Ján Gábor - veľvyslanec SR v Írsku

Veľvyslanec JUDr. Ján Gábor je oficiálnym predstaviteľom Slovenskej republiky v Írsku, ale zároveň aj predstaviteľom Slovákov, ktorí v Írsku žijú a pracujú.

Ján Gábor sa narodil v r.1959 v Prešove. Po absolvovaní maturity na tamojšom gymnáziu vyštudoval právo na Karlovej univerzite v Prahe, kde získal aj titul JUDr. Od r.1984 pracuje v diplomatických službách, vo svojej kariére sa venoval otázkam medzinárodného práva, najmä dojednávaniu medzinárodných zmlúv a téme ľudských práv. Absolvoval aj ročné postgraduálne štúdium na Diplomatickej akadémii vo Viedni a pobyt na ENA v Paríži. Postupne pracoval v rôznych funkciách na veľvyslanectvách v Manague (Nikaragua), Washingtone (USA) a Havane (Kuba). Rád si vypočuje kvalitnú modernú hudbu, prečíta dobrú knihu. Cudzie jazyky, cestovanie a poznávanie nových kultúr sú takisto jeho silným záujmom a organicky sa prelínajú s pracovnými povinnosťami. Je ženatý, manželka Danka je zdravotná sestra, má dvoch synov Tomáša a Jána.

Slovenská ambasáda v Írsku, ktorej ste hlavným predstaviteľom, má určite svoje úlohy. Mohli by ste nás s nimi oboznámiť?

Veľvyslanectvo SR v Dubline plní vo všeobecnosti štyri základné úlohy - vytvára predpoklady pre priaznivý rozvoj slovensko-írskych vzťahov, monitoruje situáciu v krajine, propaguje Slovensko a v neposlednom rade chráni oprávnené záujmy slovenských občanov. Z uvedeného je zrejmé, že spektrum našich činností je veľmi rôznorodé. Keď si uvedomíte, že pracovníkov veľvyslanectva zrátate na prstoch jednej ruky, je evidentné, že musíme mnohokrát vedieť rozložiť svoje sily tak, aby sme všetko zvládli. Priority našej činnosti ovplyvňujú aj medzinárodné súvislosti, spomeniem hádam tú najdôležitejšiu - prvý polrok 2004 sme sa venovali írskemu predsedníctvu v EÚ a súčasne prípravám na slávnostný vstup SR do Únie, ktorý sa udial práve tu, v Írsku. Aby som to rozmenil na drobné a bol konkrétny, veľvyslanectvo sa muselo venovať mnohým návštevám zo SR, neraz sa stávalo, že sme mali viacero delegácií v jeden deň. Dosť energie a času nám zaberá aj príprava rôznych prezentácií SR. Napríklad v práve končiacom mesiaci júl sme v meste Cork pripravili prezentáciu mladých slovenských umelcov, otvorili výstavu fotografií o Slovensku, expozíciu o živote a diele A.Dubčeka, koncert klasickej hudby slovenských hudobníkov (p.Ľupták, Palúch) s írskym partnerom(p.Dunning), predstavili slovenský folklór v podaní súboru Lipa, prezentovali slovenskú kuchyňu v rešt. Bodega a Farmgate (za účasti slovenského kuchára) a napokon to bol večer slovenskej poézie v Triskel Centre, čítaním z diela slovenskej poetky D.Podrackej, ktorá bola prítomná na podujatí.

Slováci v Írsku často ani nevedia, čo môžu a nemôžu požadovať od veľvyslanectva Slovenskej republiky v Írsku. Aké sú teda vaše možnosti , prípadne služby pre Slovákov v Írsku?

Myslím si, že to platí všeobecne, že málo našich občanov vie, čo veľvyslanectvo môže skutočne pre nich urobiť. Činnosť veľvyslanectiev je vymedzená medzinárodnými zmluvami a teda nie určovaná len tým, čo by sme chceli. V dôsledku tejto nevedomosti často dochádza k nepochopeniu ba aj k sklamaniu. Veľvyslanectvo predovšetkým napomáha našim občanov v konzulárnej agende - sem patria overovania rôznych pečiatok, dokumentov, podpisov, prekladov atď. Prostredníctvom veľvyslanectva si občan môže vybaviť pas (lehoty nezáležia od nás), v prípade straty alebo odcudzenia pasu je možné vystaviť náhradný cestovný doklad. Na veľvyslanectve môže náš občan uzavrieť manželstvo a stáva sa nám, že vybavujeme aj smutnejšie veci súvisiace s vážnymi nehodami, prípadne úmrtím našich občanov. Veľvyslanectvo je teda orgán štátnej správy s presne vymedzenými právomocami, v žiadnom prípade nie sme charita alebo pracovná agentúra.

Ako hodnotíte spoluprácu medzi ambasádou a Slovákmi žijúcimi v Írsku? Na mysli máme hlavne pole propagácie Slovenska v tejto krajine.

S tými Slovákmi, ktorí sú ochotní spolupracovať, som veľmi spokojný. Vlani 1.mája pri prezentácii SR nám viacero našich občanov pomohlo v Corku aj v Dubline a som presvedčený, že bez nich by to nebolo úplné. Som tu viac ako rok a dovolil by som si rozdeliť tu žijúcich Slovákov na dve skupiny. Tí prví majú problémy sami so sebou, inými slovami okrem najbližšieho okolia nikoho nepotrebujú, čo ja plne rešpektujem (títo zrejme ani nevedia, že takáto veľmi zaujímavá web stránka existuje). Druhá skupina je podstatne menšia, má širší záber a zaujíma sa o rôzne udalosti, ktoré sa dejú - napríklad na slovensko-írskej úrovni. Osobne si myslím, že keď Slováci odvádzajú poctivú a statočnú prácu už či v službách (hoteloch, reštauráciách), vo firmách (Dell,Erickson atď.) - robia tú najlepšiu propagáciu Slovenska v Írsku. Pri svojich stretnutiach s írskymi podnikateľmi sa ich vždy pýtam, či a akú majú skúsenosť so Slovákmi a je veľmi príjemné počuť slová chvály a uznania na ich adresu. Írsko sa po vstupe SR do EÚ zachovalo na rozdiel od mnohých iných krajín veľkoryso a neuzatvorilo svoj pracovný trh pre nové krajiny v Únii. Preto je našou povinnosťou túto veľkorysosť oplatiť a tisíce tu žijúcich Slovákov to svojou dobrou prácou v podstate aj robia. Pochopiteľne privítame aj ľudí, ktorí by boli ochotní s veľvyslanectvom spolupracovať pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych podujatí.

Na záver by sme radi vedeli, čo želáte Slovákom, ktorí pracujú a žijú v Írsku?

V prvom rade želám veľa štastia, zdravia, pracovných úspechov a z domova len dobré správy. Keďže sa jedná predovšetkým o mladých ľudí, prajem im aby svoje prvé pracovné a možno aj životné skúsenosti z Írska využili aj vo svojej ďalšej kariére už či na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete. A samozrejme želám aj čo najmenej konzulárnych prípadov (straty pasov, okradnutia apod.).

maros@exil.sk

obsah | svět - svet