dva roky. Budete sa však v prípade tohto rozhodnutia musieť vzdať občianstva SR. Na rozdiel od Vášho dieťaťa teda nebudete dvojitou občiankou. Ak by ste však chceli, môžete neskôr požiadať znovu o občianstvo SR. Pri súčasnej konštelácii je reálna nádej, že Vám bude udelené na základe okolností hodných zvláštneho zreteľa. České občianstvo tým nestratíte. Upravuje to paragraf 18 českého zákona o občianstve: "Státní občan České republiky, který měl k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky, nepozbyde nabytím státního občanství Slovenské republiky státní občanství České republiky." Pokiaľ ide o dávky, na všetky má nárok rodina občana, v ktorej ostatní členovia majú aspoň trvalý pobyt na území ČR. To Vaša rodina spĺňa. Preštudovať si to môžete napríklad na stránkach Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, konkrétne na stránke http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=873. V každom prípade však, kvôli úplnej istote vo veci dávok, odporúčam všetko prekonzultovať na prílsušnom pracovisku okresného úradu, alebo priamo na MPSV ČR.

(vs)

SOBÁŠ S OBČIANKOU USA

Peter Elek
peterelek@yahoo.com
29.8.2002

Dobry. Rad by som sa Vas spytal.Idem sa ozenit s americkou obciankou,ktora pricestuje za mnou na Slovensko,aby sme sa tu zobrali. 1.Ako mame postupovat? 2.Mozu mi zamietnut viza do USA? Dakujem.

Predpokladam, ze po sobasi s obciankou USA bude ziadat obcan SR o imigracne vizum do USA. Ziadost je potrebne podat na formulari I-130 na Velvyslanectve USA, Trziste 15, 118 01 Praha 1, telefon 5753-0663. Rozhodovanie o udeleni viza je plne v kompetencii americkych uradov, nemozeme preto odpovedat na otazku, ci ziadost bude schvalena alebo zamietnuta.

Igor Pacolak, konzul, Velvyslanectvo SR Washington

DVOJITÉ OBČIANSTVO ČECHOV NA SLOVENSKU

Zuzana Morová
morovzuzka@zoznam.sk
26.8.2002

Prajem pekny den. Chcela by som vediet, ake podmienky musi splnit moj otec, aby ziskal ceske obcianstvo. Narodil sa v Karlovych Varoch, trvaly pobyt tam mal 2 az 3 roky a potom mal prechodny pobyt v Marianskych Laznach. Teraz by rad ziskal dvojite obcianstvo. Dakujem velmi pekne za Vasu odpoved, na ktoru sa velmi tesim. Dovidenia.

Zákon o štátnom občianstve Českej republiky v znení novelizácie z roku 1999 upravuje problematiku, na kturú sa pýtate, veľmi jednoznačne. Podstatné je, či Váš otec ako bývalý československý občan získal občianstvo SR voľbou v priebehu roku 1993. Ak áno, pokladá sa za občana ČR a okresný úrad, príslušný podľa miesta jeho posledného trvalého pobytu v ČR, mu vystaví potvrdenie o štátnom občianstve. Jedinou výnimkou by bolo, ak by české občianstvo medzičasom stratil, napríklad žiadosťou o občianstvo tretej krajiny, čo však nepredpokladám. Doložiť musí rodný list, doklady o stave (sobášny list a podobne), doklad o voľbe občianstva SR a žiadosť. Odporúčam spojiť sa s konzulátom ČR v Bratislave alebo v Košiciach, prípadne priamo s príslušným okresným úradom.

(vs)

