Čeští krajané na Novém Zélandu

Krajanská komunita na Novém Zélandu čítá dle odhadu honorárního konzula 600 až 1000 osob, podle některých odhadů, publikovaných po návštěvě prezidenta Havla na Novém Zélandu v roce 1995, až 2000 osob, přesný údaj (oficiální sčítání obyvatelstva) není k dispozici.

Po zrušení federálního velvyslanectví ČSFR ve Wellingtonu zastupoval zájmy ČR na NZ generální konzulát v australském Sydney, jehož prostřednictvím byl udržován kontakt s krajany na NZ. Od roku 1996 působí ve funkci honorárního konzula ČR na NZ pan Miroslav Paulík, český krajan.

Česká krajanská komunita je především soustředěna v okolí dvou největších měst Severního ostrova, Wellingtonu a Aucklandu, kde také působí krajanské spolky, oba sdružující jak Čechy, tak Slováky v teritoriu. Spolek ve Wellingtonu byl založen r. 1968, spolek v Aucklandu r. 1984. Menší skupinky krajanů, spolkově neorganizované (geografická vzdálenost) žijí i na Jižním ostrově (např. ve stotřicetitisícovém Dunedinu přednáší filozofii na nejjižnější univerzitě světa Otago University česká krajanka, spisovatelka Jindra Tichá). Krajané ve Wellingtonu vydávají od r. 1989 měsíčník Střípky-Čriepky se zajímavostmi ze života v ČR a SR a událostmi ze spolkového života. V měsíčníku má svou samostatnou stránku i aucklandský spolek.

První zmínku o českých osadnících na NZ máme z r. 1863, kdy sem dorazila skupina 83 emigrantů ze Stodu u Plzně a okolí (Němci i Češi) pod vedením námořního kapitána Martina Krippnera původem ze Stodu. Usadili se cca 50 km severně od Aucklandu, kde od místních úřadů obdrželi 16 ha půdy a založili vesnici Puhoi ("líně tekoucí voda"). Živili se prodejem zemědělské a řemeslné produkce do Aucklandu. Za humny vystavěli boží muka, která stojí dosud a jsou to jediná boží muka na NZ a nejspíše i v celé Polynésii. V r. 1881 vystavěli kostel sv. Petra a Pavla, v jehož oknech jsou uvedena česká jména těch, kteří na kostel přispěli. V kostele je kopie Pražského jezulátka a kopie oltářního obraz z Litic u Plzně, datovaná 1885 a zhotovená na objednávku v Čechách. Dnešní Puhojčané již dávno česky nemluví, ale na poštovním razítku používají označení Puhoi - Bohemian Settlement.

Od roku 1873 do své smrti v roce 1926 žil na NZ český malíř Bohumil Lindauer, rodák z Plzně, absolvent vídeňské akademie a autor výzdoby kostelů ve Vizovicích a V. Klobukách. Proslavil se svými věrnými portréty Maorů (cca 2OO podobizen).

Větší příliv krajanů na NZ byl zaznamenán až po r. 1948 a 1968. Z české strany dochází k oživení emigrace na NZ po listopadu 1989, kdy mladí a vesměs vysoce kvalifikovaní absolventi českých škol vidí NZ jako ekologicky nedotčenou zemi pro svou budoucnost.

MZV ČR

obsah | svět - svet