Založena Konfederace visegrádské mládeže

Zástupci neziskových organizací mladých lidí založili ku příležitosti posledního zasedání Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) Konfederaci visegrádské mládeže. Na schůzce v maďarském Visegrádu mladí lidé ze zemí visegrádské čtyřky proklamovali společnou vůli spolupracovat a rozšiřovat kontakty mezi mládeží zemí V4. Na konferenci, která předcházela visegrádskému setkání, mladí lidé diskutovali o problematice bezpečnosti, hospodářství, regionální spolupráce a roli médií v zemích visegrádské čtyřky. Společně rovněž vyzvali státní představitele všech zemí V4, aby nepoškozovali visegrádskou spolupráci a vztahy mezi jednotlivými zeměmi snahou získat krátkodobý politický prospěch na domácí politické scéně.

V průběhu konference, která se konala v Budapešti, se delegáti vyjádřili i pro vstup Slovenska do NATO a vyzvali své vlády k užší spolupráci před i po vstupu do EU. Mladí lidé rovněž zdůraznili společný zájem všech států V4 na spolupráci a podpoře demokratizace v zemích, které hraničí na východě a jihu s visegrádskou skupinou. Představitelé nevládních organizací rovněž vyzvali vlády V4 k co možná nejrychlejšímu zavedení stipendijního programu pro studenty ze zemí V4 a států hraničíních na východě a jihu, které by umožnovaly studium v zemích V4.

Z České republiky se konference zúčastnila Asociace pro mezinárodní otázky a Unie studentů politických věd v ČR.

MZV ČR

obsah | svět - svet