ÚVAHY O OBČIANSTVE

Petr Kasl
petrkasl@seznam.cz
22.8.2002

Dobry den, preji prijemny slunecny a doufam "nedestivy den". Vím, ze ted mate asi jiné starosti, ale na odpoved si pockam, nemusíte sní spěchat. Rad bych reagoval na příspěvek J.Konopaska. Podle meho nazoru by se to dalo shrnout do této kategorizace (vnitřní diferenciace) Před rozdělením federace byli na naąem území ČR 3 skupiny osob slovenské národnosti (deklarovali slovenskou narodnost napr.ve Scitani lidu). Osoby slovenske narodnosti na území ČR: 1. obcane CSFR a občané ČR (výsl.SLDB 1991 asi 53,8% osob slovenské národnosti na území ČR uvedlo jako své občanství toto občanství). 2. občané ČSFR a občané SR (výsl. SLDB 1991 asi 45,7% osob slovenské národnosti na území ČR uvedlo jako své občanství toto občanství) 3. občané jiných států než ČSFR či občané bez příslušnosti (výsl.SLDB 1991 asi necele 1% osob slovenské národnosti kteří uvedli toto občanství) Pokud vezmeme v úvahu jenom první dvě skupiny, tak musíme konstatovat toto. Na tyto dvě skupiny byl po rozpadu federace (resp.jiľ před rozpadem) "vyvíjen tlak ze strany ČR" , aby si zvolili bud obcanstvi CR nebo obcanstvi SR (místo občanství ČSFR). Tím pádem museli tyto dvě skupiny projít rozhodnutím, které občanství si vybrat. Na tento proces rozhodování mělo vliv např. zaměstnání, které bylo vázáno na občanství daného státu (např.vojáci v ČR, jinak by museli své povolání "jít dělat" na Slovensko , pokud by se nerozhodli pro obč.ČR), délka pobytu osob slovenské národnosti na území ČR, neztotožnění se s pozicí " v menšině" (a následný odchod na Slovensko, nebo vybrani si občanství SR a zůstání na území ČR v cizineckem režimu, nebo vybrani si občanstvi ČR a zdůraznění přesvědčení "já nejsem příslušník slovenské menšiny") a jiné vlivy. Tento proces rozhodování byl pro někoho "bolestivý", pro někoho ne. Tento proces rozhodování ale měl za následek toto: Osoba deklarující národnost slovenskou pobývající na území ČR zvolila: Skupina 1 (viz výše): 1) nechala si občanství ČR (i když v některých případech se jen nerada vzdávala občanství SR-formou vzdání se obc.CSFR), které měla vlastně jeątě před rozdělením 2) i přesto , ľe měla jeątě před rozdělením občanství ČR (a ČSFR), tak přesto se nechtěla vzdat občanstvi SR a bylo ji buďto "milejší" nebo "výhodnější"než občanství ČR ( to si vąak myslím, byli doopravdy pouze někteří jedinci, kteří se rozhodli pro tuto variantu) Skupina 2 (viz výše): 1) nechala si občanství SR (i kdyľ v některých případech se jen nerada vzdávala občanství ČR-formou vzdání se obc.CSFR), které ji zajišťovaly různé výhody 2) i přesto, že měla ještě před rozdělením občanství SR (a ČSFR), tak přesto se nechtěla vzdat určitých výhod a proto (např.hlavně kvůli trvalému pobytu na území ČR) se rozhodla pro občanství ČR. Jaké pak z toho vznikly "ještě větší komplikace" při změnách mezi roky 1992-1999 vylíčil již J.Konopásek a odpoved na jeho dotaz. Co bych chtel k tomu deleni rici, myslim si, ze pokud si odmyslime osoby slovenske narodnosti, kteří emigrovali z ČR po rozpadu federace do SR, tak pravděpodobně největąí zastoupení (%) bude mít skupina 1 rozhodnutí číslo 1 a skupina 2 rozhodnutí číslo 2. Neboli shrnuli to: Osoby slovenské národnosti na území ČR /zejména ty, kteří chtěli zůstat natrvalo v ČR/ si větąinou zvolily občanství ČR (ač měli před tím občanství SR či ČR). Vím, že výše uvedené dělení je "zmatečné", přesto si myslím, že je potřeba takto tyto dvě skupiny rozhlišit. Hlavně bych upozornil na ten rozhodovací proces, který pro mnohé osoby slovenské národnosti nemusel být lehký a jenom na závěr "díky za dvojité občanství". Rad bych poprosil o recenzi a kritiku!!! mého dělení. Děkuji Vám, že jste si tak dlouhý dopis přečetl a ještě jednou přeji "bezpovodňové" léto. P.Kasl, vědecký pracovník

Nejde vlastne o klasickú otázku do poradne, avšak ďakujeme za vcelku podrobnú a presnú analýzu. Domnievam sa, že Vami uvádzané rozčlenenie slovenskej komunity v ČR pred rozdelením ČSFR je vyčerpávajúce a racionálne. Po rozdelení bolo skomplikované tým, že do ČR sa prisťahovali ešte ďalší Slováci, a to s občianstvom SR, ale aj s občianstvom iných štátov (bývalí emigranti). Významným fenoménom je aj existencia veľkého množstva ľudí s viacnásobnou národnostnou identitou (napríklad českou a slovenskou u detí zo zmiešaných rodín - v sčítaní z roku 2001 mohli takúto identitu po prvý raz deklarovať) a ťažká uchopiteľnosť národnosti ako kategórie vôbec. Mnoho ľudí dnes nedeklaruje žiadnu národnosť, niektorí preto, že sa považujú za ľudí bez národnosti, väčšina však preto, že to považuje za svoju intímnu záležitosť. Otázka dvojitého občianstva sa navyše netýka ľudí slovenskej národnosti v ČR, ale - presnejšie povedané - bývalých občanov ČSFR a SR žijúcich v ČR a bývalých občanov ČSFR a ČR žijúcich v SR. To znamená, že z vášho výpočtu sa "nárokovo" týka iba skupiny 2 a ďalej ľudí inej národnosti (Maďarov, Rómov...) v rovnakom postavení pochádzajúcich zo Slovenska. Treba však povedať, že aj príslušníci skupiny 1, prípadne i skupiny 3 majú šancu získať dvojité občianstvo. Slovenské zákonodarstvo totiž umožňuje udeliť im občianstvo SR na základe "okolností hodných zvláštneho zreteľa" a tento inštitút sa pomerne liberálne skutočne uplatňuje. Na základe novely zákona o štátnom občianstve ČR získaním slovenského občianstva nestratia títo ľudia získaním slovenského občianstvo české. Ešte si dovolím drobnú poznámku k otázke identifikácie Slovákov v ČR s národnostnou menšinou. Značný odpor k termínu menšina skutočne existuje, ide však skôr o pocitový odpor k termínu, napríklad so slovným spojením "slovenská komunita" sú už podobné problémy zanedbateľné. Aj ten odpor postupom času slabne, Slováci v ČR prostredníctvom svojich občianskych združení menšinové práva efektívne uplatňujú.

