Kurz pre učiteľov, Slovákov žijúcich v zahraničí

Kurz pre Slovákov žijúcich v zahraničí, učiteľov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, otvorilo 24. apríla Metodické centrum (MC) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.

"Takmer tridsať pedagógov sa počas dvoch týždňov zdokonalí v hovorovej i v písomnej komunikácii. Vyučovacie hodiny sú zamerané na slovenský jazyk a literatúru, ako i na históriu, pedagogiku, náboženstvo, hudobnú a výtvarnú výchovu. V programe kurzu sú aj informatika, matematika, chémia a telesná výchova. Úspešným absolventom odovzdáme 5. mája certifikát o absolvovaní kurzu," informovala riaditeľka MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Anita Murgašová. Organizátori podujatia pripravili pre zahraničných pedagógov aj tvorivé dielne. Najväčší záujem prejavili o dielne tradičných remesiel. Viacerí sa rozhodli aj pre ochotnícke divadlo, folklór a umelecký prednes. Počas vlastivednej odbornej exkurzie navštívia Liptov, zoznámia sa s históriou a súčasnosťou Vlkolínca, Terchovej, Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku. Zavítajú do viacerých galérií a múzeí a naplánovanú majú aj návštevu Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Metodické centrum UMB vzniklo v roku 1993. Po svojej revitalizácii preškolilo od roku 1995 vyše tisíc učiteľov zo zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Kurzy boli určené pre pedagógov materských, základných i stredných škôl. Do Banskej Bystrice prišli učitelia a vychovávateľky z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a niektorých štátov bývalej Juhoslávie, ale aj z Kanady, Fínska, Rakúska a Švédska.

TASR, ĽUDOVÉ NOVINY

obsah | svět - svet