Velikonoční setkání krajanů v Buenos Aires

V neděli 13. dubna 2003 se v aule University J. F. Kennedyho v Buenos Aires uskutečnilo v pořadí již třetí, tentokrát velikonoční setkání krajanů, pořádané krajanským sdružením Český dům.

Po úvodních projevech následoval kulturní program, v jehož rámci bylo promítnuto video o českých a moravských velikonočních zvycích, po kterém živě a velmi spontánně předvedl zvyky svých předků i Soubor českých folklorních tanců "Sokol", který poprvé vystoupil v nových krojích.Vyvrcholením kulturního programu bylo vystoupení sólistů folklorního tanečního souboru "Balet Maminka" z Las Breňas z provincie Chaco. Krajanské velikonoční setkání pak pokračovalo volnou zábavou s občerstvením a tombolou, doprovázenou reprodukovanou českou lidovou hudbou. Oslav se zúčastnilo na 200 krajanů a přátel České republiky. Všem účastníkům byla rozdána tradiční malovaná velikonoční vajíčka.

Hosty setkání byli velvyslankyně Edita Hrdá s manželem, Pablo Rodolfo Rehák, prezident Československého krajanského sdružení z Las Breňas a tajemník českého velvyslanectví M.Suja.

Šlo již celkově o třetí krajanské setkání organizované krajanským sdružením "Český dům" a je nutno říci, že tato krajanská setkání mají vysokou úroveň a neopakovatelnou atmosféru. Neopominutelným přínosem je i to, že se snaží navázat a udržovat kontakty s krajanskými komunitami i mimo Buenos Aires, čímž přispívají k rozvoji české kultury i tradic a hlavně krajanského povědomí v celé Argentině. Vzhledem k současné složité ekonomické situaci je třeba ocenit i to, že všechna tři krajanská setkání byla zcela v režii krajanského sdružení Český dům.

MZV ČR

obsah | svět - svet