(vs)

K INTEGRÁCII CUDZINCOV

Ondřej Ševčík
sevcik@sse-za.sk
9.8.2002

Chci se legálně vystěhovat s rdinou do ČR. Prý byl schválen program vlády ČR pro Slováky. Vysíláno v TV Markíza asi 5. 8. 2002. Žádám o bližší info o této možnosti. Předem děkuji. S pozdravem Ondřej Banská Bystrica

Pokiaľ je nám známe, zrejme môžete mať na mysli koncepciu integrácie cudzincov v ČR. V úvahách okolo nej sa objavuje aj myšlienka bodového systému, ktorý by umožnil preferovať vzdelaných, skôr mladých cudzincov z jazykovo a kultúrne najbližších štátov. Inými Slovami za krajinu pôvodu by v ňom získali najviac bodov občania SR. Vybraní cudzinci by získali jednoduchším spôsobm trvalý pobyt, prípadne občianstvo. S tým súvisiace normy však zatiaľ neboli prijaté a nie je ani jasné, či budú. Občania SR však môžu v ČR žiť a pracovať prakticky bez zábran (nepotrebujú ani pracovné povolenie, zamestnávateľ má iba registračnú povinnosť). Trvalý pobyt a možnosť žiadať o občianstvo však získajú až po desiatich rokoch.

(vs)

EŠTE K HISTORICKĚMU EXKURZU O OBČIANSTVE

Jiri Konopasek
jirikonopasek@seznam.cz
31.7.2002

Děkuji za uvedené vysvětlení. Rád bych se jeątě zeptal na situaci, která vznikla po rozdělení. Někdo (velmi malá skupina) měl hned od začátku samostatných republik občanství obou republik zároveň. Jak to bylo možné? Byla to jen určitá právní trhlina? Děkuji Vám velmi za odpověď.

Skutočne takí ľudia boli. Jedna časť z nich o tomto stave vedela či mohla vedieť. Tí nadobudli dvojité občianstvo vďaka "právnej trhline", ktorá vznikla tým, že zákony o štátnom občianstve nevstúpili v ČR a v SR do platnosti súčasne. Druhá skupina bola presviedčaná, že dvojité občianstvo nemá. Išlo o tých, ktorí mali pôvodne české občianstvo a občianstvo SR nadobudli voľbou, teda predovšetkým o Čechov na Slovensku. V tomto druhom prípade priniesla zlom kauza Petr Uhl a programové vyhlásenie vlády ČR z roku 1998, kde sa konštatovala, že občianstvo nestratili. Argumentácia Petra Uhla spočívala v tom, že zákony ČR hovorili o automatickej strate českého občianstva pri úspešnej žiadosti o cudzie občianstvo, nie pri voľbe cudzieho občianstva. Novela zákona o štátnom občianstve ČR z roku 1999, ktorá je v súčasnosti platná, hovorí, že občan ČR ani v budúcnosti nestratí české občianstvo, ak získa slovenské akýmkoľvek spôsobom. V predchádzajúcej odpovedi som sa snažil problematiku trochu zjednodušiť. O týchto otázkach sme v Českom a slovenskom svete uverejnili viacero článkov, predovšetkým v rubrike Publicistika.

(vs)

HISTORICKÝ EXKURZ OKOLO OBČIANSTVA

Jiri Konopasek
jirikonopasek@seznam.cz
30.7.2002

Dobry den,je mi 12 let .Jsem student ZS v Praze 1 a rad bych ze zeptal. Jak to bylo s obcanstvim od roku 1918 - od vzniku po rozpad a v dnesni dobe? Nevim, jestli ma uvaha je spravna, ale myslim, ze to bylo takto: Od roku 1918 do ovladnuti Slovenska Hitlerem to bylo obcanstvi ceskoslovenske repuliky. Nevim, jak to bylo pres obdobi valky, ale po valce to bylo zase obc.ceskoslovenske republiky. Az do roku 1968. Od federalizace v roku 1968 (1969?) bylo ceskoslovenske obcanstvi a k tomu si kazdy zvolil jeste obcanstvi ceske rep. nebo obc.slov.rep (tedy mel obcanstvi CSFR a dale obcanstvi jedne z republik). Od roku 1993 ceskosl.obc.zmizelo a kazdy si mohl zvolit pouze jedno obcanstvi (presto z te doby znam par lidi, kterym zustalo oboje obc, proc?). Tusim ze od roku 1999 (1998, 2000?)si lide, kteri si byli "nuceni" vybrat jedno z tech dvou obcanstvi mohli dozvolit obcanstvi druhe. Tedy dnes maji dvoji obcanstvi . (Na jakych zakl.podminkach si toto obcanstvi mohli nadobit?) Jsou tedy povazovani (napr. ti co si v roce 1993 zvolily obcanstvi SR a obcanstvi CR si nadobili az po roce 1999) na uzemi CR za cizince nebo nejsou? Vim, ze me otazky jsou velmi zmatene a k odpovedi na ne , by bylo nutne prostudovat danou pravni upravu na toto tema. Presto za kazde vysvetleni velmi dekuji. J.Konopasek, student ZS Praha 1

