Spločné vyhlásenie Vilniuskej skupiny

Prednedávnom sa v hlavnom meste Macedónska Skopje uskutočnilo stretnutie ministrov zahraničných vecí Vilniuskej skupiny (deväť súčasných oficiálnych kandidátov na členstvo v NATO plus Chorvátsko). Aktivity tejto skupiny sú prejavom solidarity ašpirantských krajín, ich zodpovednosti za naplnenie vízie zjednotenej a slobodnej Európy, vyjadrením spoločnej vôle spolupracovať pri posilňovaní európskej stability a bezpečnosti.

Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduard Kukan sa vo svojom vystúpení prihlásil k stabilite krajín, ktoré majú spoločný cieľ, urobili významný pokrok v plnení kritérií a zároveň vyjadrili pripravenosť prispieť k stabilite medzinárodných vzťahov a v boji proti terorizmu.

Schôdzka Vilniuskej skupiny nadväzuje na silný impulz z minuloročnej bratislavskej konferencie na úrovni predsedov vlád. Ministri si pozorne vypočuli vystúpenie E. Kukana, ktorý ako bývalý osobitný splnomocnenec generálneho tajomníka OSN pre Balkán vyjadril presvedčenie, že akákoľvek aktivita medzinárodného spoločenstva v záujme posilnenia stability v balkánskom priestore má vychádzať z predpokladu nemeniteľnosti hraníc. Macedónsky prezident Boris Trajkovskij označil za hlavné nebezpečenstvá pre stabilitu balkánskych štátov a ich demokratický vývoj také javy, ako sú terorizmus, etnická neznášanlivosť, etnické čistky, pašovanie drog a zbraní. Východisko vidí v rýchlom priblížení sa Balkánu k NATO.

Ministri zahraničí prijali na stretnutí spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdili terorizmus vo všetkých jeho formách a potvrdili odhodlanosť svojich krajín zohrávať aktívnu úlohu v protiteroristickej koalícii. Vo vyhlásení taktiež vyjadrili odhodlanie pokračovať v úsilí o čo najlepšiu pripravenosť, pričom ocenili prínos Akčného plánu pre členstvo v procese prípravy na vstup do NATO. Krajiny V10 poukázali na dôležitosť procesu rozširovania Aliancie pri posilňovaní mieru a stability v celej euroatlantickej oblasti ako i v boji proti terorizmu a vyjadrili sa za zachovanie politiky otvorených dverí NATO aj po pražskom summite. Zároveň ocenili pozitívny vývoj v oblasti juhovýchodnej Európy a podporili úsilie Macedónska o stabilizáciu regiónu v spolupráci s medzinárodnou komunitou a NATO. Vyhlásenie vyjadruje presvedčenie, že nadchádzajúci summit predsedov vlád krajín V10 v Bukurešti bude ďalšou príležitosťou na zhodnotenie pokroku v príprave na členstvo v NATO a výmenu skúseností z plnenia Akčného plánu pre členstvo.

(mp), MZV SR

obsah | svět - svet