Zahraničný Slováci dostali vyše 2,5 milióna

Granty v sume 2 milióny 650 tisíc korún dostali na tento rok Slováci v zahraničí na svoje aktivity v rámci podpory, ktorú prideľuje slovenská medzirezortná komisia. Najväčší grant v hodnote 153 tisíc korún získal Spolok Slovákov v Poľsku na letné jazykové tábory krajanskej mládeže, ktoré sa uskutočnia na Slovensku.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) dostalo 127 tisíc korún na vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Ďalších 100 tisíc Sk získalo SZSZ na organizáciu konferencie Slovenské médiá v zahraničí a Slováci v zahraničí v mediálnej politike SR, ktorá bude koncom októbra v Bratislave.

Obec Slovákov v Českej republike dostala 80 tisíc korún na Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát, Zväz Slovákov v Maďarsku na prípravu Folklórneho festivalu dospelých a detí BÁNK 75 tisíc Sk.

Komisia pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám pridelila granty spolkom a organizáciám v 18 krajinách - Argentíne, Austrálii, Belgicku, ČR, Francúzsku, Chorvátsku, Kanade, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a Čiernej Hore, Švédsku, Ukrajine, USA a Veľkej Británii.

Členmi komisie sú zástupcovia príslušných rezortov. Predsedníčkou je vedúca Kancelárie Generálneho sekretariátu pre Slovákov v zahraničí Vilma Prívarová. Pridelené prostriedky sú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR.

Žiadosti o dotáciu môžu predkladať právnické osoby (krajanské spolky, organizácie s právnou subjektivitou, občianske združenia zaregistrované v krajine svojho pôsobenia alebo nadácie) a fyzické osoby.

MARKIZA

obsah | svět - svet