Na svoj vek máš mimoriadne znalosti, ani väčšina dospelých o tom zrejme nemá takýto prehľad. Pokiaľ ide o dávnejšiu históriu, je Tvoj výklad úplne správny. Dodať k nemu možno vari iba to, že za vojny samozrejme vzniklo so vznikom Slovenského štátu oddelné občianstvo v tzv. Slovenskom štáte a v Protektoráte Čechy a Morava. Zákon o česko-slovenskej federácii bol schválený parlamentom 27. októbra 1968, v predvečer päťdesiateho výročia vzniku ČSR. Nie je úplne pravda, že si potom ľudia volili občianstvo ČR alebo SR - v podstate im bolo "pridelené", predovšetkým podľa miesta trvalého pobytu. Ani voľba občianstva po roku 1993 nebola ani zďaleka voľná, predovšetkým Česká republika si kládla pri udeľovaní svojho občianstva tým, ktorí mali dovtedy občianstvo SR, rôzne požiadavky: na dĺžku trvalého pobytu v ČR či na čistý trestný register. SR bola v tomto smere liberálnejšia, jej zákony už vteda umožňovali na rozdiel od ČR aj dvojité občianstvo. Väčšia opatrnosť českej strany bola samozrejme daná najmä mierne vyššou životnou úrovňou a s tým súvisiacimi obavami z prílevu ľudí odkázaných na dávky a podobne. Vznikla tak však situácia kritizovaná medzinárodnými inštitúciami i občianskou spoločnosťou, pretože pre mnoho ľudí to predstavovalo ťažkú životnú situáciu, ktorá hrozila dokonca aj rozdeľovaním rodín. V roku 1999 vstúpilo do platnosti niekoľko zákonov na českej strane a opatrenie vlády na slovenskej strane, ktoré v súhrne umožnili získať dvojité občianstvo, zjednodušene povedané, Slovákom žijúcim v ČR a Čechom žijúcim na Slovensku, teda skupinám najviac poškodeným rozdelením. Dvojití občania, prirodzene, nie sú považovaní za cudzincov ani v jednom z týchto dvoch štátov. Práve v tom predsa zmysel občianstva spočíva. Treba však dodať, že niektoré práva sú viazané na trvalý pobyt, takže dvojití občania môžu napríklad poberať sociálne dávky len v jednom zo štátov, rovnako iba v jednom z nich vykonávajú hoci vojenskú službu.

(vs)

SLOVENSKÉ SPOLKY VO SVETE

P.Blazej
blazejp@seznam.cz
30.7.2002

Dobry vecer, timto emailem bych rad poprosil o kontakty (www stranky, adresy, ...) na jednotlive spolky Slovaku ve svete. Existuje nejake globalni zdruzeni Slovaku z celeho sveta? Dale bych se rad zeptal, jake regionalni pobocky v CR ma Slovensko-cesky klub. Dekuji za odpoved. P.Blazej , vedecky pracovnik - asistent.

Kontakty na jednotlivé spolky Slovákov v rôznych krajinách nájdete v našom denníku Český a slovenský svet v rubrike Odkazy a kontakty. Databázu vytvoril Dom zahraničných Slovákov v Bratislave. Samozrejme, ide iba o vybrané spolky, avšak viac-menej o tie aktívnejšie a početnejšie. Práve začiatkom júla 2002, teda v tomto mesiaci, vzniklo Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Jeho predsedom je Dušan Klimo z Nemecka, tajomníčkou predsedníčka Slovensko-českého klubu Naďa Vokušová, preto asi najlepším kontaktom pre Vás je v tomto smere práve adresa Slovensko-českého klubu: Salmovská 11, 120 00 Praha 2, tel./fax: (02) 24919525, e-mail: klub@czsk.net. O vzniku združenia sme v Českom a slovenskom svete v uplynulých týždňoch niekoľkokrát písali: napríklad 7. 7. v rubrike Svet a 12. 7. v rubrike Publicistika. Už desaťročia existuje aj Svetový kongres Slovákov, ktorý však nezahŕňa všetky názorové prúdy ani regióny. To mu samozrejme neuberá ani v najmenšom právo na existenciu, nejde však o celosvetovú integračnú organizáciu. Slovensko-český klub má zatiaľ plnohodnotne fungujúce pobočky v Prahe, Českých Budějoviciach a Brne, v ďalších mestách pracujú prípravné výbory.

(vs)

OSTRÁ HRANICA 1. 1. 1993

Alois Sokol
lojzo@centrum.cz
26.7.2002

Dobry den! Zacnem od uplneho zaciatku - narodil som sa 6.10.1973 v Ostrave rodicom, ktori sa obaja narodili na uzemi dnesnej SR (otec 27.5.1929, matka 9.5.1944). Matka zomrela v r. 1979 a v roku 1982 sme sa s otcom prestahovali na Slovensko, kde sme doteraz. V roku (podla mna skandalozneho) rozdelenia oboch republik som bol stale povazovany za obcana CR a preto som MUSEL podpisat tzv. vyhlasenie o obcianstve SR (original mam odlozeny) - inak by som bol obcan CR, cim by vznikli komplikacie, o.i. aj so studiom na VS a pod., takze som onen dokument podpisal. Na ambasade CR mi prednedavnom povedali, ze ak sa obaja rodicia narodili na uzemi SR, nemam narok na ceske obcianstvo, a ani v zakone c.40/1993 Sb. som nikde nevidel priamo uvedene riesenie mojho problemu (resp. som to nedesifroval...). Moj dotaz teda je, ci mi moze po tom vsetkom vzniknut narok na ceske, resp. podvojne obcianstvo, pretoze vyhlasenie o slovenskom obcianstve dokazuje to, ze som bol brany aj pocas pobytu na uzemi SR za ceskeho st. obcana... Zdalo by sa mi podivne, keby sa nebral ziadny ohlad na to, ze som sa v dnesnej CR narodil, cesky som sa naucil citat a pisat a prezil som tam viac nez osem rokov zivota... Preto sa obraciam na Vas s otazkou, ci mi predsa len nevznika na ceske, resp. podvojne obcianstvo, narok. Za odpoved vopred dakujem !

