Užhorod? Masaryk a knihy

V tomto roku sa v Česku i na Slovensku zvýšilo povedomie o krajanoch žijúcich na Zakarpatskej Ukrajine, teda na bývalej Podkarpatskej Rusi. Dôvodom bolo najmä slávnostné odhalenie busty T. G. Masaryka v Užhorode, na ktorom sa zúčastnili najvyšší českí štátni predstavitelia na čele s predsedom Senátu Petrom Pithartom. Najväčšiu zásluhu na navrátení Masarykovej podobizne do metropoly Zakarpatska má neúnavný miestny organizátor s českými i slovenskými koreňmi Ivan Latko a pražský Československý ústav zahraničný.

O buste T. G. Masaryka sa na Zakarpatsku živo diskutovalo. Podľa odporcov to bol prezident štátu, ktorý sa snažil čechizovať či slovakizovať oblasť. Zazneli aj nacionalistické argumenty, že kým nestojí v Užhorode socha Ševčenka, nemá tam Masaryk čo robiť. Ivana Latka obvinili radikáli dobre že nie z vlastizrady. Napokon však prevážil názor sochu inštalovať. Oceňovala sa pri tom Masarykova spolupráca s Ukrajinou i pomoc jej emigrácii po boľševickej revolúcii a ústretový vzťah k podkarpatským požiadavkám po roku 1918.

Aj o týchto peripetiách sa možno dočítať v knihe "Tomáš Garrigue Masaryk a Podkarpatská Rus", ktorú nedávno vydali Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodská spoločnosť českej kultúry J. A. Komenského, Užhorodský spolok Slovákov a Zakarpatský spolok pre ochranu pamiatok. Zodpovedným redaktorom a hlavným iniciátorom nemohol byť nikto iný než Ivan Latko. Rovnaká skupina vydavateľov vydala aj reprint Bianchiho knihy "Publikace pro zem Podkarpatská Rus" z roku 1932. Vrátiť sa s odstupom sedemdesiatich rokov k mnohým faktom, názorom, štatistikám, či hoci reklamám je skutočne mimoriadny zážitok. Neúnavný Latko stihol v rovnakom čase stáť aj pri publikovaní knihy "Užhorod - putovanie po pamätných miestach židovskej histórie" a ďalšieho ročníka "Nášho kultúrno-historického kalendára", vydávaného už tradične Užhorodským spolkom Slovákov. V pomerne pestrom obsahu kalendára na rok 2002 mimochodom opäť nechýbajú ani príspevky, pochádzajúce z redakcie Slovenských dotykov. Všetko toto je dielo niekoľkých mesiacov práce zopár nadšencov, pracujúcich v skutočne neľahkých podmienkach. Raz darmo, ušľachtilý olej sa lisuje pod veľkým tlakom...

(vs)

obsah | svět - svet