Češi odjeli do války proti terorismu

Český protichemický kontingent odletěl včera 18. 3. těsně před půlnocí z ruzyňského letiště do Kuvajtu, odkud mohou jeho vojáci vyrazit do dalších bojů. Generálové, kteří je vycvičili a vybavili technikou a výstrojí, o které se většině armády může nanejvýše zdát, se však nedmou pýchou. Byť přichází chvíle, kdy jejich vojáci mohou na ostro vyzkoušet léta úmorného tréninku. Šéf pozemního vojska František Hrabal i náčelník generálního štábu Jiří Šedivý včera na letišti většinou mlčeli a sledovali, jak si chemici na slavnostním rautu užívali posledních chvil klidu. "Já bych si stejně nejvíc přál, aby se všichni vrátili v pořádku domů," vyhrkl nikým netázán Hrabal. Šedivý mlčky přikývl. Oba vědí, že vojáky nečeká nečinné vyčkávání v Kuvajtu.

Šedivý už před nedávnem bezděky přiznal, že chemici z Liberce nejsou bojovou jednotkou, ale "půjdou tam, odkud budou muset ostatní vojáci utíkat". Například do míst zamořených chemickými či biologickými zbraněmi. I prezident Václav Havel považoval za nutné vojákům říci: "Já vám přeji, abyste se ve zdraví vrátili." Před deseti lety, když vyprovázel vojáky do války v Zálivu, se mu to nevyplnilo - jeden voják zahynul, několik se vrátilo zraněno.

Na chemikovi Petru Staňovi či zdravotnici Kláře Bendulové včera byla vidět větší tréma z novinářů než z příštích dnů. Čeká je operace předpokládající zásah ve 14 zemích Středního východu. Všude tam, kde mohou být rozptýleny teroristické skupiny Al-Kajdy.

Čeští vojáci ve světě

Jen to potvrzuje, že o české vojáky je ve světě stále zájem. ČR vysílá své vojáky do zahraničních misí v rámci operací NATO, OSN nebo OBSE. Nyní působí zástupci české armády v rámci mírových sil OSN na Balkáně, v Iráku, v Africe a v Gruzii. V Afghánistánu bude působit 200 lékařů, zdravotníků a vojáků k jejich ochraně v rámci mírové mise ISAF. 250 chemiků míří na americkou základnu v Kuvajtu, která tam je od operace Pouštní bouře. Úkolem českých vojáků zapojených do akce Trvalá svoboda je chránit organizační štáb a jsou připraveni zapojit se do boje proti zbraním hromadného ničení.

Účast českých jednotek v zahraničních misích v rámci operací NATO, OSN a OBSE

Ukončená mise
oblast působení
počet pozorovatelů, vojáků nebo policistů

IFOR (1995-96)
Bosna a Hercegovina
865

SFOR (1996-01)
Bosna a Hercegovina
6000

AFOR (1999)
Albánie
100

UNPROFOR-UNCRO (1992-96)
Bosna a Hercegovina, Chorvatsko
3000

UNTAES (1992-95)
Chorvatsko
41

nemocnice

Hlavní sklizeň
Makedonie
120

Pouštní bouře (1991)
Saúdská Arábie
200

ochrana

Aktivní mise
oblast působení
počet pozorovatelů, vojáků nebo policistů

KFOR (1999)
Kosovo
400

UNMOP (1996)
Chorvatsko
1

UNMIK (1999)
Kosovo
1

UNMIBH (1995)
Bosna a Hercegovina
5

UNOMIG (1993)
Gruzie
5

UNMIEE
Etiopie, Eritrea
2

UNAMSIL (1999)
Sierra Leone
5

MONUC (1999)
Kongo
4

JAN GAZDÍK, MF DNES

obsah | svět - svet