Kľúčové je, či ste získali občianstvo SR voľbou po 1. 1. 1993, alebo naopak do konca roku 1992. V prvom prípade ste občianstvo ČR nikdy nestratili. V tom druhom, bohužiaľ, áno a na dvojité občianstvo nárok nemáte. Mohli by ste oň žiadať iba štandardnou formou, ktorá by prichádzala do úvahy iba vtedy, ak by ste v budúcnosti žili na území ČR, a to po pomerne dlhý čas.

(vs)

KONTAKTY NA KRAJANSKÉ SPOLKY V USA

Ulrich Peter
ulrichp@pobox.sk
26.6.2002

Dobry den. Chcel by som Vas poprosit o kontakt na slovenske pripadne ceske krajanske spolky v USA. Chcel by som tam ist na staz a rad by som nadviazal kontakt s nasimi ludmi. Dakujem.

Vážený pán Ulrich, informácie, ktoré hľadáte, nájdete v internetovom denníku Český a slovenský svet v rubrike Odkazy a kontakty. S vďakou musíme spomenúť, že týmto spôsobom využívame adresáre krajanských spolkov, vytvorené Českým rozhlasom a Domom zahraničných Slovákov v Bratislave.

(vs)

DVOJITÉ OBČIANSTVO PO RODIČOVI?

Jitka S.
jitkasv@post.cz
27.5.2002

Chcela by som sa informovať o možnosti získania dvojitého občianstva. Narodila som sa pred rozpadom federácie na území Slovenskej republiky a momentálne mám slovenské občianstvo. Môj otec má české občianstvo a trvalý pobyt v ČR. Ďakujem.

České občianstvo ako druhé popri slovenskom môžu získať iba veľmi obmedzené skupiny ľudí. Predovšetkým tí občania SR, ktorí od rozdelenia ČSFR až doteraz žijú nepretržite na území ČR. Druhou skupinou sú bývalí občania ČR, ktorí si po rozdelení federácie zvolili slovenské občianstvo. Vy pravdepodobne nepatríte ani do jednej z týchto skupín. V tom prípade nemáte možnosť získať dvojité občianstvo, umožnenie ktorého bolo z českej strany myslené ako jednorazové odškodnenie ľudí, najviac poškodených rozdelením Česko-Slovenska. Pokiaľ by ste chceli získať občianstvo české, museli by ste sa slovenského vzdať. Cesta k českému občianstvu by mohla viesť cez zlučovanie rodiny, avšak iba v prípade, že máte menej než 18 rokov a vaši rodičia nie sú rozvedení, alebo ste boli zverená do starostlivosti otca. V tom prípade by bolo možné získať bez nevyhnutnosti predchádzajúceho pobytu na území ČR získať v tomto štáte trvalý pobyt a po piatich rokoch žiadať o občianstvo. V inom prípade môžete i len trvalý pobyt získať až po desiatich rokoch nepretržitého pobytu v ČR.

(vs)

ZNOVU DVOJITÉ OBČIANSTVO V USA

Erika M.
ariela71@yahoo.com
9.5.2002

Som Slovenskou Statnou Obciankou a zijem v USA uz 7 rokov. Pretoze som drzitelkou Green Card uz 5 rokov mam narok na poziadanie o Americke obcianstvo. Rada by som vedela ci mozem mat dvojite obcianstvo alebo ci po ziskani Americkeho obcianstva automaticky stracam Slovenske obciamstvo. Vopred dakujem za Vasu odpoved.

Ako vyplýva z odpovede konzula SR v USA Igora Pačoláka, uverejnenej tiež v tejto rubrike, po 7. 7. 1997 je možné mať aj dvojité občianstvo. Pokiaľ ide o technické podrobnosti, odporúčame Vám obrátiť sa na pána konzula (www.slovakembassy-us.org, tel. 202-237-1054 x 273).

(vs)

ČESKÁ NÁRODNOSŤ VERZUS OBČIANSTVO

Heni D.
heni@lycos.com
19.3.2002

Som slovenskou statnou obciankou, narodila som sa na Slovensku, ale vo vsetkych uradnych dokumentoch mam od detstva uvadzanu cesku narodnost, pretoze moj otec je ceskej narodnosti a v Cechach sa aj narodil (1948) a prezil viac ako polovicu svojho zivota. Chcela by som sa informovat, ci mam narok na ceske obcianstvo. Vopred dakujem.

