Sdružení Židů pocházejících z Československa

HJČ byl založen r. 1934 v Tel Avivu dr. H. Ferbsteinem s pobočkami v Jeruzalémě a Haifě. Hlavním cílem bylo všestranně uchovávat odkaz čs. Židů. Po příchodu většího počtu imigrantů z ČSR v letech 1935-36 a posléze r. 1939, v době těsně před nacistickou okupací a po jejím začátku, dosahoval počet členů HJČ přibližně 2.000. Organizace se v té době především zaměřovala na bezprostřední pomoc novým přistěhovalcům, jejich začlenění do společnosti a propagaci idejí sionismu. Zatímco tato první vlna imigrace přicházela především z Čech, po válce hledali útočiště v Izraeli zejména Židé ze Slovenska. V letech 1948-50 se do Izraele přistěhovalo na 19.000 Židů z ČSR, polovina těch, kteří přežili nacistické koncentrační tábory. V této době a dále až do r. 1977 stál v čele HJČ dr. J. Neuman. Za jeho vedení byl mj. v jeruzalémských horách vybudován památník obětem holocaustu - Les obětí, kde si členové HJČ každý rok v květnu připomínají tragický osud čs. Židů za druhé světové války. Těžiště činnosti nadále spočívalo v kulturní a sociální aktivitě a stejně tomu bylo i v letech 1978-1988 za vedení dr. E. Friedera. V r. 1988 změnilo Sdružení stanovy i organizační strukturu. Jsou v něm nyní sdruženy pobočky v Jeruzalémě, Tel Avivu, Haifé, Natanyi, Naharii a Beér Ševě. Za účelem uchování kulturního odkazu čs. Židovstva sdružuje se pod vedením Hitachdutu 20 organizací. Jejich úkolem a trvalým posláním je uchovat dědictví a pokračovat v zachovávání tradic čs. Židovstva pro příští generace. V roce 1992 tato organizace sdružovala cca 13.000 osob, organizovala bývalé čs. občany žijící v Izraeli za účelem kulturní, výchovné a sociální činnosti a vydávala čtvrtletník Hazman haze (Naše doba), redigovaný N. Steinerem, který slovem i fotografiemi dokumentoval činnost HJČ a informoval o připravovaných akcích.

HJČ udržoval až do přerušení diplomatických styků mezi ČSSR a Izraelem neoficiální kontakty s Čs. ústavem zahraničním. Spolupracoval s organizacemi Židů pocházejících z ČSR, kteří žili v dalších zemích světa, především v USA. 1. světový sjezd Židů pocházejících z Československa se konal 26.5.-5.6.1990 a zúčastnilo se ho několik tisíc osob včetně nejvyšších izraelských představitelů a prezidenta ČSFR V. Havla.

Hitachdut má dnes cca 4.000 členů, z devadesáti procent pocházejících ze Slovenska. Specifikou je, že krajané se identifikují na prvním místě se židovstvím a teprve na druhém místě se zajímají o zemi původu, v daném případě o ČR. Mladší generace se považuje za Izraelce a nemá o dění společnosti Hitachdut zájem.

Po roce 1989, kdy začali jezdit naši občané na studium do Izraele, se v Hitachdutu vyvinula tradice, že majetní členové společnosti poskytují slovenským a českým studentům stipendium. U příležitosti svátků Purim a Chamuka pořádá organizace pravidelně setkání svých členů s bohatou tombolou, jejíž výtěžek je určen na podporu sociálně slabších členů a nových emigrantů z ČR.

Předseda organizace Nathan Steiner byl za své zásluhy o rozvoj česko-izraelských vztahů v roce 2001 odměněn Cenou Jana Masaryka Gratias agit.

MZVČR

obsah | svět - svet