Úspory na krajanoch?

Z celkového deficitu Slovenského rozhlasu vo výške 130 miliónov korún úspora v dôsledku zrušenia zahraničného vysielania by predstavovala čiastku 16 miliónov. Dozorný zbor SRo však zaviazal generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka, aby vysielanie do zahraničia naďalej udržiaval v prevádzke. Úsporné opatrenia by sa nemali týkať ani rozsahu, ani kvality a žánrovej pestrosti programov.

Prípadné zrušenie zahraničného vysielania by sa osobitne nepríjemne dotklo Slovákov v Maďarsku. Ako povedal starosta Senváclavu (Pilisszentlászló) György Illés, v tejto obci, kde 40 percent obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti, možno len ťažko zachytiť vysielanie Slovenského rozhlasu; obec sa nachádza v hlbokom údolí a preto by bolo treba inštalovať zosilňovač príjmu. Starostka Čívu (Piliscsév) a podpredsedníčka Združenia a kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Mária Nagyová už skôr vyslovila svoje poľutovanie, že za celé roky sa v tomto priestore nepodarilo postaviť zosilňovacie zariadenie, ktoré by umožnilo Slovákom v Maďarsku, aby mohli sledovať programy Slovenskej televízie a stanice Markíza. V súčasnosti možno zabezpečiť príjem iba prostredníctvom káblovej televízie. Podľa mienky Gy. Illésa vysielanie zo Slovenska cez kábel by sa malo začať v Senváclave ešte tohto roku. Ako povedal, toto vysielanie "by bolo veľmi dôležité z hľadiska zachovania materčiny senondrejských Slovákov, keďže tam je prirodzená asimilácia ešte väčšia než u nás," píše ostrihomský denník pre euroregión Ister - Granum Hídlap.

ĽUDOVÉ NOVINY

obsah | svět - svet