Bohužiaľ, nárok na české občianstvo nemáte. Národnosť Vaša či príbuzných nemá žiadne právne následky. Rolu by naopak hralo, keby ste sa v ČR narodili.

(vs)

DVOJITÉ OBČIANSTVO V USA

american
kvako@hotmail.com
19.3.2002

Pochadzam zo Slovenska a v USA zijem 13 rokov a mam americke obcianstvo.Ako je to zo Slovenskym obcianstvom? Zostalo mi? Alebo si ho musim vybavit znova? Mozem mat dve obcianstva? Je taka moznost? Rad by som sa dozvedel ako je to doopravdy, koluju vselijake famy a clovek nevie na com je. Za odpoved vopred dakujem.

Vážený pane,

k Vášmu e-mailu, ktorý ste poslali Českému a slovenskému svetu, oznamujeme, že v prípade, že ste občianstvo USA získali pred 7. 7. 1997, tak ste slovenské občianstvo automaticky stratili. Po uvedenom dátume je možné mať aj dvojité občianstvo, a ak chcete požiadať o vrátenie slovenského občianstva, kontaktujte Veľvyslanectvo SR v USA (www.slovakembassy-us.org, tel. 202-237-1054 x 273) a požiadajte o zaslanie formulára na vrátenie občianstva SR.

Igor Pačolák, konzul, Veľvyslanectvo SR v USA

SLOVÁCI A ŠTÚDIUM V ČESKU

Petr Hrozny
hroznypetr@hotmail.com
6.2.2002

Prosim napiste internetovu adresu na ceskou ambasadu v Bratislave, pripadne kde ziskam informace jak postupovat kdyz chci studovat v Ceskej republice. dekuji Hrozny

Pokiaľ ide o postup, ak chcete študovať v Českej republike, nemôže byť jednoduchší. Musíte prísť na prijímacie skúšky, ktoré môžete skladať v slovenčine. Výnimkou sú, samozrejme, odbory, založené na jazyku, napríklad učiteľstvo s aprobáciou čeština. Ak skúšky zložíte, budete môcť bez akýchkoľvek ďalších procedúr študovať v ČR za rovnakých podmienok, ako českí občania. Jednoducho si môžete vybaviť aj potvrdenie o pobyte v ČR, prípadne ho ani nepotrebujete, ak budete každé tri mesiace cestovať na Slovensko. Pokiaľ ide o stránky českého veľvyslanectva v ČR, pravdepodobne sa ešte pripravujú.

(vs)

DVOJITÉ OBČIANSTVO MANŽELOV A DETÍ

Gabriela Matulova
gabmat@centrum.cz
21.1.2002

Chtela bych se zeptat na moznost ziskani dvojiteho obcanstvi. Nyni mam ceske obcanstvi a od minuleho roku jsem vdana za obcana SR. Chceme zit na Slovensku a planujeme rodinu - mohu si na Slovensku pozadat o obcanstvi, aniz bych ztratila ceske? Jak by to bylo s nasimi detmi? Mohou mit dvojite obcanstvi? Predem dekuji, s pozdravem, Gabriela

Získaním slovenského občianstva české nestratíte, vyplýva to z novely českého "Zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky" z roku 1999. V nej sa uvádza: "Státní občan České republiky, který měl k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky, nepozbyde nabytím státního občanství Slovenské republiky státní občanství České republiky." Pokiaľ ide o dieťa, treba postrážiť aby po matke získalo aj české občianstvo - v zmysle už citovaného zákona "dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky". Pokiaľ ide o dieťa, bolo by asi najlepšie presný postup prekonzultovať s pracovníkmi odboru občianstiev a matrík na niektorom z ministerstiev vnútra.

(vs)

DVOJITÉ OBČIANSTVO V BELGICKU

Mira Brezinova
mbrezinova@hotmail.com
13.1.2002

Tento rok by som rada ziskala belgicke obcianstvo. Podmienky mam splnene, ale zaujimalo by ma, kde by som mohla ziskat informacie, ci Slovenska republika a Belgicko uznavaju dvojite obcianstvo, alebo som nutena vzdat sa slovenskeho obcianstva. Za odpoved vopred dakujem S pozdravom Mira z Bruselu

Už sme odpovedali na podobnú otázku, týkajúcu sa Francúzska. Všetko platí analogicky. Slovensko dvojité občianstvo umožňuje. Ako je to s Belgickom, to bude najlepšie zistiť na belgických úradoch, najlepšie možno na tamojšom ministerstve vnútra. Určite to budú vedieť aj na slovenskej ambasáde, respektíve slovenskom konzuláte v Bruseli. My, bohužiaľ, informácie o legislatíve všetkých štátov sveta nie sme schopní zhromaždiť.

(vs)

AMERIČAN A OBČIANSTVO ČR I SR

Michal Topolny
15.12.2001

Narodil som sa na Slovensku ale otec sa narodil v Cechach. Odisliel som do Ameriky v 1980. V 1985 som nadobudol americke obcianstvo tak sa mi automaticky zrusilo moje ceskoslovenske obcianstvo. Rad by som teraz isiel naspet ale mam rad Cechy aj Slovensko. Viem ze keby som si poziadal najprv o Slovenske obcianstvo Cesi by mi uz potom ceske asi nedali. Keby som to skusil opacne a Cesi by mi dali obcianstvo (to som si tiez neni isty), neviem ci by mi potom Slovaci neodmietli slovenske. Prosim poradte mi ci sa to vobec da spravit a ked ano tak ako. Vopred Vam dakujem za odpoved. Michal.

