Den české vědy a techniky v Japonsku

Seminář "Den české vědy a techniky v Japonsku - Czech Science and Technology Day in Japan" v úterý 24.5.2005 v Tokiu japonským partnerům představí českou vědu a techniku, její dosavadní zapojení do mezinárodní spolupráce a především zájem o podstatné prohloubení a rozšíření spolupráce s japonskými partnery v základním vědeckém výzkumu i aplikovaném výzkumu a vývoji.

Českou delegaci vede mpř. vlády Martin Jahn, členy jsou dále ministryně P. Buzková a skupina specialistů resortu MŠMT, místopředseda senátu P. Pithart a skupina senátorů, předseda AV ČR prof. Pačes a další zástupci AV ČR, rektor UK prof. Wilhelm další universitní profesoři. Složení české delegace a její vysoká vládní i akademická úroveň je zřetelným signálem japonské straně, jak vysoce oceňujeme spolupráci s japonským výzkumem.

Kromě celodenního semináře je součástí dvoudenního programu i návštěva ve špičkovém japonským výzkumném a universitním centru Tsukuba, kde budou moci účastníci konkrétně jednat s japonskými partnery o dalším rozšiřování dosavadní spolupráce.

Tokijský seminář o české vědě a výzkumu je další praktickou realizací Memoranda o směřování ke strategické spolupráci, kterou premieři Koizumi a Špidla podepsali před dvěma roky. Tokijský seminář navazuje na podobný seminář v říjnu 2004 na FEL CVUT v Dejvicích, kdy český výzkum představil své schopnosti a zájem o spolupráci vedoucím představitelům japonských firem v ČR.

Tokijský seminář, který organizuje ZÚ Tokio ve spolupráci s Úřadem vlády, MŠMT a s japonskými vládními a akademickými partnery, by měl být základním kamenem seriálu pravidelných setkání na téma spolupráce v oblasti vědy a výzkumu pořádaných v ČR i v Japonsku.

MZV ČR

obsah | svět - svet