V Nizozemsku uctili památku českých vojáků

Památku československých vojáků, kteří položili svůj život v boji proti fašismu na území Nizozemska, uctili zástupci Velvyslanectví ČR a SR v letošním roce položením květin u jejich hrobů a památníků v Amsterdamu, v Den Burgu a v Haagu ve dnech 13. a 16.5.

Navázali tak na předchozí čtyřletou tradici společného uctívání památky cca 45 československých vojáků (z toho 37 letců RAF) padlých během 2. světové války v Nizozemsku a pohřbených na 17 různých místech. Pietní akt byl v letošním roce uspořádán Velvyslanectvím ČR v Haagu.

V Amsterdamu byly položeny věnce u hrobu seržanta Arnošta Elbogena (RAF) a na Vojenském památníku, v Den Burgu na ostrově Texel byly za přítomnosti starostky ostrova a tří dalších zástupců radnice položeny věnce u hrobu poručíka Svatopluka Bachůrka (RAF) a seržanta Zdeňka Kotery (RAF), na Vojenském památníku a na Památníku civilních obětí. V Haagu byly položeny květiny u hrobu seržanta Karla Kunky (RAF) a na Vojenském památníku. Osudům vojáků padlých v boji proti fašismu je v Nizozemsku věnována velká pozornost. Děje se tak jak prostřednictvím péče o vojenské hroby a hřbitovy, tak cestou mapování osudů těchto vojáků. Této problematice byla věnována např. publikace popisující osudy 6 československých vojáků, kteří byli v r. 1940 při návratu z bombardování nuceni nouzově přistát v blízkosti Haagu a kromě K.Kunky všichni padli do německého zajetí, z něhož je osvobodil teprve konec války.

MZV ČR

obsah | svět - svet