Ak by ste chceli získať naozaj české aj slovenské občianstvo, rozhodne by ste museli získať najprv české. Na základe sporých údajov vo Vašej otázke neviem posúdiť, či sa Vám to podarí: nemusel by to byť problém, ak ste mali v rámci československého české občianstvo, prípadne ak Váš posledný trvalý pobyt v ČSSR bol na území ČR. Inak to bude asi zložité. V prípade, že už budete mať české občianstvo, slovenské by už mal byť menší problém. Fakt, že už budete mať občianstvo ČR, nepredstavuje v tomto prípade komplikáciu.

(vs)

EŠTE K ČESKÉMU OBČIANSTVU

Ing. Miroslav Jaso
mijas@centrum.cz
8.12.2001

Chcel by som sa opytat, ci mam narok na ziskanie dvojiteho obcianstva (CR a SR), prip. len ceskeho, na zaklade toho, ze moja stara mama (uz nezije) mala ceske obcianstvo. Jej dcera (moja mama) ma vsak len slovenske obcianstvo. Mam slovenske obcianstvo a trvaly pobyt na uzemi Slovenska. V sucasnosti pracujem v Cechach na dobu neurcitu a mam v Cechach prechodny pobyt. Perspektivne sa planujem v Cechach usadit. Dakujem.

Z toho, že Vaša zosnulá stará mama mala české občianstvo, nevyplývajú žiadne úľavy pri získavaní českého občianstva. Zlučovanie rodiny sa z pochopiteľných dôvodov týka iba žijúcich príbuzných, a to iba najbližších (manželia, rodičia a deti) a ešte za špecifických okolností (napríklad nezaopatreného dieťaťa, či rodiča staršieho než 70 rokov). Dvojité občianstvo môže - zjednodušene povedané - získať iba taký slovenský občan, ktorý žije v ČR nepretržite od rozdelenia ČSFR, čo sa Vás pravdepodobne netýka. A tak môžete získať trvalý pobyt na území ČR a následne české občianstvo až po desiatich rokoch prechodného pobytu v Česku. Samozrejme, trochu iná situácia by nastala, ak by ste sa napríklad oženili s českou občiankou.

(vs)

DVOJITÉ OBČIANSTVO VO FRANCÚZSKU

zuzana chouraqui
mabis@wanadoo.fr
12.11.2001

Chcela by som vediet ako je to s dvojitym obcianstvom, som vydata za Francuza a chcela by som ziskat fr. obcianstvo ale nestratit svoje slovenske. Ako mam dalej postupovat? Vopred Vam dakujem za odpoved. Zuzana z Pariza

Pokiaľ ide o slovenskú stranu, tým, že získate francúzske občianstvo, slovenské nestratíte. Ide však o to, či si francúzska strana nekladie ako podmienku udelenia francúzskeho občianstva zrieknutie sa slovenského. To Vám určite povedia na francúskych úradoch, prípadne Vám určite dobre poradia v niektorom zo Slovenských spolkov v Paríži:

Spolok rodákov z českých krajín a Slovenska

Association Originaires des Pays Tcheques et Slovaque

43 rue de Lancry

Paris 75010

tel.: 0033 1 44 840 506

fax.: 0033 1 42 400 048

e-mail: aots.paris@wanadoo.fr

URL: http://www.aots.com

Spolok francúzsko-slovenského priateľstva

Association Amité Franco-Slovaque

7 Place de l´ Hotel de Ville

604030 Noailles

tel/fax: 0033 3 44 033 411

email: a.a.f-s@wanadoo.fr

(vs)

CUDZINEC A BYT NA SLOVENSKU

Rudy Kovarik
Rudy.Kovarik@nwp01.usace.army.mil
11.11.2001

Chystam se do duchodu. Rad bych se odstehoval na Slovensko. Mam Americke obcanstvi a rad bych vedel jestli mohu vlastnit rodinny domek ci byt na Slovensku. Potkal jsem Slovenku, s kterou planujeme spolecnou budoucnost.

Je to podobné ako v Českej republike. Ani na Slovensku nemôžu cudzinci bez trvalého bydliska na území SR priamo vlastniť nemovitosti. Výnimkou sú držitelia preukazu zahraničného Slováka, čo však v tomto prípade zrejme nie je reálne, pretože pisateľ je Čech. Táto situácia sa určite v ďalších rokoch zmení, a to aj v súvislosti s harmonizáciou práva s legislatívou Európskej únie. Avšak už dnes ide skôr o formálnu zábranu. Cudzinec môže vlastniť družstevný byt. A ďalej, byt v osobnom vlastníctve môže byť v držaní spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorej môže byť cudzinec 100-percentným vlastníkom. Založenie s.r.o. nie je v ČR ani SR zložité a určite to za cudzinca môže vybaviť ktorýkoľvek komerčný právnik.

