Zakladatel české školy v Montrealu oceněn

V podvečer dne 6. června 2002 předal velvyslanec České republiky v Kanadě Vladimír Kotzy na generálním konzulátu ČR v Montrealu Cenu Jana Masaryka Gratias Agit ing. Václavu Pavelkovi, která mu byla udělena ministrem zahraničních věcí České republiky Janem Kavanem.

Generální konzul a velvyslanec při příležitosti slavnostního předání ocenění uspořádali recepci, které se zúčastnilo více než sedmdesát krajanů a dalších gratulantů .

Velvyslanec svůj stručný projev zahájil blahopřáním ke 101. narozeninám, jež pan Pavelka oslavil 1. června t.r. Ocenil práci, kterou ing. Pavelka věnoval vybudování a fungování české doplňovací školy v Montrealu a jeho dlouholeté zásluhy o Klub seniorů, který vedl od roku 1974 až do loňského roku. Předání ceny jménem pana ministra se setkalo s upřímným potleskem. Přesto, že pan Pavelka je ve svém věku ve vynikající duševní kondici, do dlouhých proslovů se mu nechtělo. Za Cenu poděkoval a zdůraznil, že ve svém životě nevykonal nic neobvyklého a svou činnost pro komunitu vždy bral jako něco samozřejmého. Na dotaz, jaký má recept na dlouhověkost, řekl: "Víte co, já vám o tom zazpívám písni ku." A spustil dvě sloky moravské lidové, která odpověď skýtá. Panu Pavelkovi, který sám dlouhá léta hrával na housle a cello, přišla zahrát dvě jeho oblíbené skladby mladá česká cellistka Kateřina Jurásková.

Velmi srdečná atmosféra slavnosti pak pokračovala recepcí, kdy řada hostů osobně laureátovi gratulovala. Pracovníci generálního konzulátu připravili velmi pohostinnou atmosféru důstojnému předání Ceny Gratias Agit. Ocenění bylo vřele přijato nejen panem inženýrem Pavelkou, ale poděkování zaznělo z řad mnohých montrealských Čechů , pro něž je Václav Pavelka žijící legendou, inspirací a vzorem obětavé humanitární práce v komunitě.

MZV ČR

obsah | svět - svet