Štáty V4 zavedú euro okolo roku 2009

Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česká republika vstúpia do Európskej menovej únie v roku 2009. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Reuters medzi 39 európskymi stratégmi a politickými analytikmi. Spodnú hranicu stanovili na rok 2006 a hornú na 2012, resp. rok 2014 v prípade Slovenska. Rok 2009 je ich stredný odhad pre všetky štyri krajiny.

V otázke, kedy dosiahnu krajiny visegrádskej štvorky deficit rozpočtu na alebo pod úrovňou 3 % hrubého domáceho produktu, sú analytici najoptimistickejší v prípade Slovenska, ktoré by malo byť schopné splniť toto Maastrichtské kritérium v roku 2006. Pre zvyšné tri krajiny stredný odhad stanovili na rok 2007. Slovensku však určili ako hornú hranicu dosiahnutia 3-percentného deficitu rok 2012, kým ostatné tri krajiny by mali byť schopné splniť toto kritérium najneskôr v roku 2010.

K výmennému mechanizmu ERM-II by sa Poľsko a Maďarsko mali pripojiť v roku 2005. Slovensko a ČR v roku 2006. ERM-II je považovaná za akúsi čakáreň na vstup do EMÚ. Slovenská mena by podľa nich v tomto systéme mala dosahovať paritu voči euru na úrovni 40,8 SKK/EUR. Ako spodnú hranicu analytici určili hodnotu 33 SKK/EUR a hornú 45 SKK/EUR. V prípade ČR počítajú s rozmedzím 28 CZK/EUR až 35 CZK/EUR so stredným odhadom na úrovni 31 CZK/EUR.

PRAVDA

obsah | svět - svet