(vs)

KONTAKT V LONDÝNĚ

Karolina Hanusova
karolina@onetel.net.uk
9.11.2001

Dobry den, hledam kontakt na krajansky spolek Cechu v Londyne. Chci se prihlasit na letni kurz ceskeho jazyka v Dobrusce a potrebuji prihlasku, kterou udajne dostanu od nich. Muzete mi pomoci? Dekuji Karolina

V Londýně působí několik krajanských organizací, nejspíše by Vám asi mohli pomoci v některé z následujících dvou:

Britsko-Česká a Slovenská asociace

(British Czech and Slovak asociation - BCSA)

522 Finchley Road

London NW11 8DD

Tel.: 0181-458 1777

Adresa pro korespondenci: 61 Stanhope Avenue, London N3 3LY

Společnost pro vědy a umění - britská pobočka

3 Hampden Rd.

London N8 0HX

tel.:0181-3428853

Formulář, o který se zajímáte, by patrně měli mít i v Českém centru v Londýně, spadajícím pod Velvyslanectví ČR:

České centrum v Londýně (informační a kulturní středisko ČR)

95 Great Portland Street

London W1N 5RA

Tel.: 0171-2919920

fax: 0171-4368300

e-mail: cclondon@czech.cz

(vs)

MANŽELSTVO A OBČIANSTVO

petra prusova
petraapetr@quick.cz
5.11.2001

ako je to s dvojitym obcianstvom, som uz dva roky vydata za cecha a chcela by som ziskat ceske obcianstvo ale nestratit slovenske.Da sa to , ci nie?a ak hej ako.dakujem predom za odpoved.Petra z prahy

České občianstvo, samozrejme, v tomto prípade získať môžete. Dvojité však iba za predpokladu, že na území Českej republiky žijete nepretržite od 31. 12. 1992, teda od rozdelenia ČSFR.

(vs)

AKO JE TO S OBČANMI SR PRACUJÚCIMI V ČR

Lubos Sabo
lubossabo@hotmail.com
26.10.2001

Dobry den. Som Slovak so slovenskym obcianstvom, momentalne som v Cechach a pracujem tu na dobu urcitu az do konca roka 2001, potom odchadzam spat na Slovensko. Perspektvine uvazujem, ze by som sa buduci rok opat do Ciech vratil pracovat, tentoraz by to bolo asi na niekolko rokov. Zaujimalo by ma , ake formality by som k tomu potreboval, ako by to bolo s cudzineckou policiou( nie je mi napr. jasne, ci prechodny pobyt dostanem len na urcitu dobu a potom si ho musim predlzovat alebo neobmedzene?, ako by to bolo so soc. a zdrav. poistenim, co by sa stalo, keby som bol bez prace - mal by som napr. narok na podporu v nezamestnanosti ...atd.) Dakujem za odpoved. S pozdravom, Lubos

Občania Slovenskej republiky majú na území Českej republiky oproti ostatným cudzincom značne uľahčený pobyt. Platí to, samozrejme, aj naopak. Táto prax vychádza zo spoločnej histórie, jazykovej a kultúrnej blízkosti a z celkovo nadštandardných vzťahov.

Predovšetkým môžete v ČR pracovať bez pracovného povolenia, váš zamestnávateľ má iba oznamovaciu povinnosť voči miestne príslušnému úradu práce. Toto opatrenie má čisto štatistický význam a zamestnanca ani zamestnávateľa nijak neobmedzuje.

Bez ohľadu na to, či má zamestnanec pracovnú zmluvu na dobu určitú, alebo neurčitú, pobyt mu povoľuje cudzinecká polícia vždy na obdobie nie dlhšie ako jeden rok, a to nie inštitútom dlhodobého pobytu, ako to bolo do roku 1999, ale prostredníctvom potvrdenia o prechodnom pobyte. Je možné, že v budúcnosti to bude prostredníctvom takzvaných víz nad 90 dní, ako je to v prípade iných cudzích štátnych príslušníkov. Cudzinec musí predložiť doklad o účele svojho pobytu, spravidla pracovnú zmluvu. Občania SR sú na základe zmluvy medzi ministerstvami vnútra oslobodení od pomerne vysokých správnych poplatkov pri tomto procese. Po desitich rokoch takéhoto pobytu môžete získať na území ČR trvalý pobyt a na základe toho neskôr prípadne aj občianstvo ČR, avšak nemáte nárok na dvojité občianstvo, ktoré sa týka iba občanov SR, ktorí žijú v ČR od rozdelenia ČSFR a podobných skupín obyvateľstva.

Sociálne a zdravotné poistenie za vás platí zamestnávateľ na území ČR. Pokiaľ máte trvalý pobyt na území SR, čo predpokladám, musíte si zdravotné poistenie na Slovensku platiť sám, a to v jeho minimálnej výške. Prípadne je možné vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni SR dohodnúť režim, keď neplatíte a nečerpáte poistenie s tým, že ste dlhodobo neprítomný.

Ak sa ocitnete bez práce (a nemáte ešte trvalý pobyt v ČR, ale na Slovensku), máte nárok na podporu v nezamestnanosti na území SR.

(vs)

Český a slovenský svet
Slovo ke krajanům-Slovo ku krajanom
Česká republika
Slovenská republika
Svět-Svet
Kultura-kultúra
Osobnosti
Publicistika

Diskuse-Diskusia

Soukromá inzerce-Súkromná inzercia

Odkazy a kontakty


Slovensko-český klub

Slovenské dotyky

Napište nám-Napíšte nám